Tehnologija i kompetentnost

MAN BrakeMatic

Za suvereno ponašanje pri kočenju brine se kod cele TG serije inteligentan MAN BrakeMatic sa elektronskim kočionim sistemom EBS, sistemom protiv blokiranja točka ABS i snažnim disk-kočnicama na svim točkovima odnosno cilindričnim kočnicama kod AP osovina. Pri tome TG vozila dobijaju odlučujuće metre na putu kočenja – za sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

MAN EVB

Snažne nehabajuće procese kočenja i kontrolisane vožnje nizbrdo pri velikoj brzini dozvoljava motorna kočnica MAN EVB (EVB = Exhaust Valve Brake) sa kočionom snagom do 290 kW. Kočiono delovanje motora povećava se zahvaljujući kratkotrajnom otvaranju izduvnih ventila. Još jedno poboljšanje je MAN EVBec koje reguliše pritisak. Ovde se na raspolaganje stavlja još veći kočioni momenat prilikom donjeg broja obrtaja.

MAN EVBec

U proširenju normalnog načina funkcionisanja EVB-a je kod EVBec-a stepenasto podešavanje kočionog učinka. Ovo se postiže regulacijom protivpritiska otpadnog gasa pomoću kočione klapne u cevi za otpadni gas. Kočiona klapna, koju aktivira vazdušni pritisak, po stepenima zatvara cev za otpadni gas do željenog kočionog učinka i proizvodi zahtevani protivpritisak otpadnog gasa za cilidar. Računar za upravljanje vozilom FFR beleži trenutni protivpritisak otpadnog gasa preko senzora i pomoću ventila za proporciju se brine za odgovarajuće upravljanje pritiskom stojećeg cilindra. Stepenasta aktivacija mehanizma za trajno kočenje dozvoljava njenu doziranu primenu u pogonu za vožnju. Na taj način se može postići proces kočenja, koji je mek i pouzdan.

Kombinacija snažne motorne kočnice EVBec i vodenog retardera MAN PriTarder® ispunjava očekivanja kao efikasan i ekonomičan kočioni sistem: za razliku od dosadašnjih retardera vodeni retarder radi direktno sa vodom rashladnog kružnog toka.

MAN PriTarder® je kao i intarder integrisan u upravljanje trajnom kočnicom MAN BrakeMatic: kod menjanja brzina/iskopčavanja radna kočnica se uključuje kako se ne bi prekinula kočiona snaga kod menjanja brzina (Reblending).