MAN originalni djelovi

MAN originalni djelovi

MAN originalni djelovi su uvijek prvi izbor.

Ko se odluči za MAN, bira izvrstan kvalitet. Zašto biste se kod rezervnih djelova zadovoljili manjim kvalitetom? MAN originalni djelovi omogućavaju vam bezbjednost sa najboljim kvalitetom. Izrađeni su prema MAN smjernicama i pomno ispitani na pridržavanje naših strogih standarda kvaliteta i pružaju najveću pouzdanost i ekonomičnost. Uz to dolazi i garancija u trajanju od dvije godine koja važi u cijelom svijetu. To je kvalitet na koji se možete osloniti.

Logistika za djelove u pravo vrijeme.

Kako bi vrijeme zastoja u radu u slučaju štete bilo što kraće, u MAN servisnim centrima uvijek je na raspolaganju u prosjeku 8.000 originalnih djelova – takođe za starije modele i specijalna vozila. 95% svih specijalnih djelova koji nedostaju se zahvaljujući Evropskim logističkim centrima (ELC), koje je osnovao MAN, preko noći isporučuju u najkraćem roku u servisnu radionicu. Zahvaljujući optimalnim logističkim procesima možete profitirati od kraćih vremena prijema porudžbina i isporuka kao i od kraćeg vremena zastoja u radu u servisnim radionicama.

Prednosti za vas:

  • MAN originalni djelovi u skladu sa savremenim razvojem tehnike
  • MAN kvalitet zahvaljujući najnovijoj tehnologiji
  • Garancija za originalne djelove koja važi u cijelom svijetu
  • Snabdijevanje zalihama djelova za sve tipove MAN vozila – takođe i za starije modele i specijalna vozila
  • Snabdijevanje djelovima preko noći zahvaljujući Evropskim logističkim centrima (ELC)


Dvogodišnja garancija za MAN servis i djelove

Dvogodišnja garancija za MAN servis i djelove

Dvogodišnja garancija kompanije MAN Truck & Bus SE važi za sve popravke izvršene od 2017.1 u MAN servisnim centrima2, uključujući MAN originalne djelove, MAN originalne djelove ecoline i MAN originalan pribor koji su ugrađeni tokom popravke. Obim usluge je isti kao i u slučaju do sada važeće jednogodišnje garancije. Dodatne informacije nalaze se u našim opštim uslovima poslovanja.

Preuzimanje flajera

1 Pogledajte klauzulu o važenju opštih uslova poslovanja.
2 MAN-ovi servisi i partneri.