Upoznajte MAN

MAN Magazine

Novi MAN Magazine

Građevna industrija raste, a građevinski projekti su sve kompleksniji. Kako bi sav građevinski materijal na vrijeme stigao na cilj, potrebna je usavršena transportna logistika. a ona može da funkcioniše samo uz optimalno korišćenje kamiona. Saznajte kako se MAN kamioni zahvaljujući inovativnim tehnologijama ponašaju u praksi: na gradilištu, u rudarskoj industriji i transportu u visokim planinama te u mnogim drugim industrijama.

I ova sveska nudi uzbudljive i zabavne priče koje pokazuju šta je MAN i za šta se zalaže – za proizvode i usluge, usmjerene na potrebe kupaca i tržišta, koji se odlikuju kvalitetom, pouzdanošću i ekonomičnošću.


MAN Magazine - izdanje 01/2019.

Čitajte MAN Magazine kao ePaper.

Čitajte sada