MAN bringer transportbransjens fremtid effektivt og sikkert ut på veien: Vi utvikler innovative løsninger – fra assistert kjøring og lastebilkolonner i nettverk til selvkjørende lastebiler.

Automatisert kjøring

MAN jobber med morgendagens kundeløsninger: Fra lastebilkolonner i nettverk og automatiserte sikringsbiler til selvkjørende lastebiler – MAN forsker intensivt på systemer som du kan kjøre enda mer sikkert og effektivt med i fremtiden.

Innovative automatiseringskonsepter hos MAN

Fremtidens transport er intelligent, nettverksintegrert, automatisert: Innovative lastebilkonsepter setter helt nye standarder for godstrafikken når det gjelder effektivitet og sikkerhet. Våre pilotprosjekter staker ut kursen videre på vei mot selvkjørende lastebiler: for eksempel testing av MAN platooning-teknologi

og førerløs MAN sikringsbil. Begge konsepter benytter den nyeste teknologien for nettverkssammenkoblede og selvkjørende kjøretøy for å redusere ulykkesfaren og fortsette å øke lønnsomheten i veitrafikken.

Automatisert kjøring i nettverkssammenkoblet lastebilkolonne bidrar til å redusere CO2-utslippene og øke trafikksikkerheten.

Platooning hos MAN

Automatisert kjøring i nettverkssammenkoblet lastebilkolonne sparer drivstoff og øker trafikksikkerheten.

Den førerløse sikringsbilen beskytter mannskapene ved veiarbeider langs motorveien.

Førerløs sikringsbil

En førerløs MAN-lastebil sikrer veiarbeidsområder mot den løpende trafikken.

Selvkjørende lastebiler under veitransport: Praksistest

Praksistest "Hamburg TruckPilot"

MAN, Hamburger Hafen und Logistik AG tester automatiserte og selvkjørende lastebiler under reelle forhold.

Den innovative platooning-teknologien knytter sammen to eller flere lastebiler til en kolonne. Dermed bidrar den til å redusere CO2-utslippene og øke trafikksikkerheten.

Platooning hos MAN

Mer sikkerhet og drivstoffeffektivitet

Nettverkssammenkoblede lastebiler under sikker dragsug-kjøring

Sammen med samarbeidspartnere fra industri og forskning er MAN en pådriver for videreutvikling og praktisk bruk av den innovative platooning-teknologien.

Hva er platooning?

Lastebil-platooning betyr at to eller flere lastebiler kjører trygt etter hverandre med kort avstand seg imellom. Kjøring i nettverkssammenkoblet lastebilkolonne (platoon) bidrar til å redusere CO2-utslippene og øke trafikksikkerheten.

Ved lastebil-platooning kjører to eller flere lastebiler sikkert etter hverandre med kort avstand i en nettverkssammenkoblet kolonne (platoon).

Økt sikkerhet og drivstoffeffektivitet

Elektronisk sammenkoblede lastebilkolonner åpner opp for nye sjanser med tanke på mer økonomisk og effektiv kjøring innen godstrafikk: Dragsug-kjøring gjør det mulig med opptil ti prosent drivstoffbesparelse for den samlede kolonnen. CO2-utslippene reduseres tilsvarende.

Samtidig kan de elektroniske koblingene mellom kjøretøyene øke trafikksikkerheten innen godstrafikken. Styringssystemene til kolonnekjøretøyene reagerer pålitelig og raskere enn noe menneske på kjøremanøvrene til det første kjøretøyet i kolonnen. Det at lastebilene kjører tett innpå hverandre i ca. 10 meters avstand, gjør det dessuten mulig å utnytte trafikkinfrastrukturen betraktelig mer effektivt.

MAN kjører foran

For å realisere ideen om platooning har MAN kombinert sin kompetanse på de aktuelle hjelpe- og styresystemene med innovativ car-to-car-kommunikasjon. Våre forsøkskjøretøy har allerede tilbakelagt tusenvis av kilometer på vellykket vis i platoon-kolonner.

For tiden utsettes våre nettverkssammenkoblede lastebiler for regelmessige testkjøringer under reelle forhold med lastebilsjåfører fra DB Schenker. Parallelt med dette støtter vi forskningen og forberedelsene av de juridiske og organisatoriske forutsetningene for regulær bruk av de nettverkssammenkoblede lastebilkolonnene i veitrafikken. Dette gjøres både i Tyskland og Europa for øvrig. Ut fra det tekniske å dømme er det tenkelig at platoon-konseptet kan innføres i Europa innen 2020.

Teknologi – slik fungerer platooning

Platooning er et teknisk system som kobler sammen flere lastebiler til en lastebilkolonne. Det er basert på nåværende tekniske hjelpe- og styresystemer samt car-to-car-kommunikasjon. Via en sikret trådløs forbindelse sendes det styrekommandoer til de bakre lastebilene, og fra dem sendes data tilbake til den første lastebilen i kolonnen.

Platooning-systemet oppretter car-to-car-kommunikasjon i kolonnen fra en hastighet på ca. 60 km/t. Lastebilene kobles sammen til en automatisert kolonne. Avstanden mellom de sammenkoblede vogntogkombinasjonene er 10 meter eller et halvt sekunds kjøretid. Via de elektroniske koblingene angir den fremste lastebilen kjøreretning, hastighet og bremsemanøvre for hele kolonnen.

Hvis en annen trafikant svinger inn i kolonnen, innledes det umiddelbart en sikkerhetsrutine: Kolonnen løses opp automatisk av systemet, og sjåførene varsles. Med en gang kjøretøyet har forlatt området mellom lastebilene, samles kolonnen igjen. Akkurat like uproblematisk er det for sjåførene å bryte ut av lastebilkolonnen dersom trafikksituasjonen krever det.

Platooning-prosjekt med DB Schenker og Hochschule Fresenius

DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius starter utviklingssamarbeid for å prøve ut platooning under reelle forhold. Med testkjøringer på det digitale testfeltet på motorveien A9 mellom München og Nürnberg undersøker samarbeidspartnerne den praktiske bruken av platooning innen transportlogistikk. I sentrum for forskningsinteressen står fremfor alt endringene og fordelene i sjåførenes arbeidshverdag.

I forbindelse med et utviklingsamarbeid tester DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius platooning-teknologien under hverdagsforhold.

Prosjektbeskrivelse

 • Vitenskapelig støttet prosjekt om utviklingen av lastebilkolonner som er koblet sammen i digitale nettverk
 • DB Schenker (logistikk), MAN (teknologi) og Hochschule Fresenius (forskning) er prosjektpartnere
 • Ca. 2 millioner euro i statlig støtte
 • Varighet: 20 måneder (juni 2017 til januar 2019)

Lastebilene

 • Standardlastebiler i serien MAN TGX for stykkgodstrafikk
 • Understell for feste av vekselflak
 • Tilhengerne er vogner med tandemaksel.
 • Totalvekt på den treakslede motorvognen er 26 tonn,
 • totalvekt på hele vogntogkombinasjon er 40 tonn.
 • Total lengde for de to vogntogene er 18,75 meter (lovpålagt).
 • Byttecontainere (2 per vogntog) med 7,82 meters lengde, kassekonstruksjon med glatt overflate og avrundede kanter.

Til MAN TGX

Førerløs MAN sikringsbil sikrer områder med veiarbeid langs motorveien mot den løpende trafikken.

Sikringskjøretøy

En førerløs MAN-lastebil kan sikre veiarbeidsområder langs motorveien

Selvkjørende, nettverksoppkoblet lastebil som sikringsbil

I veiarbeidsområder langs motorveien skjer det ofte alvorlige påkjøringsulykker til tross for lett synlige varselinnretninger. I fremtiden kan en selvkjørende sikringsbil redusere faren for veiarbeiderne betraktelig

Den selvkjørende sikringsbilen har kontinuerlig kontakt med den arbeidsbilen den følger etter, via en trådløs dataforbindelse.

Helt av seg selv følger MAN-lastebilen etter veiarbeiderne på sikker avstand langs sidestripen på motorveien. I forbindelse med forskningsprosjektet "aFAS" samarbeider MAN med syv andre partnere fra industri, forskning og myndigheter for å utvikle og teste en innovativ sikringsbil som kan gjøre jobben uten sjåfør.

Som prototype har prosjektpartnerne utstyrt en MAN-lastebil med omfattende sensorer, styringsprogramvare og sikkerhetssystemer. Kamera- og radarsystemer skanner omgivelsene kontinuerlig. I tillegg har den selvkjørende lastebilen kontinuerlig kontakt med den arbeidsbilen den følger etter, via en trådløs dataforbindelse. Dermed er bilens systemer hele tiden informert i sanntid om enhver akselerasjon og bremsing samt hver eneste styrebevegelse i kjøretøyet foran.

På grunn av denne svært innovative sikkerhetsløsningen vant MAN Truck & Bus prisen "Truck Innovation Award", som ble tildelt for første gang av "International Truck of the Year"-juryen på messen IAA Nutzfahrzeuge 2018.

Les om dette i våre pressemeldinger om aFAS-prosjektet og "Truck Innovation Award":
Til MANs pressemelding "Førerløs sikringsbil på motorveier"
Til MANs pressemelding "MAN aFAS vinner den første Truck Innovation Award"

Selvkjørende MAN-lastebilen under praksistesten

Automatiserte og selvkjørende lastebiler i kundespesifikk bruk på Hamburg Container Terminal

Forskningsprosjekt for utvikling av automatiseringsløsninger innen veitransport

Virkelighetsnær analyse og validering av de nøyaktige kravene til kundespesifikk bruk og integrering av selvkjørende lastebiler i den helautomatiske containerhåndteringsprosessen – dette er målet for partnerskapet mellom MAN og Hamburger Hafen und Logistik AG i forbindelse med praksistesten "Hamburg TruckPilot". Dermed kan det genereres viktig innsikt med tanke på å utvikle automatiseringsteknologien videre mot et system som er modent for kunden.

Selvkjørende MAN-lastebil under praksistesten

Banebrytende prosjektpartnerskap mellom MAN og Hamburger Hafen und Logistik AG

Med praksistesten "Hamburg TruckPilot", som skal pågå til 2021, har MAN Truck & Bus og Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) startet et svært innovativt forsknings- og prøveprosjekt for utvikling av automatiseringsløsninger for veitransport. De neste årene skal selvkjørende lastebiler testes under reelle forhold. Praksistesten skal finne sted på HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) og en ca. 7 mil lang strekning av motorveien A7.

Prosjektet dekker i første omgang to lastebilprototyper som er utstyrt med elektroniske automatiseringssystemer. De skal kunne kjøre helautomatisert ut på motorveien A7 og kunne utføre automatisk lossing og lasting på containerterminalen Altenwerder.

Under den automatiske lastingen og lossingen kan sjåføren forlate lastebilen og bruke tiden på noe annet. Flere potensielle fordeler ligger i økt effektivitet takket være forutseende, automatisert kjøring. Dette reduserer drivstofforbruket betraktelig, kan ha en positiv innvirkning på trafikkflyten og dessuten øke sikkerheten.

En opplært sikkerhetssjåfør skal være konstant til stede i lastebilen og overvåke automatiseringssystemene. Ved behov griper han inn og overtar styringen.

Ler mer om dette i vår pressemelding om prosjektet "Hamburg TruckPilot":
Til MANs pressemelding


Finnes allerede i dag: Hjelpesystemer gir økt sikkerhet

Våre innovative hjelpesystemer gir deg pålitelig støtte under kjøringen: De hjelper deg med å takle kritiske trafikksituasjoner bedre og med å unngå ulykkesfare – for eksempel under køkjøring eller i en nødbremssituasjon.

MAN nødbremshjelpesystem EBA minimerer risikoen for påkjørsel og reduserer dermed ulykkesfaren betraktelig.

Nødbremshjelpesystem

Den nye generasjonen av vårt nødbremshjelpesystem EBA (Emergency Brake Assist) reduserer ulykkesfaren betraktelig takket være automatisert nødbremsfunksjon.

Den adaptive cruisecontrollen ACC Stop & Go regulerer automatisk lastebilens hastighet og avstanden til trafikken foran.

Adaptiv cruisecontrol

Kjør sikkert – også i kø eller saktegående trafikk: MAN ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) regulerer automatisk hastigheten på lastebilen og sørger på pålitelig vis for å holde tilstrekkelig avstand til trafikken foran.

MAN Lane Guard-system varsler deg med stor pålitelighet dersom du uforvarende forlater kjørefeltet, og dermed sørger det for økt sikkerhet.

Lane Guard-system

Med MAN Lane Guard-system (LGS) unngår du kritiske situasjoner – spesielt på lange strekninger og ved nattkjøring: Vårt intelligente Lane Guard-system sørger konstant for at du holder deg i kjørefeltet.

*Tilgjengelig for modellene TGS og TGX med D26-motor.


Pressemeldinger om automatisering

Selvkjørende MAN-lastebil under praksistesten

Praksistest på Hamburg containerterminal

MAN Truck & Bus og Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) tester automatiserte og selvkjørende lastebiler under reelle forhold. Testen finner sted på HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) og en ca. 7 mil lang strekning av den tyske motorveien A7.

MAN aFAS vinner Truck Innovation Award 2018

MAN aFAS vinner Truck Innovation Award på messen IAA Nutzfahrzeuge 2018

Med den førerløse sikkerhetsbilen – som kalles aFAS – en automatisert sikkerhetslastebil på nivå 4 – har MAN Truck & Bus vunnet den første Truck Innovation Award.

Førerløs sikringsbil på motorveier

München/Bergisch Gladbach, 28. oktober 2016: Motorveimannskapene og veiarbeiderne arbeider under høy risiko.

Platooning innen logistikk: MAN overleverer pilotlastebiler til DB Schenker

Forskningsprosjektet til DB Schenker, MAN Truck & Bus og Hochschule Fresenius tester lastebiler i nettverk i logistikkhverdagen

Ca. 2 millioner euro i støtte til utviklingen av lastebilkolonner i nettverk

Det tyske samferdselsdepartementet støtter platooning-prosjektet til DB Schenker, MAN og Hochschule Fresenius // De første testkjøringene begynner våren 2018

MAN-lastebil M-PULSE

MAN M-PULSE: Bærekraftig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovasjonsmottoet Motto M-PULSE er MAN en visjonær og veiviser som angir de avgjørende impulsene for fremtidens transport. Det som står i fokus, er bærekraftig mobilitet, en utslippsfri fremtid og utforskning av hvordan effektive og økonomiske transportløsninger kan omsettes i praksis.

Har du noen spørsmål?