MAN zabezpiecza przyszłość branży transportowej i zwiększa bezpieczeństwo na drodze: Rozwijamy innowacyjne rozwiązania - od jazdy wspomaganej i zautomatyzowanych kolumn transportowych do autonomicznych samochodów ciężarowych.

Jazda zautomatyzowana

MAN pracuje nad przyszłościowymi rozwiązaniami dla klientów: Od zautomatyzowanych konwojów transportowych, przez automatyczne pojazdy zabezpieczające roboty drogowe, aż do autonomicznych pojazdów ciężarowych - firma MAN prowadzi intensywne badania nad systemami, które w przyszłości zapewnią bardziej efektywny i bezpieczniejszy transport.

Innowacyjne koncepcje automatyzacji firmy MAN

Transport przyszłości będzie cechować inteligencja, łączność i automatyzacja: Innowacyjne koncepcje samochodów ciężarowych to zupełnie nowe w branży transportowej podejście do efektywności i bezpieczeństwa. Nasze projekty pilotażowe, na przykład testowe zastosowanie technologii zautomatyzowanych konwojów MAN

oraz pojazdy zabezpieczające MAN poruszające się bez kierowcy, wyznaczają dalszy kierunek rozwoju autonomicznych pojazdów ciężarowych. Obie koncepcje wykorzystują najnowsze technologie łączności i automatycznego kierowania pojazdami, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wypadku oraz podnieść opłacalność transportu drogowego.

Zautomatyzowana jazda w sprzężonych konwojach transportowych pozwala na redukcję emisji CO2 i zwiększa bezpieczeństwo ruchu.

Zautomatyzowane konwoje MAN

Zautomatyzowana jazda w sprzężonych kolumnach samochodów ciężarowych oszczędza paliwo i zwiększa bezpieczeństwo drogowe.

Pojazd zabezpieczający bez kierowcy znacznie zwiększa bezpieczeństwo ekipy budowlanej w miejscach robót drogowych na autostradzie.

Pojazd zabezpieczający bez kierowcy

Pojazd zabezpieczający MAN poruszający się bez kierowcy zabezpiecza miejsca robót drogowych na autostradzie przed ruchem innych pojazdów.

Autonomiczne samochody ciężarowe w transporcie drogowym: Testy techniczne „Hamburg TruckPilot”

Testy techniczne „Hamburg TruckPilot”

Firmy MAN oraz Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) testują w warunkach rzeczywistych samochody ciężarowe poruszające się automatycznie i autonomicznie.

Innowacyjna technologia zautomatyzowanych konwojów sprzęga co najmniej dwa samochody ciężarowe w jedną kolumnę. W ten sposób służy redukcji emisji CO2 i zwiększeniu bezpieczeństwa transportu.

Zautomatyzowane konwoje MAN

Większe bezpieczeństwo i efektywność zużycia paliwa

Sprzężone samochody ciężarowe umożliwiają bezpieczną jazdę w tunelu aerodynamicznym

Firma MAN, wspólnie z partnerami z branży przemysłowej i badawczej, pracuje nad rozwojem i praktycznym zastosowaniem innowacyjnej technologii zautomatyzowanych konwojów transportowych.

Co to jest zautomatyzowany konwój?

W zautomatyzowanym konwoju co najmniej dwa samochody ciężarowe jadą za sobą bezpiecznie, w niewielkich odstępach. Jazda w sprzężonej kolumnie pojazdów (konwoju) sprzyja redukcji emisji CO2 oraz zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

W zautomatyzowanym konwoju co najmniej dwa samochody ciężarowe jadą za sobą w kolumnie (konwoju), bezpiecznie, w niewielkich odstępach.

Więcej bezpieczeństwa i oszczędności paliwa

Elektronicznie sprzężone kolumny samochodów ciężarowych otwierają nowe możliwości ekonomicznej i efektywnej jazdy dla transportu towarów: Jazda w tunelu aerodynamicznym umożliwia oszczędność do dziesięciu procent paliwa na cały konwój. Odpowiednio zmniejsza się również emisja CO2.

Równocześnie elektroniczne sprzężenie pojazdów zwiększa bezpieczeństwo w transporcie ciężarowym. Systemy sterowania pojazdem jadącym z tyłu reagują bardziej niezawodnie i szybciej niż człowiek na manewry pojazdu prowadzącego. Ponadto samochody ciężarowe jadące z niewielkim odstępem, około 10 metrów, umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury drogowej.

MAN przoduje

Aby wprowadzić w życie ideę zautomatyzowanych konwojów, firma MAN powiązała ze sobą istniejące systemy asystentów i sterowania pojazdem z innowacyjną komunikacją między pojazdami. Nasze pojazdy testowe przejechały już pomyślnie tysiące kilometrów w zautomatyzowanym konwoju.

Obecnie nasze sprzężone samochody ciężarowe przechodzą regularne jazdy testowe w warunkach normalnej eksploatacji, pod kierunkiem zawodowych kierowców firmy DB Schenker. Równolegle wspieramy w Niemczech i Europie prace badawcze i legislacyjne umożliwiające regularne wykorzystanie sprzężonych kolumn samochodów ciężarowych w ruchu drogowym. Technicznie możliwe będzie wprowadzenie koncepcji zautomatyzowanych konwojów do roku 2020.

Technologia - tak działa zautomatyzowany konwój

Zautomatyzowany konwój to system techniczny łączący kilka pojazdów w kolumnę samochodów ciężarowych. Opiera się on na istniejących systemy asystentów i sterowania pojazdem oraz innowacyjnej komunikacji między pojazdami. Zabezpieczone połączenie radiowe umożliwia przekazywanie poleceń sterujących z pojazdu prowadzącego do jadących za nim oraz przesyłanie danych w przeciwnym kierunku.

System zautomatyzowanego konwoju podczas jazdy na autostradzie zapewnia komunikację między pojazdami w kolumnie od prędkości około 60 km/h. Pojazdy w automatyczny sposób prowadzone są w konwoju. Odstęp między sprzężonymi zespołami pojazdów wynosi 10 metrów, co odpowiada około pół sekundy jazdy. Prowadzący pojazd przekazuje przez łącze elektroniczne całej kolumnie informacje o kierunku, szybkości i hamowaniu.

Jeśli jakiś inny uczestnik ruchu wjedzie między pojazdy konwoju, zostaje uruchomiona procedura bezpieczeństwa: System automatycznie rozłącza konwój i ostrzega kierowców. Po opuszczeniu przez obcy pojazd przestrzeni między pojazdami w konwoju sprzężenie jest natychmiast odtwarzane. Jeśli sytuacja drogowa tego wymaga, kierowcy mogą też w dowolnym momencie zerwać sprzężenie i opuścić kolumnę.

Projekt zautomatyzowanego konwoju z firmą DB Schenker i Uniwersytetem Freseniusa

DB Schenker, MAN i Uniwersytet Freseniusa zawarli partnerstwo badawczo-rozwojowe w celu przetestowania zautomatyzowanych konwojów w warunkach drogowych. Jazdy testowe na „cyfrowym poligonie autostradowym“ na autostradzie A9 między Monachium a Norymbergą służą sprawdzeniu możliwości praktycznego zastosowania zautomatyzowanych konwojów w logistyce. W centrum uwagi badaczy znajdują się przede wszystkim zmiany i ułatwienia w codziennej pracy kierowcy.

W ramach partnerstwa badawczo-rozwojowego firma DB Schenker, MAN i Uniwersytet Freseniusa testują zastosowanie technologii zautomatyzowanych konwojów w warunkach drogowych.

Opis projektu

 • Wspierany naukowo projekt rozwoju sprzężonych cyfrowo kolumn samochodów ciężarowych
 • Partnerzy projektu to DB Schenker (logistyka), MAN (technologia) i Uniwersytet Freseniusa (badania)
 • Federalna pomoc finansowa w kwocie około 2 milionów euro
 • Czas trwania: 20 miesięcy (czerwiec 2017 do stycznia 2019)

Pojazdy

 • Seryjnie produkowane pojazdy z serii MAN TGX do transportu drobnicy
 • Wyposażenie do montażu wymiennych nadwozi ładunkowych
 • Jako przyczepy służą naczepy dwuosiowe.
 • Masa całkowita ciągnika trójosiowego - 26 ton.
 • Masa całkowita zespołu ciągnika i przyczepy - do 40 ton.
 • Długość całkowita dwóch pojazdów - 18,75 dla pojazdów przegubowych (zgodnie z przepisami).
 • Nadwozia wymienne (2 na zespół) o długości 7,82 metra, nadwozia z płaską powierzchnią górną i zaokrąglonymi krawędziami.

MAN TGX

Pojazd zabezpieczający MAN poruszający się bez kierowcy zabezpiecza przed ruchem innych pojazdów miejsca robót drogowych na pasie awaryjnym autostrady.

Pojazd zabezpieczający

Automatyczny pojazd MAN może zabezpieczać miejsca robót drogowych na autostradzie

Zautomatyzowany, sprzężony elektronicznie pojazd zabezpieczający

W miejscach przesuwających się robót drogowych, pomimo sygnalizacji ostrzegawczej dochodzi coraz częściej do poważnych wypadków. Autonomiczny pojazd zabezpieczający może w przyszłości przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia dla pracowników drogowych

Automatycznie poruszający się pojazd zabezpieczający bez kierowcy utrzymuje kontakt przez łącze bezprzewodowe z pojazdem, za którym podąża.

Pojazd MAN porusza się autonomicznie za pojazdem pracowników drogowych na pasie awaryjnym autostrady, w bezpiecznej odległości. W ramach projektu badawczego „aFAS“ firma MAN wraz z siedmioma innymi partnerami z branży przemysłowej, badawczej i administracyjnej rozwija i testuje innowacyjny model pojazdu zabezpieczającego, który może wykonywać swoje zadania bez kierowcy.

Prototypowy samochód ciężarowy MAN został wyposażony w kompletny zestaw czujników, oprogramowanie sterujące i system zabezpieczający. System kamer i radarów skanuje najbliższą okolicę. Ponadto autonomiczny samochód ciężarowy utrzymuje bezprzewodowy kontakt z pojazdem, za którym podąża. W ten sposób jego systemy są informowane w czasie rzeczywistym o każdym przyspieszeniu i hamowaniu oraz innych manewrach pojazdu prowadzącego.

Za to niezwykle innowacyjne, zwiększające bezpieczeństwo rozwiązanie firma MAN Truck & Bus została wyróżniona nagrodą Truck Innovation Award, którą jury konkursu International Truck of the Year przyznało po raz pierwszy w ramach targów IAA Nutzfahrzeuge 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi informacjami prasowymi o projekcie aFAS i nagrodzie Truck Innovation Award:
Informacja prasowa MAN „Bezzałogowe pojazdy zabezpieczające na autostradach”
Informacja prasowa MAN „Pojazd MAN aFAS wyróżniony przyznaną po raz pierwszy nagrodą Truck Innovation Award”

Autonomiczny samochód ciężarowy MAN podczas testu technicznego „Hamburg TruckPilot” w terminalu kontenerowym HHLA Altenwerder (CTA)

Samochody ciężarowe poruszające się automatycznie i autonomicznie wykorzystywane do indywidualnych zadań klienta w terminalu kontenerowym w Hamburgu

Projekt badawczy w zakresie automatyzacji transportu drogowego

Celem współpracy firm MAN i Hamburger Hafen und Logistik AG w ramach testów technicznych „Hamburg TruckPilot” jest analiza w warunkach rzeczywistych dokładnych wymagań dotyczących wykorzystania autonomicznych samochodów ciężarowych do indywidualnych zadań klienta oraz ich integracji z całkowicie automatycznym procesem przeładunku kontenerów. Uzyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie automatyzacji w celu stworzenia gotowego systemu dostosowanego do potrzeb klienta.

Autonomiczny samochód ciężarowy MAN podczas testu technicznego „Hamburg TruckPilot” w terminalu kontenerowym HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA)

Przyszłościowa współpraca projektowa między firmami MAN i Hamburger Hafen und Logistik AG

Testy techniczne „Hamburg TruckPilot”, które potrwają do 2021 r., zainicjowały niezwykle innowacyjny projekt badawczo-testowy firm MAN Truck & Bus oraz Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), którego celem jest rozwój rozwiązań w zakresie automatyzacji transportu drogowego. Na najbliższe lata zaplanowane są testy autonomicznych samochodów ciężarowych w warunkach rzeczywistych. Na miejsce testów w praktyce wybrano terminal kontenerowy HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) oraz odcinek niemieckiej autostrady A7 o długości ok. 70 kilometrów.

Początkowo projekt przewiduje dwa prototypowe samochody ciężarowe wyposażone w odpowiednie elektroniczne systemy automatyzacji. Mają one umożliwić w pełni automatyczny dojazd autostradą A7, a następnie autonomiczny rozładunek i załadunek w terminalu kontenerowym Altenwerder.

Podczas przebiegającego autonomicznie przeładunku kierowca może opuścić pojazd i wykorzystać czas w inny sposób. Inne potencjalne korzyści wynikają ze wzrostu wydajności dzięki przewidującej, zautomatyzowanej jeździe. Znacznie zmniejsza ona zużycie paliwa, a oprócz tego może poprawić płynność ruchu drogowego i zwiększyć bezpieczeństwo.

Podczas testów w pojeździe zawsze będzie znajdować się przeszkolony kierowca nadzorujący systemy automatyzacji. W razie potrzeby przejmie on kontrolę nad pojazdem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą informacją prasową o projekcie „Hamburg TruckPilot”:
Informacja prasowa MAN


Dostępne już dziś: Systemy asystentów zwiększają bezpieczeństwo

Nasze innowacyjne systemy asystentów skutecznie wspierają kierowców w czasie jazdy: Pomagają opanować krytyczne sytuacje na drodze i uniknąć wypadków - zarówno podczas wolnego ruchu pojazdów, jak i w sytuacji hamowania awaryjnego.

Asystent hamowania awaryjnego EBA firmy MAN minimalizuje ryzyko najechania na tył, a w ten sposób zmniejsza ryzyko wypadku w ruchu drogowym.

Asystent hamowania awaryjnego

Nowa generacja naszego asystenta hamowania awaryjnego EBA (Emergency Brake Assist) dzięki zautomatyzowanemu hamowaniu wyraźnie zmniejsza ryzyko wypadku w ruchu drogowym.

Tempomat adaptacyjny ACC Stop & Go automatycznie reguluje prędkość jazdy samochodu ciężarowego oraz odległość od poprzedzającego pojazdu.

Tempomat adaptacyjny

Bezpieczna jazda także w korku lub powolnym ruchu: Tempomat MAN ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) automatycznie reguluje prędkość jazdy samochodu ciężarowego oraz skutecznie dba o odległość od poprzedzającego pojazdu.

Asystent pasa ruchu MAN ostrzega przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu i w ten sposób zapewnia większe bezpieczeństwo.

Asystent pasa ruchu

Dzięki asystentowi MAN Lane Guard System (LGS) można uniknąć niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza w długiej trasie i podczas jazdy nocą: Nasz inteligentny asystent pasa ruchu pilnuje utrzymania poprawnego pasa ruchu.

*dostępny w modelach TGS i TGX z silnikiem D26.


Informacje prasowe na temat automatyzacji

Autonomiczny samochód ciężarowy MAN podczas testu technicznego „Hamburg TruckPilot” w terminalu kontenerowym HHLA Altenwerder (CTA)

Testy w praktyce w terminalu kontenerowym w Hamburgu

Firmy MAN Truck & Bus oraz Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) testują w warunkach rzeczywistych samochody ciężarowe poruszające się automatycznie i autonomicznie. Na miejsce testów wybrano terminal kontenerowy HHLA Altenwerder (CTA) oraz odcinek niemieckiej autostrady A7 o długości ok. 70 kilometrów.

Pojazd MAN aFAS wyróżniony nagrodą Truck Innovation Award 2018

Pojazd MAN aFAS wyróżniony nagrodą Truck Innovation Award na targach IAA Nutzfahrzeuge 2018

Za bezzałogowy pojazd zabezpieczający na autostradach (w skrócie aFAS) – automatyczny samochód ciężarowy poziomu 4 – firma MAN Truck & Bus otrzymała przyznaną po raz pierwszy nagrodę Truck Innovation Award.

Pojazdy zabezpieczające bez kierowców na autostradach

München/Bergisch Gladbach, 28 października 2016: Pracownicy zarządu autostrad i pracownicy drogowi pracują w warunkach dużego ryzyka.

Zautomatyzowane konwoje w logistyce: MAN przekazuje pojazdy pilotażowe firmie DB Schenker

W ramach projektu badawczego DB Schenker, MAN Truck & Bus im Uniwersytetu Freseniusa testowane jest zastosowanie sprzężonych samochodów ciężarowych w logistyce

Około 2 milionów euro pomocy finansowej na rozwój sprzężonych kolumn samochodów ciężarowych

Federalne ministerstwo transportu i cyfryzacji (BMVI) wspiera projekt zautomatyzowanych konwojów DB Schenker, MAN i Uniwersytetu Freseniusa // Pierwsze jazdy testowe startują na początku roku 2018

Ciężarówka MAN M-PULSE

MAN M-PULSE: Zrównoważona mobilność i efektywne rozwiązania transportowe

M-PULSE — jako wizjoner przyszłości firma MAN promuje pod tym hasłem innowacyjność w świecie transportu. W centrum zainteresowania znajdują się zrównoważona mobilność, bezemisyjna wizja przyszłości, a także badanie oraz skuteczne wdrażanie skutecznych i ekonomicznych rozwiązań transportowych.

Masz pytania?