MAN in Nederland

MAN Truck & Bus

MAN-organisatie in Nederland

Mobiliteitsoplossingen? Wij zijn uw MAN.

Als het om mobiliteitsoplossingen en uitstekende service gaat zijn wij uw MAN. Voor elke (weg)vervoersvraag heeft MAN Truck & Bus een passend antwoord in huis. Wij leveren vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer en zijn marktleider in trucks voor bouw- en tractieverkeer. Uiteraard voldoen al onze modellen aan de Euro6-norm en staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarnaast zijn wij met de komst van de MAN TGE een full-range aanbieder geworden van bedrijfswagens tussen 3 en 50 ton.

Efficiënt, duurzaam en lage TCO.

Hoe breed ons aanbod ook is, een ding hebben alle voertuigen gemeen: de merkwaarden van MAN. Die treft u in al onze trucks, bestelwagens en bussen aan. MAN Truck & Bus AG in Duitsland maakt (sinds 1758) uitsluitend producten die efficiënt zijn, afnemers en gebruikers enthousiast maken en naadloos aansluiten bij de wensen van de klant. Door de nadruk te leggen op efficiëntie zijn de voertuigen van MAN betrouwbaar, duurzaam, maximaal inzetbaar en hebben ze stuk voor stuk een lage total cost of ownership (TCO).

Meest betrouwbare truckmerk.

Dat MAN erin slaagt zijn merkwaarden succesvol te verwerken in zijn producten blijkt wel uit de betrouwbaarheidstests van de TÜV. Vanaf 2012 komt MAN in de rapporten van deze Duitse test- en keuringsinstantie naar voren als het meest betrouwbare truckmerk met het minste aantal storingen. Wij begrijpen dat elke minuut dat een truck in de werkplaats staat er een te veel is. Ondernemers die voor MAN kiezen kunnen daarom rekenen op een maximale uptime van hun trucks.

Uitgebreid servicenetwerk.

De schone techniek, het lage gewicht van onze trucks en de aantoonbaar gunstige gebruikskosten hebben al veel ondernemers overtuigd. Volgt u hun voorbeeld? MAN Truck & Bus heeft een uitgebreid servicenetwerk. Met in totaal 33 service vestigingen verdeeld over heel Nederland is er altijd een servicepunt in de buurt.


MAN in Nederland homepage

Contact

Bezoekadres:
MAN Truck & Bus b.v.
Zuiderinslag 14
3833 BP Leusden

T 033 285 21 00

Postadres:
MAN Truck & Bus b.v.
Postbus 72
3800 HD Amersfoort

Factuuradres:
MAN Truck & Bus b.v.
T.a.v. Afdeling FSSC
Postbus 72
3800 HD Amersfoort

KvK 230 47938 - BTW nr. NL.0018.19.367.B01

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is een belangrijk aspect die MAN Truck & Bus b.v. heeft geïntegreerd in de organisatie. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het beheersen van de processen, het continu verbeteren van de prestaties door MAN Truck & Bus b.v. en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Het beleid is van toepassing op de verkoop- en serviceactiviteiten en ondersteunende processen.

MAN Truck & Bus b.v. heft het kwaliteitsbeleid geborgd door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 en wordt jaarlijks getoetst tijdens de directiebeoordeling.

Taak en doelstellingen

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is te onderscheiden in drie hoofdgebieden namelijk:

1. Het vergroten van de klantentevredenheid door het leveren van een betrouwbare en kwalitatief

hoogwaardige dienstverlening en service, waarbij voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden deze klantentevredenheid te verhogen door het kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend te verbeteren. Indien er zaken geconstateerd worden, die niet verlopen naar tevredenheid van de klant, dan moeten deze serieus in behandeling worden genomen en zullen er, waar enigszins mogelijk, maatregelen worden genomen die het optreden van afwijkende zaken corrigeren en in de toekomst moeten voorkomen.

2. Streven naar een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen in onze onderneming zich gestimuleerd voelt een hogere kwaliteit te bereiken.

3. Het komen tot een zichzelf continu verbeterende organisatie waar verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn en waar benodigde procedures en instructies voorhanden zijn, waardoor fouten worden voorkomen en klantentevredenheid wordt bereikt.

Belangrijke uitgangspunten

De directie is de motor achter de implementatie van het beleid en geeft ondersteuning door middel van het beschikbaar stellen van alle noodzakelijke middelen. Door informatieverstrekking en, indien nodig, opleiding van het personeel, zal worden gezorgd voor een optimale motivatie en kennis van het kwaliteitsbeleid bij de medewerkers. Hierdoor wordt een maximale motivatie nagestreefd bij alle medewerkers op elk niveau. Iedere medewerker in de organisatie wordt geacht een klantgerichte houding aan te nemen. Bij het opzetten en het in stand houden van het kwaliteitsmanagementsysteem vervult de directie een voorbeeldfunctie. Het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitshandboek is voor alle medewerkers beschikbaar gesteld door middel van MAVIM op het bedrijfsnetwerk.

Belangrijk element is dat zeer consequent de methodologie, die bekend staat als de Deming-cirkel, wordt toegepast voor het kwaliteitsniveau.Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgegaan van een procesmatige benadering. Om te bewaken dat de uitvoering van processen en de geleverde diensten van voldoende kwaliteit zijn, zullen er metingen en periodieke analyses verricht worden. Indien zich veranderingen voordoen in de aard van de werkzaamheden, uitbreiding van de activiteiten, bijzondere projecten en andere veranderingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening, wordt het kwaliteitsmanagementsysteem aangepast om ervoor te zorgen dat ook bij die activiteiten de kwaliteit wordt gewaarborgd. Het gevoerde kwaliteitsbeleid is een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid, waarbij MAN Truck & Bus op het gebied van kwaliteit boven de norm wil presteren.

(Leusden, 8 juni 2016)