MAN dvostruka kabina

Odgovarajući model za svaku namjenu

MAN dvostruka kabina
MAN dvostruka kabina – dimenzije

Kratak pregled prednosti:

  • Produžena kabina u vidu dvostruke kabine sa četiri vrata i šest sjedišta (opciono: sedam sjedišta)
  • Teret i tim mogu da se prevezu u jednom vozilu
  • Posebno predviđena za radionice, komunalne ili interventne službe
  • Zadovoljeni su zahtjevi propisa za sprečavanje nezgoda i stručnih udruženja

Dimenzije i sjedišta

Veličina Širina 2,24 m
Dubina 2,785 m
Visina 1,645 m
Sjedišta 6 osoba

Kada se traži timski rad

Zahvaljujući udobnim redovima od četiri sjedišta i sigurnosnim pojasevima sa tri tačke vezivanja u zadnjem dijelu, kao i sa opcionim drugim sjedištem suvozača, dvostruka kabina sa četiri vrata nudi dovoljno mjesta za najviše sedam osoba. Zahvaljujući tome, dvostruka kabina ima najveću unutrašnju zapreminu u ovoj klasi. Teret i tim mogu da se udobno prevezu u jednom vozilu do mjesta rada ili primjene, što štedi vrijeme i novac. Stoga, ova kabina predstavlja optimalno rješenje za radionice, komunalne ili interventne službe, kao što su tehnička pomoćna služba ili vatrogasci.