Teknologi og kompetanse

Sporassistent (LGS)

Sporassistent (LGS)
Lane Guard System

Økt trafikksikkerhet med overvåking av kjørefeltet

På lange og monotone strekninger eller ved kjøring om natten kan det lett skje at føreren ikke er like oppmerksom eller sovner i et lite sekund. Lane Guard System (LGS) overvåker at kjøretøyet holder seg i kjørefeltet og sørger dermed for økt sikkerhet og kjørekomfort. Hvis kjøretøyet skifter felt uten at blinklyset er satt på, blir føreren varslet av et lydsignal.

Funksjon og betjening

Et videokamera på innsiden av frontruten registrerer stripen mellom kjørefeltene og analyserer kjøretøyets posisjon i forhold til kjørefeltet. Hvis kjøretøyet krysser stripen uten at blinklyset er satt på, varsles føreren gjennom høyttaleren i den venstre eller høyre døren med en "kantmarkeringslyd". Systemet aktiveres automatisk ved hastigheter over 60 km/t og kan deaktiveres ved hjelp av en vippebryter. Det avgis en varsellyd ved hastigheter under 75 km/t på innsiden og over 75 km/t på utsiden av stripen. Hvis det ikke er mulig å gi varsler, f.eks. derom det mangler striper mellom kjørefeltene, får føreren en melding om dette i kontrollampegruppen eller Highline-displayet.