Technologia i kompetencja

System utrzymania pasa ruchu (LGS)

System utrzymania pasa ruchu (LGS)
Lane Guard System

Wyższe bezpieczeństwo na drodze dzięki kontroli pasa ruchu

W przypadku długich i monotonnych odcinków drogi lub jazdy w nocy zdarza się, że uwaga kierowcy nieco się rozluźni lub też że zaśnie on na sekundę. System utrzymania pasa ruchu (LGS) monitoruje prawidłowe utrzymanie pasa ruchu i zapewnia w ten sposób zwiększone bezpieczeństwo oraz wyższy komfort jazdy. Jeśli nastąpi zjechanie z wyznaczonego pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu, kierowcę ostrzega sygnał akustyczny.

Działanie i obsługa

Za pomocą kamery wideo, umieszczonej za przednią szybą, rejestrowane są linie oznaczające pas ruchu oraz położenie pojazdu w odniesieniu do linii ograniczającej pas ruchu. Jeśli nastąpi przejechanie oznaczenia pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu, kierowca ostrzegany jest z lewego lub prawego głośnika w drzwiach za pomocą dźwięku imitującego najechanie na karbowany pas ograniczenia jezdni. System włącza się automatycznie w przypadku prędkości wyższej niż 60 km/h i można go wyłączyć za pomocą przełącznika dźwigienkowego. Ostrzeżenie emitowane jest przy prędkości poniżej 75 km/h na krawędziach wewnętrznych, a przy prędkości powyżej 75 km/h na krawędziach zewnętrznych oznaczeń pasa ruchu. Jeśli nie jest możliwe wyemitowanie ostrzeżenia, np. ze względu na brakujące oznaczenia pasa ruchu, sygnalizowane jest to kierowcy na zespole lampek kontrolnych wzgl. na wyświetlaczu Highline.