Teknologi og kompetanse

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Måleverdier ved ESP

System for regulering av kjøredynamikken

Hvis det er fare for at kjøretøyet får skrens eller velter, må føreren lynraskt vurdere den farlige situasjonen og reagere umiddelbart for å få kjøretøyet under kontroll igjen. ESP overvåker kontinuerlig kjøretøyets kjøredynamiske tilstand og griper automatisk inn i motorstyringen og bremsesystemet ved fare for skrens eller velt. Det er derfor i stand til å vurdere situasjonen raskere enn selv de mest erfarne sjåfører, og beholde kontrollen over kjøretøyet innenfor dets fysiske begrensninger. Typiske risikofaktorer som for høy hastighet i svinger, glatt kjørebane, nødbremsing og hektiske unnamanøvrer kan fjernes, og dermed reduseres faren for ulykker.

Funksjon og betjening

ESP omfatter begge hovedfunksjonene DSP (dynamisk stabilitetsprogram) og ROP (veltebeskyttelse). DSP sørger hovedsakelig for stabilisering av kjøretøyet ved lav friksjonsverdi (for eksempel ved våt eller glatt veibane). Generelt griper det bare inn når det oppstår en merkbar forskjell mellom førerens ønskede kjøreretning og den faktiske kjøretøybevegelsen. Roll Over Prevention (ROP) reduserer veltefaren ved høy friksjonsverdi på tørr veibane.


Med ESP kan 44 prosent av alle alene ulykker for lastebiler unngås.

Følgende verdier måles kontinuerlig og sammenlignes med den aktuelle hastigheten:

  • Styrevinkel
  • Tverrakselerasjon
  • Yaw-rate (kjøretøyets rotasjonshastighet rundt den loddrette aksen)