MAN originalolje

MAN originalolje: Liten forskjell, stor virkning.

MAN originalolje: Mindre friksjon, mer effektivitet.

Det som er avgjørende når det gjelder motorer og teknikk, er optimal tilpasning av samtlige komponenter. MAN originaldeler oppfyller denne forutsetningen.

Med MAN originalolje er MANs kvalitetspakke komplett: Den beskytter motorer, girkasse, drivaksler og fordelergirkasse påviselig optimalt mot slitasje samt mot avleiringer på komponentene, og bidrar til lenger levetid og reduserte totale driftskostnader.

"Går som smurt" – det alene er ikke nok. Den komplekse teknikken til moderne motorer krever spesielle oljer som tilfredsstiller de tekniske og kjemiske kravene som MAN-lastebiler krever. Kjøretøyteknikk og olje må samarbeide perfekt - selv under de mest ekstreme forhold og i kontinuerlig bruk. Vi har utført en praktisk test: Over år og i millioner av kilometer. For motor, girkasse, drivaksler og fordelergirkasse brukte vi forskjellige oljetyper i testen. Kun oljene som har bevist at de er optimalt egnet, er godkjent for MAN-kjøretøy. MAN originaloljer beskytter MAN-lastebilene optimalt mot slitasje, og muliggjør dermed lengre serviceintervaller. Samtidig bidrar de til økt levetid for motorer, girkasser og aksler, og reduserer de totale driftskostnadene. Kvaliteten på MAN originalolje kan i tillegg føre til lavere drivstofforbruk og redusert CO2-utslipp.

MAN originaloljekvalitet

 • Testet i praksis i MAN-lastebiler
 • Påviselig registrert over flere år og i millioner av kilometer
 • Optimal beskyttelse mot slitasje og avleiringer
 • Bidrar til at motor, girkasse og aksler varer lenge

MAN originalmotorolje

For nye motorer blir det stilt svært høye krav til ytelse og effektivitet. Smørekretsløpet er svært komplekst. Oljen må perfekt og pålitelig støtte alle motorkomponenter i arbeid også under ekstreme forhold, samt garantere lave utslippsverdier for å beskytte miljøet. Våre motoroljer av svært høy kvalitet garanterer de tekniske og kjemiske kravene til MANs lastebilmotorer.

MAN originalmotorolje: Høyytelsesoljen for høyytelsesmotorer

Hvorfor bruke MAN originalolje?

 • Serviceintervaller på opptil 140.000 km
 • Serviceintervaller for dieselpartikkelfilter på opptil 850.000 km
 • Høy effektivitet og ytelse med lavt oljeforbruk
 • Forebygging av oljeslamdannelse med rengjøringseffekt
 • Kan føre til drivstoffbesparelse og lavere CO2-utslipp
 • Bidrar til å redusere de totale driftskostnadene
 • Fås også i praktiske kanner på 5 l

MAN originalgirolje

Girkassen transporterer motorkraften til veien. Den når maksimal virkningsgrad kun når den arbeider friksjonsfritt. Det er giroljen som gir det avgjørende bidraget. Kombinasjonen av MAN originalgirolje og MANs presisjonsteknikk har i praksis vist at den også under ekstreme forhold oppnår høy ytelse fra kraften.

MAN originalgirolje: Testet kvalitet for optimal virkningsgrad.

Hvorfor bruke MAN originalgirolje?

 • Høy oksidasjonsbestandighet og termisk stabilitet også ved lange oljeskiftintervaller
 • Optimal viskositet for problemfri kaldstart og feilfri giring ved lave temperaturer
 • Lang levetid for giret også under ekstreme forhold og utetemperaturer
 • Høy effektivitet og ytelse
 • Forebygging av oljeslamdannelse med rengjøringseffekt
 • Kan føre til drivstoffbesparelse og lavere CO2-utslipp
 • Bidrar til å redusere de totale driftskostnadene

MAN originalakselolje

Drivakslene og fordelergirkassen overfører den siste kraftoverføringen til drivlinjen. Det er bare når de yter sitt beste, at den totale kraftpakken fra MAN lastebiler når optimal virkningsgrad også under ekstreme forhold. Forutsetningen for det er en olje som er perfekt tilpasset teknikken: MAN originalakselolje:

MAN originalakselolje: Optimal ytelse også under ekstreme forhold

Hvorfor bruke MAN originalakselolje?

 • Høy levetid for drivaksler og fordelergirkasse også under ekstreme driftsforhold og ekstreme utetemperaturer
 • Høy effektivitet og ytelse
 • Forebygging av oljeslamdannelse med rengjøringseffekt
 • Høy oksidasjonsbestandighet og termisk stabilitet også ved lange oljeskiftintervaller
 • Kan føre til drivstoffbesparelse og lavere CO2-utslipp
 • Bidrar til å redusere de totale driftskostnadene