Truck 

Pozytywne wyniki testów systemów MAN, wspomagających pracę kierowcy: mniejsze zużycie paliwa, większe bezpieczeństwo

Europejskie testy polowe euroFOT potwierdzają pozytywne działanie montowanych w pojazdach MAN elektronicznych systemów wspomagania pracy kierowcy w ruchu drogowym.

Testy polowe wykazały, że montowane w pojazdach MAN systemy wspomagania pracy kierowcy nie tylko zwiększają bezpieczeństwo ruchu na drogach, ale również mają pozytywny wpływ na zużycie paliwa. Ciężarówki wyposażone, w tempomat adaptacyjny, pozwalający na zachowanie bezpiecznego dystansu między poruszającymi się pojazdami (Adaptive Cruise Control – ACC), zużyły w okresie testu średnio prawie o 2 procent mniej oleju napędowego. W czteroletnim projekcie badawczym uczestniczyły w sumie 57 pojazdy ciężarowe MAN należące do 21 firm spedycyjnych. W pojazdach kursujących na długich trasach na terenie Europy zainstalowane były dwa systemy wspomagania pracy kierowcy: tempomat adaptacyjny (ACC) i asystent pasa ruchu (Lane Guard System – LGS). Do zakończenia testu w czerwcu 2012 przejechały on ponad 7,5 miliona kilometrów. W ramach testu badano działanie elektronicznych systemów wspomagania kierowcy w ruchu drogowym pod kątem bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, korzyści oraz ich akceptacji przez kierowcę. Testy polowe realizowane były w trzech etapach. Trwający 16 miesięcy etap terenowy rozpoczął się po opracowaniu specyfikacji i przeprowadzeniu prób pilotażowych. W ramach testów polowych przeanalizowano najpierw jazdę bez systemów wspomagania pracy kierowcy, a następnie przy zastosowaniu tempomatu adaptacyjnego (ACC) oraz asystenta pasa ruchu (LGS). Dodatkowo zebrano także subiektywne uwagi kierowców pozwalające na uzyskanie informacji na temat praktycznego znaczenia różnych systemów wspomagania i korzyści wynikających z ich stosowania. Testy polowe zostały zakończone analizą skuteczności.

Pojazdy ciężarowe zostały wyposażone w specjalną pamięć zapisującą na bieżąco parametry jazdy i przekazującą zapisane dane do centralnego serwera projektu w celu ich dalszej obróbki. Zgromadzone dane zostały przeanalizowane i zinterpretowane wspólnie z partnerami uczestniczącymi w projekcie i z ekspertami MAN. Zarówno wyniki testu terenowego, jak i opinie kierowców wyraźnie potwierdzają pozytywny wpływ montowanych przez MAN systemów wspomagania kierowcy na sytuację na drogach.

Wyniki testu polowego

Zastosowanie tempomatu adaptacyjnego (ACC) pozwoliło na ograniczenie o ponad 35 procent krytycznych zdarzeń na drodze, na przykład nagłego wymijania czy silnego hamowania. Ilość przypadków, w których dwa jadące za sobą pojazdy znalazły się w krytycznej odległości, została średnio zredukowana o 50 procent. Na odcinku około 600 kilometrów, który na długich trasach pokonywany jest z reguły w ciągu jednego dnia, w przypadku pojazdów bez tempomatu adaptacyjnego występuje średnio sześć zdarzeń krytycznych. Dzięki zastosowaniu tempomatu adaptacyjnego liczbę tę udało się zredukować do zaledwie jednego zdarzenia. System ACC zapewnia także bardziej ekologiczną jazdę ze względu na ograniczenie zużycia paliwa prawie o 2 procenty przy równoczesnym wzroście średniej prędkości o ponad 1 procent. Zastosowanie asystenta pasa ruchu (LGS) ułatwiło jazdę bez przekraczania własnego pasa ruchu i poprawiło wygodę kierowania pojazdem. System LGS miał także pozytywny wpływ na gotowość kierowcy do sygnalizowania migaczem zamiaru zmiany pasa jazdy.

Wyniki wywiadów z kierowcami

Ankietowani kierowcy potwierdzają pozytywne wyniki uzyskane podczas testów polowych. Aż 94 procent kierowców uznało, że tempomat adaptacyjny (ACC) w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa jazdy. 77 procent ankietowanych przyznało, że system ACC zwiększa także komfort jazdy. Zdecydowana większość ankietowanych kierowców korzysta z tempomatu adaptacyjnego tak często, jak jest to możliwe, głównie podczas jazdy na autostradach i drogach krajowych. Kierowcy docenili również pozytywną rolę tempomatu adaptacyjnego podczas jazdy na odcinkach dróg, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz podczas jazdy nocą i w złych warunkach atmosferycznych. W tych warunkach pomocny okazał się też asystent pasa ruchu (LGS). Kierowcy uznali, że przy zakupie nowego pojazdu ciężarowego najważniejsze powinno być jego wyposażenie w tempomat adaptacyjny (ACC). Generalnie ankietowani kierowcy uznali tempomat adaptacyjny za najważniejszy system wspomagania kierowcy w pojeździe ciężarowym.

Tempomat adaptacyjny ACC i asystent pasa ruchu LGS oferowane są już w pojazdach klasy ciężkiej i sukcesywnie będą wprowadzane także do autokarów marki MAN i NEOPLAN. W nowych pojazdach serii TG klasy średniej i lekkiej jest już także dostępny system LGS. Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonych testów polowych firma MAN uwzględni przy optymalizacji i doskonaleniu systemów wspomagania kierowcy. Dane te zostaną również wykorzystane do analizy wymagań dotyczących przyszłych projektów.

EuroFOT (First European large-scale Field Operational Test on Driver Assistance Systems) jest prowadzonym na terenie całej Europy szerokim testem praktycznym aktywnych i inteligentnych systemów montowanych w pojazdach. W ramach rozpoczętego w maju 2008 roku projektu ponad 1000 samochodów osobowych i ciężarowych wyposażono w różne inteligentne technologie, dzięki którym ruch na drogach jest bezpieczniejszy, bardziej efektywny i komfortowy. W omawianym tu projekcie badawczym uczestniczyło w sumie 28 przedsiębiorstw i instytucji z dziesięciu krajów, które testowały różne systemy wspomagania kierowcy pozwalające na wczesne rozpoznawanie zagrożenia w ruchu drogowym i zwiększenie