Tjenester og deler

MAN Services

MAN Solutions – Tjenester du kan kombinere etter eget ønske

Konkurransen i internasjonal transportvirksomhet preges av stigende krav og økende kostnadspress. Den som ønsker å lykkes, trenger ikke bare sterke, pålitelige og driftsøkonomiske kjøretøy, men også en profesjonell partner som tilbyr et optimalt utvalg av tjenester.

MAN Solutions er enda mer enn dette! Vårt løfte er å maksimere nytten du har av kjøretøyet. Med en perfekt kombinasjon og tilpasning av tjenestene som er relevante for deg får du maksimale fordeler. Som kjent er jo "helheten mer enn summen av delene“!


Våre tjenester