Truck 

Sukces partnerstwa spółek MAN i Sino

W 2011 roku pojawi się nowa marka samochodów ciężarowych

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Pekinie prezes zarządu spółki Sinotruk, Chunji Ma, oraz prezes zarządu spółki MAN SE, Dr. Georg Pachta-Rreyhofen, pozytywnie ocenili pierwszy rok współpracy w ramach partnerstwa ogłoszonego w lipcu 2009 r.

Od czasu podpisania umowy, współpraca między przedsiębiorstwami układa się dobrze i odnosi sukcesy. W roku 2011 planowane jest wprowadzenie na rynek nowej marki samochodów ciężarowych. Dokumentacja techniczna została już, niemal w całości, przekazana, a proces poszukiwania lokalizacji dla nowej montowni dobiega końca. Terminowo rozpoczęto też prace związane z budową instalacji do produkcji nowej serii pojazdów ciężarowych. Większość importowanych części już nadeszła i prowadzone są szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli. Zaczęto też przygotowywanie planów dotyczących sprzedaży za granicę.

Współpraca między Sinotruk i MAN przebiega na dwóch poziomach – udostępnienie kapitału oraz transfer technologii i know-how w zakresie zarządzania. W 2009 r. firma MAN zainwestowała 560 milionów euro w firmę Sinotruk (Hongkong) i jest jej bezpośrednim udziałowcem posiadając 25% plus jedną akcję tego chińskiego producenta pojazdów ciężarowych. 51% udziałów znajduje się w posiadaniu firmy CNHTC. W skład zarządu firmy Sinotruk wschodzi trzech dyrektorów non-executive i jeden dyrektor executive dla MAN – jednego z największych udziałowców spółki. Transfer technologii i know-how w zakresie zarządzania odbywa się na podstawie, podpisanej przez obie strony, umowy o przekazaniu licencji na technologie, zgodnie z którą firma MAN udziela chińskiemu partnerowi licencji na swoją technologię produkcji pojazdów typoszeregu TGA – podwozi i osi. W zamian za to firma Sinotruk otrzymuje wyłączne prawa do produkcji licencjonowanych pojazdów ciężarowych w Chinach. Sprzedaż pojazdów nowej serii będzie realizowana przy wykorzystaniu, posiadanych przez oba przedsiębiorstwa, międzynarodowych sieci sprzedaży.

Firma MAN posiada partnerskie kontakty z Chinami już od 1983 r. Wówczas podpisała z przedsiębiorstwem China National Automotive Import Export Co. (dziś: Sinotruk) umowę dotyczącą budowy samochodów ciężarowych ze Steyr i licencji na nie.

W pierwszym półroczu 2010 Grupa MAN uzyskała obrót na poziomie 6,7 miliarda euro – jest to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 19%. W tym samym czasie przedsiębiorstwo wypracowało zysk w wysokości 404 milionów euro, co oznacza wzrost o 66%. W drugim kwartale zysk firmy MAN z tytułu udzielenia licencji firmie Sinotruk wyniósł 40 milionów euro.

Sinotruk należy do nielicznej grupy producentów samochodów ciężarowych klasy ciężkiej w Chinach, którzy mogą się poszczycić pięćdziesięcioletnią historią działania. Firma ta w Chinach cieszy się renomą wiodącego specjalisty w sektorze pojazdów ciężkich, którą zawdzięcza przede wszystkim swoim sukcesom w zakresie prac badawczo-rozwojowych, a także produkcji pojazdów klasy ciężkiej i odpowiednich części oraz podzespołów do tych pojazdów. Sinotruk produkuje pojazdy ciężarowe, pojazdy osobowe i pojazdy specjalne, a także inne części i podzespoły do pojazdów użytkowych klasy ciężkiej. W pierwszym półroczu 2010 r. firma Sinotruk sprzedała 115.627 ciężkich pojazdów – aż o 70% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obrót przedsiębiorstwa wzrósł o 61% osiągając wartość 5 miliardów euro. Zysk spółki kształtował się na poziomie 321 milionów euro – jest to kwota o 140% większa niż przed rokiem. Firmy Sinotruk i MAN łączy długa tradycja partnerskiej współpracy.

O sukcesie tej współpracy decyduje przede wszystkim jej wiarygodność. Aktualna współpraca przyczynia się przede wszystkim do promocji i rozwoju spółki Sinotruk oraz do poszerzenia udziału firmy MAN na rynku międzynarodowym. „Firmy Sinotruk i MAN współpracują od dawna i odnoszą wspólnie sukcesy. Mamy nadzieję, że partnerska współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu pozwoli, każdej ze stron, czuć się prawdziwym zwycięzcą”, mówi Chunji Ma, przewodniczący zarządu firmy Sinotruk.

Dr. Georg Pachta-Reyhofen, MAN-CEO, uzupełnia wypowiedź swojego kolegi: „Od ponad roku firmy MAN i Sinotruk są partnerami. Nasz wspólny projekt bardzo dobrze się rozwija. Wiarygodność jest podstawą naszej współpracy. Współpraca w ramach partnerstwa będzie odgrywała kluczową rolę nie tylko w procesie dalszego rozwoju firmy Sinotruk, ale także w perspektywie globalnej ekspansji firmy MAN, w szczególności na rynki krajów BRIC”.