Truck 

Platooning w logistyce: po zakończeniu testów naukowcy widzą dużo możliwości praktycznych

Projekt pilotażowy realizowany wspólnie przez DB Schenker, MAN Truck & Bus i wyższą szkołą Fresenius zakończony sukcesem

Prezentacja wyników przez uczestników projektu platooning na uroczystości z okazji jego zakończenia w federalnym ministerstwie komunikacji w Berlinie (od lewej do prawej): Joachim Drees, MAN Truck & Bus, Alexander Doll, Deutsche Bahn, Dr. Tobias Miethaner, Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, Andy Kipping, kierowca ciężarówki w firmie DB Schenker, prof. Dr. Sabine Hammer i prof. Dr. Christian Haas, reprezentujący wyższą szkołę Fresenius.

Zintegrowane cyfrowo konwoje pojazdów jeżdżące po niemieckich autostradach są bezpieczne, technicznie niezwodne i dobrze dostosowane do trybu funkcjonowania firm logistycznych. Tak brzmią kluczowe wyniki pierwszego na świecie praktycznego testu zastosowania w pojazdach ciężarowych tak zwanego systemu platoon, które partnerzy projektu zaprezentowali dziś w Berlinie.

W ramach wspieranego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) projektu badawczego „EDDI“ zawodowi kierowcy przez siedem miesięcy jeździli w dwóch zintegrowanych cyfrowo pojazdach na autostradzie A9, na odcinku między oddziałami firmy logistycznej DB Schenker w Norymberdze i Monachium. Po przejechaniu ponad 35.000 kilometrów w testowanej konfiguracji kierowcy pojazdów jadących w odstępach zaledwie od 15 do 21 metrów byli zadowoleni z komfortu jazdy i ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Przejazdy testowe potwierdziły ponadto mniejsze zużycie paliwa.

Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej dofinansowało projekt kwotą ponad 1,86 miliona euro. Firma logistyczna DB Schenker, MAN Truck & Bus i wyższa szkoła Fresenius zaprezentowały właśnie w siedzibie ministerstwa wyniki przeprowadzonych testów praktycznych. Stosowanie zintegrowanych konwojów (platooning) może się ich zdaniem przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania miejsca dostępnego na autostradach, ograniczenia liczby korków i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Andreas Scheuer, Federalny Minister Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, powiedział przy tej okazji: „Przyszła mobilność będzie zautomatyzowana i realizowana w sieci. Dotyczy to także logistyki. Dlatego też ze wszystkich sił wspieram tę branżę w jej dążeniach do stworzenia i wprowadzenia na rynek takich technologii jak platooning. Zależy nam, aby procesy logistyczne – od opuszczenia rampy aż do dostawy do klienta – były jeszcze bezpieczniejsze, bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska. Kluczową rolę odgrywa tu kierowca. W cyfrowym pojeździe ciężarowym będzie on nowoczesnym specjalistą ds. logistyki. W ten sposób przed zawodem kierowcy otwierają się nowe perspektywy!“

Platooning możliwy na 40% dróg

Firma logistyczna DB Schenker ustaliła, że platooning może być stosowany na dużym obszarze sieci logistycznej. Alexander Doll, członek zarządu odpowiedzialny za finanse, transport towarowy i logistykę w spółce kolejowej Deutsche Bahn AG, powiedział: „Przeprowadziliśmy analizę sieci transportowej i możemy konkretnie stwierdzić, że na około 40% pokonywanych tras można realizować przy wykorzystaniu systemu platooning”. Wymaga to jednak dalszych testów i wprowadzenia odpowiednich przepisów ramowych. Rozwiązanie to będzie korzystne także dla klientów: „Przy zastosowaniu systemu platooning nasze transporty będą jeszcze bardziej niezawodne i efektywniejsze.“

Zainstalowany w pojeździe ciężarowym MAN system platooning w 98% pracował bez zakłóceń. Tylko raz na przejechane 2.000 km kierowca musiał aktywnie interweniować – znacznie rzadziej niż początkowo zakładano. Przejazdy testowe wykazały ponadto ograniczenie zużycia paliwa o ponad 3 do 4%. „Pokazaliśmy, że platooning może się przyczynić do redukcji emisji CO2. Przede wszystkim cieszy nas fakt, że system funkcjonuje niezawodnie i może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na autostradach. Platooning stanowi zatem dla nas ważny krok w kierunku automatyzacji“, mówi Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus SE.

Szkoła wyższa: kierowcy czują się bezpieczniej

Szkoła wyższa Fresenius analizowała także psychospołeczny i neuropsychologiczny wpływ systemu platooning na kierowcę. Praktyczne doświadczenia kierowców spowodowały istotną zmianę ich wcześniejszego, częściowo krytycznego nastawienia. „Ogólne poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do systemów technicznych znajdują swoje odzwierciedlenie w ocenie przez kierowców konkretnych sytuacji na drodze. Żadna z sytuacji nie została przez nich określona jako niekontrolowana” mówi prof. Dr. Sabine Hammer z Instytutu kompleksowych badań systemów przy wyższej szkole Fresenius. Za „nieprzyjemne“, jednak nie krytyczne, uznano przecinające trasę pojazdy innych uczestników ruchu drogowego. „Ze względu na krótkie czasy reakcji systemu kierowcy preferowaliby teraz, aby odstęp między pojazdami wynosił jedynie 10-15 metrów“, mówi Hammer.

„Pomiary EEG nie wykazują systematycznych różnic neuropsychologicznego zaangażowania kierowcy, czyli jego koncentracji lub zmęczenia w zależności od tego, czy prowadzi on pojazd w trybie normalnym, czy z wykorzystaniem systemu platooning”, mówi prof. Dr. Christian Haas, dyrektor Instytutu kompleksowych badań systemów. Naukowcy rekomendują dalsze testy przejazdów w ruchu międzynarodowym obejmujące dłuższe etapy wykorzystania tego systemu.

Partnerzy uczestniczący w programie są przekonani, że dalszy rozwój platooningu stosowanego w pojazdach ciężarowych przyczyni się do zwiększenia możliwości tego systemu. Można też oczekiwać powstania nowych cyfrowych modeli biznesowych w logistyce.

Funkcjonowanie systemu platooning

Terminem platooning określany jest system konfiguracji pojazdów stosowany w ruchu drogowym, w ramach którego co najmniej dwa pojazdy ciężarowe przy wykorzystaniu technicznych systemów wspomagania i zarządzania jazdą mogą poruszać się po autostradach w konwoju, w niewielkiej odległości od siebie. Wszystkie pojazdy jadące w konwoju są ze sobą powiązane cyfrowo. Pojazd jadący na czele konwoju podaje pozostałym pojazdom prędkość i kierunek jazdy.