Tehnologija i kompetencije

MAN TipMatic® ‒ nova generacija

Prebacivanje efikasnosti u veću brzinu: MAN TipMatic®

Nova generacija MAN TipMatic® mjenjača smanjuje potrošnju goriva i uvećava udobnost vožnje. Sa zasebnim strategijama kretanja i promjene brzina, MAN nudi mogućnost prilagođavanja vozila zadatku na raznim terenima: u drumskom saobraćaju, u radu sa teškim teretom, za vožnje na neravnim terenima ili za primjenu u vozilima hitnih službi. U zavisnosti od zadatka i terena, postoje različite vrste promjena brzina i programa. Funkcije mjenjača takođe su precizno prilagođene za kombinovanje sa motorima D08, D15, D26 i D38. Upravljanje sistemom ne zadaje nikakav napor i može se obaviti automatski ili ručno pomoću poluge na volanu. Ništa ne odvraća pažnju vozača koji se može potpuno koncentrisati na situaciju u saobraćaju.

Nove funkcije promjene brzina za veći komfor, efikasnost i bezbjednost

Zahvaljujući novim programima i dodatnim funkcijama MAN TipMatic® umanjuje potrošnju goriva i povećava udobnost i bezbjednost u vožnji.

SmartShifting je evolucija funkcije SpeedShifting. Dok MAN TipMatic® kod funkcije SpeedShifting dozvoljava bržu promjenu između tri najveća stepena prijenosa (10, 11. i 12.), SmartShifting omogućava novu, bržu promjenu svih stepeni prijenosa. To znači da će se promjena u niži stepen prijenosa brže obavljati na uzbrdicama, vozilo će zadržati zamah i potrošnja goriva će biti manja.

Novitet je i elektronska kočnica sa takozvanom Upschift asistencijom (HSU), koja pri usponima omogućava veći stepen prijenosa (do tri brzine). Nova je i logika stepena prijenosa koja se prilagođava situaciji tokom vožnje. Ovaj softver proračunava optimalnu brzinu prijenosa koristeći podatke poput položaja akceleratora, težine vozila i uračunat otpor tokom vožnje. Optimalna brzina u ovom slučaju nije nužno i najveća, već predstavlja idealni kompromis između brzine prijenosa, udobnosti i trošenja materijala.

Idle Speed Driving omogućava udobnu vožnju pri broju obrtaja u praznom hodu. Pomoću ove funkcije vozač može vrlo precizno i pravolinijski upravljati kamionom, ili komforno voziti u gustom saobraćaju na auto-putu. Nakon pokretanja, vozilo se kreće s nižim brojem obrtaja u praznom hodu okruglo 600 s/min, a vozač ne mora da pritiska pedalu gasa. Ukoliko obrtni moment motora nije dovoljan pri broju obrtaja u praznom hodu, MAN TipMatic® se pomjera. Čim vozač pritisne pedalu kočnice, kvačilo se otvara.

MAN TipMatic® pruža optimalan izbor brzina pomoću funkcije Prepoznavanje tereta. Sa ovom funkcijom se automatski određuje optimalna brzina pokretanja u zavisnosti od toga da li je vozilo prazno ili puno. Pokretanje vozila takođe reguliše visoko frekventni odnos prijenosa, kao i funkciju softvera za prepoznavanje nagiba.

Funkcija oslobađanja MAN TipMatic® olakšava pokretanje u slučajevima kada je teretno vozilo zaglavljeno u snijegu ili blatu. Ova funkcija automatski bira odgovarajući stepen prijenosa da bi se smanjio obrtni momenat pogonskih točkova i umanjilo proklizavanje. Vozač na ovaj način može lakše da oslobodi vozilo.


Programi automatskog mijenjanja stepena prijenosa za svaku situaciju

Zasebni programi menjanja brzina MAN TipMatic® za razne oblasti primjene nude povećanu bezbjednost i manju potrošnju goriva.

Sve otvoritiSve zatvoriti