Teknologi og kompetanse

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

For transportfirmaer er det avgjørende å komme frem sikkert og uten forsinkelser, også når veiforholdene ikke er optimale. Med den innovative, hydrostatiske forhjulsdriften HydroDrive® tilbyr MAN en løsning mellom den konvensjonelle bakhjulsdriften og den klassiske allhjulsdriften, som gir økt trekkraft for kjøretøy som nå og da trenger egenskaper for terrengkjøring. MAN er den eneste produsenten på markedet som tilbyr HydroDrive®-systemet både for kjøretøyer med manuell girkasse og automatgirkasse.

HydroDrive®-systemet veier opptil 750 kg mindre og trenger mindre drivstoff enn et kjøretøy med konvensjonell allhjulsdrift. En drevet foraksel gir dessuten ekstra sidestyring, noe som er et viktig sikkerhetsaspekt nettopp om vinteren.

Sjåføren avgjør selv om den ekstra drivkraften med HydroDrive® skal gripe inn automatisk, eller om han vil aktivere systemet manuelt når det er ønskelig med økt trekkraft.


Bedre trekkraft i en håndvending

MAN HydroDrive® er ideell for kjøretøy som nå og da kjøres i terreng og for situasjoner der det kreves ekstra trekkraft på forakselen. Kjøretøy med MAN HydroDrive® er primært kjøretøy for kjøring på vei, som med en hydrostatisk forhjulsdrift får større bruksområde på en funksjonell måte.

Eksempler på typiske kjøresituasjoner der MAN HydroDrive® kan kobles inn:

  • grusveier, skogsveier samt veier på byggeplasser
  • glatt underlag som søle, is og snø
  • kuperte strekninger

MAN HydroDrive®-indikator
MAN HydroDrive®-indikator i det sentrale displayet

Dreiebryter for MAN HydroDrive®
Dreiebryter for MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Den hydrostatiske forhjulsdriften kan også kobles inn under kjøring med belastning ved bruk av dreiebryteren. Den kobles automatisk ut ved kjørehastighet på 28 km/t. Synker hastigheten til under 23 km/t, kobles den automatisk inn igjen. En kontrollampe på førerdisplayet viser at MAN HydroDrive® er aktivert.

Kjøretøy med MAN HydroDrive® har en hydraulikkpumpe på girutgangen, og denne forsyner hjulnavmotorene på forakselen. Når det gjelder drivstofforbruk og slitasje, kan denne genialt enkle, robuste og vedlikeholdsvennlige teknikken sammenlignes med den konvensjonelle bakhjulsdriften, og den har en rekke fordeler sammenlignet med den klassiske allhjulsdriften. Bruken av hydrostatiske hjulmotorer gjør at fordelingsgiret som er typisk for den klassiske allhjulsdriften, bortfaller. På kjøretøy med MAN HydroDrive® drives dessuten bare bakhjulene ved kjøring på vei, og hydraulikkpumpen og hjulmotorene genererer ingen friksjon. På kjøretøy med allhjulsdrift roterer imidlertid overføringselementene til den fremre akseldriften også i utkoblet tilstand.

Fordelene ved MAN HydroDrive®:

  • Lavere drivstofforbruk
  • Vekts- eller nyttelastfordel på ca. 750 kg sammenlignet med den klassiske allhjulsdriften
  • Høy konstruksjon er ikke nødvendig, totalhøyden er den samme og tyngdepunktet til kjøretøyet endres ikke
  • Bedre kjøresikkerhet på grunn av økt fremkommelighet og stabilitet på løst underlag og vinterlige kjøreforhold
  • Under motorbremsing overføres motorens bremseeffekt til forakselen, slik at bremsekraftfordelingen blir bedre