MAN ProfiDrive® - Tjenester

MAN ProfiDrive® opplæring for sikker kjøring

Opplæring for sikker kjøring

Opplæring for sikker kjøring og nødssituasjoner samt formidling av teoretiske, praktiske og lovmessige grunnleggende prinsipper for opplæring av korrekt atferd i kritiske kjøresituasjoner.

MAN ProfiDrive® opplæring i økonomisk kjøring

Opplæring i økonomisk kjøring

Teoretiske og praktiske øvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjøremåte.Individuell rådgivning for bedre risikohåndtering i din bedrift.

MAN ProfiDrive® spesialopplæring

Spesialopplæring

MAN ProfiDrive® Spesialopplæring utgjør en forskjell – uansett om det dreier seg om offroad, tungtransport eller risikohåndtering.

MAN ProfiDrive® Opplæring i prinsipper

Opplæring i prinsipper

Teoretisk formidling av lovbestemmelser, retningslinjer og fremgangsmåter i godslangtransport samt individuelle kurs direkte om bord i kjøretøyet ditt.

MAN ProfiDrive® sjåførvidereutdanning

Sjåførvidereutdanning

MAN ProfiDrive® tilbyr profesjonell og kvalifisert sjåførvidereutdanning iht. tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® - kjøreopplæring av proffer for proffer

Godstrafikkens verden blir stadig mer komplisert: Det som tidligere kjennetegnet en god yrkessjåfør var i første rekke sikker og økonomisk bruk av lastebilen. I dag står stadig oftere kundekrav, lover og retningslinjer samt generell kunnskap om ny kjøretøyteknologi i sentrum. Alle disse faktorene definerer yrkeshverdagen til lastebilsjåfører, logistikkfirmaer, sjåførlærere og sakkyndige stadig på nytt, og stiller vedkommende overfor nye utfordringer.

MAN ProfiDrive® tilbyr deg et kvalifisert opplæringssystem som setter førerens behov i førersetet – og som samtidig tar hensyn til kravene fra entreprenøren. Tilbudet omfatter både teoretisk videreutdanning basert på tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG) og profesjonelle og praksisorienterte kurs for å gjøre sjåførens hverdag både sikrere og mer økonomisk. I tillegg drar alle deltakerne nytte av mer enn 30 års erfaring med å formidle teoretisk og praktisk kunnskap vedrørende sikkerhet og økonomi i veitrafikken.


Videreutdanning basert på den tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG)

Yrkessjåfører må hvert femte år gjennomgå en videreutdanning på til sammen 35 timer som totalt omfatter fem opplæringsenheter hver på 7 timer i de tre kunnskapsområdene kjøreatferd, forskrifter samt trafikk- og miljøsikkerhet. Grunnlaget for dette er både tyske yrkessjåfør-kvalifikasjonsloven (BKrFQG) og tilhørende tyske forskrift (BKrFQV). Begge definerer innholdet i de teoretiske og praktiske opplæringstiltakene som skal formidles.

MAN ProfiDrive® tilbyr deg å gjennomgå alle lovpålagte videreutdanningstiltak som bidrar til å øke sikkerheten til yrkessjåføren samt å redusere belastningen på miljøet. Vi gir deg gjerne råd ved alle spørsmål vedrørende transporttiltak som de minimis, opplæringsplanlegging og gjennomføring.

Kunnskapsområder iht. tysk lov om kompetansebevis for yrkessjåfører

 • Kunnskapsområde 1 – Forbedre den rasjonelle kjøreegenskapen basert på sikkerhetsreglene
 • Kunnskapsområde 2 – Bruk av forskriftene
 • Kunnskapsområde 3 – Helse, trafikk- og miljøsikkerhet, tjenester, logistikk


MAN betjeningsinnretning

Kjøretøyinstruksjoner

Individuell forklaring og presentasjon av de viktigste kjøretøyfunksjonene

 • Bli kjent med kjøretøyteknikken
 • Sikker betjening av alle kjøretøykomponentene


Nye kjøretøyteknologier

Kjøretøyteknikk

Kjøretøyteknikk, betjeningsinnretninger, nyheter

 • Presentasjon og forklaring av tekniske nyheter
 • Oppfriskning av tekniske prinsipper
 • Riktig betjening av teknikken i kjøretøyet
 • Økonomisk kjøring (teori)

Kurstype: Teori


Digital fartsskriver

Sosialloverskrifter

Kjøre- og hviletider, digital fartsskriver, transportgodkjennelser og -dokumenter

 • Forklaring av lovbestemmelser, retningslinjer og rammebetingelser for yrkesmessig godstrafikk
 • Forklaring av funksjonene til fartsskriveren
 • Riktig håndtering av personlig fartsskriverkort

Kurstype: Teori


MAN ProfiDrive® lastebil

Bedriftsansvar

Trafikk- og miljøsikkerhet, kriminalitet, tjenester, image og marked

 • Prinsipiell fremgangsmåte som bidrar til et positivt inntrykk av bedriften
 • Bevissthet om farene i trafikken
 • Farer i forbindelse med grensekriminalitet og smugling av illegale innvandrere

Kurstype: Teori


Personlig opplæring for sjåfører

Sjåførledsager

 • Følge yrkessjåføren i praktisk arbeid
 • Individuell opplæring for enhver bruksmåte


MAN ProfiDrive® - kjøreopplæring

Kort om fordelene med en MAN ProfiDrive® opplæring

 • Enda mer økonomisk kjøring takket være MAN ProfiDrive® opplæring også for proffer
 • Spar drivstoff og reduser slitasjen og vedlikeholdskostnadene med riktig bruk av cruisecontrol, intarder, gasspedal og brems
 • Etter fullført opplæring er inntil 15 % av strekningen mulig i ren skyvedrift med minimalt dieselforbruk
 • Opptil 30 % kostnadsbesparelse hvis man regner både slitasje og forbruk.

Økonomisk kjørestil

Opplæring i økonomi

Drivstoffbesparende, slitasjevennlig og forutseende kjøring

 • Prinsipper for økonomisk kjørestil
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjørestil

Kurstype: Praksis


Kjøreøvelse med MAN ProfiDrive® lastebil

Opplæring i økonomi PLUS

Drivstoffbesparende, slitasjevennlig og forutseende kjøring inkl. en uke Connected CoDriver

 • Prinsipper for økonomisk kjørestil
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjørestil
 • Bli kjent med Connected CoDriver for bedre bærekraft (Kun i forbindelse med MAN TeleMatics®)

Kurstype: Praksis


Risikohåndtering og kjøreopplæring

Risikohåndtering

Skadeprofil-analyse, risikovurdering og gjennomføring av opplæringstiltak

 • Skadeprofil-analyse direkte i din virksomhet
 • Risikovurdering og gjennomføring av opplæringstiltak

Opplæring for sikker kjøring

Opplæring for sikker kjøring

Erfare kjørefysikk og kjøredynamikk

 • Assistansesystemer
 • Praktiske øvelser for kritiske kjøresituasjoner som bremsing i kurver, unngå plutselige hindringer, bremsing i nedoverbakke og på glatt kjørebane

Kurstype: Praksis


Opplæring av sikring av lasten

Opplæring av sikring av lasten

Lover, bestemmelser, fastsurringsmidler og sikringsmetoder

 • Forklaring av lastsikringens fysiske prinsipper
 • Lovbestemmelser og sikkerhetsforskrifter
 • Særegenheter til kjøretøy, last og fastsurringsmidler

Kurstype: Teori


Opplæring i førstehjelp og i nødssituasjoner

Opplæring for nødssituasjoner

Handlemåte i nødssituasjoner, helse på arbeidsplassen

 • Riktig handlemåte i nødssituasjoner, berging av skadde etter en ulykke
 • Ergonomiske prinsipper, forebygging av helseskader
 • Formidle grunnprinsippene for balansert og sunn ernæring
 • Virkninger av legemidler og rusmidler

Kurstype: Teori

Offroad-opplæring med MAN ProfiDrive® lastebil

Offroad-opplæring

Sikker og slitasjevennlig kjøring i vanskelig terreng

 • Formidling av de fysiske kreftene og landskapets særegenheter
 • Forklare de spesielle kjøretøyfunksjonene
 • Økonomisk kjørestil i terrenget

Kurstype: Praksis


Kjøretrening med modulvogntog

Modulvogntog opplæring

 • Lovpålagte forutsetninger som berettiger til kjøring av modulvogntog
 • Teknisk opplæring
 • Mulighet for praktisk kjøreøvelser med modulvogntog


Spesialopplæring for tankbiler

Opplæring tankbil

Bevissthet rundt kritiske kjøresituasjoner med tankbil

 • Assistansesystemer
 • Praktiske øvelser for kritiske kjøresituasjoner som kjøring i kurver eller for å unngå plutselige hindringer
 • Spesialtilpasset til kravene for tankbiler


Spesialopplæring for transport av tung last

Opplæring for transport av tung last

Kjøretøyteknikk, betjeningsinnretninger, nyheter

 • Presentasjon og forklaring av tekniske nyheter
 • Oppfriskning av tekniske prinsipper
 • Detaljert teknisk opplæring i det som er spesielt med tungtransport

Kurstype: Teori


Intensivkurs

Intensivkurs

Train-the-trainer-prinsipp

Temaområder: Økonomi og kjøretøyteknikk

 • Flerdagers kurs for å supplere eksisterende kunnskap innen områdene kjøretøyteknikk og økonomi
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjørestil

Temaområde: Telematikk

 • Flerdagers kurs om temaet bruksanalyse for MAN TeleMatics®
 • Kjøreøvelser for å optimalisere en sikker og økonomisk kjørestil
 • Erkjenne og forstå framstillingen av bruksdata i bruksanalysen

Videreutdanning for kjørelærere

Videreutdanning av kjørelærere

Videreutdanning iht. § 33a FahrlG


Videreutdanning av sakkyndige

Videreutdanning av sakkyndige

Videreutdanning for aaP og aaS (kontrollør og sakkyndig)


Utdanning og videreutdanning av kurspersonell

Utdanning og videreutdanning av instruktører

Iht. retningslinjene til DVR for kjøresikkerhets- og Offroad-opplæring