Truck 

Maatwerk MAN TGL voor Politie Amsterdam-Amstelland

De Dienst Logistieke Dienstverlening van de Politie Amsterdam-Amstelland beschikt sinds deze week over drie nieuwe MAN TGL 12.240. Twee daarvan zijn uitgevoerd met een identiek VDL haakarmsysteem voor het laden en lossen van verschillende bij de dienst in gebruik zijnde calamiteitencontainers. De zojuist afgeleverde MAN, eveneens voorzien van een AdBlue-vrije 240 pk leverende Euro 4 motor, is uitgevoerd als takel- en bergingsvoertuig. Het in Schagerbrug gevestigde Gebr. Ligthart Mobile Facilities verzorgde de totale opbouw van deze auto’s, waarvan MAN Amsterdam - Hoofddorp de chassis’ leverde en het onderhoud voor zijn rekening neemt.

Na vele jaren trouwe dienst en kilometerstanden rond de 400.000 zocht de Dienst Logistieke Dienstverlening steeds meer naar opvolgers van bestaand materieel. Teamleider Cees Koomen: “Dat is ook het moment waarop je kijkt naar de mogelijkheden die de markt te bieden heeft. Wij hebben daarbij een aantal uitgangspunten. Vanwege het vele werk in de stad en dus ook op de grachten zoek we een smalle, lage auto met een schone motor en een hoog standaard in- en uitstapgemak. De inzet vraagt verder om robuuste auto’s met een grote wendbaarheid. Kosten van de exploitatie vormen een ander belangrijk punt met daar direct aan gekoppeld het onderhoud en de service. Uiteindelijk voldeed de MAN TGL het best aan onze wensen. Een auto met een krachtige en schone dieselmotor, Euro 4 zonder AdBlue en een automaat. Door zijn geringe totale hoogte, een breedte van 2,24 meter en een relatief korte wielbasis uiterst wendbaar, zonder dat wij echt tekort komen in het ‘laadvermogen’. Net als bij de vorige versies is gekozen voor een 14 ton/meter kraan van Kennis, omdat die operationeel goed bevalt. In overleg met Gebr. Ligthart is verder gekozen voor een 6 tons wrecker van Omars aan de achterzijde.”

De Amsterdamse Politie zet deze MAN ondermeer in voor het bergen en/of veiligstellen van voertuigen ten behoeve van politieonderzoek . Daarbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om in beslag genomen of gestolen auto’s. Maar ook om foutparkeerders die op een invalidenparkeerplaats, artsenparkeerplaats of laadlosplaats staan (andere parkeerovertredingen vallen onder parkeerbeheer), maar bijvoorbeeld ook eigen (on)opvallende politievoertuigen die door pech onderweg zijn gestrand. Voor het overige kent de politie een aantal specifieke inzetgebieden die direct voortkomen uit hun taken en waarvoor deze auto’s ook wel eens buiten de eigen regio actief zijn. In vergelijking met de vorige modellen is de opbouw van de bergingstruck op meerdere punten aangepast. Hulpstukken die tot nu toe boven op de auto lagen zijn nu keurig opgeborgen achter afsluitbare deuren van de aluminium opbouw.

De beide andere auto’s beschikken over een VDL afzetsysteem. Cees Koomen daarover: “Binnen ons korps hebben wij zes verschillende containers die afhankelijk van de inhoud ingezet worden bij calamiteiten. Een systeem dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken al weer enige tijd geleden ontwikkelde voor rood, geel en blauw. Oftewel de Brandweer, GGD en Politie. Wij kunnen met deze auto’s dus elkaars containers vervoeren. Die ieder verschillend zijn ingericht en door deze auto’s direct op de plaats waar ze nodig zijn neergezet kunnen worden. Zo is er een Plaats Delict -uitvoering voor forensisch onderzoek. Daarin zit alles dat daar mee te maken heeft. Van afzetlint, dranghekken, tot de witte tenten, brancards, mogelijkheden om DNA veilig te stellen en dergelijk.”

Deze voertuigen zijn allemaal voorzien van speciale beugels waaraan het zogenoemde ‘rasterwerk’ bevestigd kan worden. Ingeval van een specifieke politie-inzet bieden deze de inzittenden van de voertuigen extra bescherming tegen vandalisme. Voor het overige zijn dit volwaardige politieauto’s en als zodanig uiteraard voorzien van de optische- en geluidssignalen die daar bijhoren. De bemanning bestaat altijd uit politiemensen, die ook als zondanig op kunnen en mogen treden en daarin dus een andere status hebben dan een reguliere berger. Om de 24 uur, zeven dagen per week ‘paraat status’ te garanderen is het onderhoud van de chassis’ uitbesteed aan MAN Amsterdam-Hoofddorp terwijl Gebr. Ligthart dat doet voor de opbouwen, inclusief de jaarlijkse keuring van de kraan en het hijsmateriaal.

De betreffende Dienst van de Politie Amsterdam-Amstelland maakte ook bekend een vierde MAN TGL in bergingsuitvoering met de nog schonere EEV motor besteld te hebben. De uitlevering daarvan zal binnen enkele maanden plaatsvinden.

De drie nieuwe MAN TGL 12.240 staan zeven dagen per week paraat voorspecifieke politie-inzet zoals onder andere het bergen en/of veiligstellenvan voertuigen voor politieonderzoek, forensisch onderzoek, foutparkeerdersen aanverwante zaken.