MAN ServiceContracts - TCO-ytelser

MAN ServiceContracts – TCO-ytelser og innsparingspotensiale

TCO-datamaskin

Effektiv vognparkstyring henger alltid også nært sammen med innsparinger på kostnadssiden. Fremfor alt er helhetsvurderingen avgjørende for suksessen: I den daglige forretningsvirksomheten viser det seg at ved kjøp av et kjøretøy blir ofte bare engangs anskaffelseskostnadene tatt i betraktning, og det blir ikke tatt hensyn til følgekostnadene som påløper senere. Det er nettopp denne faktoren som er utslagsgivende for den virkelige effektiviteten til et kjøretøy, da anskaffelseskostnadene kun utgjør en liten del av totalkostnadene, den såkalte Total Cost of Ownership (TCO). Derfor må du under hele livssyklusen til kjøretøyet ditt tenke på alle kostnader som påløper.

Med en MAN serviceavtale for lastebiler og busser av merkene MAN og NEOPLAN som er skreddersydd for din bedrift kan over 50 % av TCO-en reduseres. I tillegg er du mye sikrere og mer økonomisk underveis, da du ikke lenger går glipp av verkstedsfrister, og takket være faste serviceraten på vedlikeholds- eller reparasjonskostnader sparer du penger – uavhengig av arbeidsmengden. Dermed er det ikke bare enklere å beregne kostnadene, men det er også enklere å planlegge hvor lang tid en reparasjon tar. Likeledes drar du nytte av et betydelig lavere drivstofforbruk på grunn av en til enhver tid optimalt innstilt kjøretøyteknikk. Og for å gjøre det komplett overtar MAN også den administrative styringen av samtlige reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag, og sørger dermed for en betydelig kortere beregningstid og alle garanti- kulansforespørsler bortfaller.