MAN ServiceCare

MAN ServiceCare® – proaktywne zarządzanie konserwacją

MAN ServiceCare® – lepsza dostępność pojazdów dzięki proaktywnemu zarządzaniu konserwacją

Stale rosnąca presja kosztowa sprawia, że wzrost wydajności i oszczędności jest centralną kwestią w międzynarodowym transporcie towarów oraz w branży przewozu osób. Regularna konserwacja pojazdów zawsze wpływa na ich dostępność, a tym samym także na całkowite koszty eksploatacji parku pojazdów. Aby je obniżyć i lepiej koordynować terminy konserwacji oraz nimi zarządzać, oferujemy MAN ServiceCare® – innowacyjny pakiet usług w zakresie proaktywnego zarządzania konserwacją. Dzięki przeniesieniu planowania i realizacji prac konserwacyjnych na uczestniczące w programie bazy serwisowe MAN, klient może się skupić na swojej działalności głównej, maksymalizując równocześnie okresy eksploatacji oraz znacznie obniżając koszty napraw i zarządzania.

MAN ServiceCare® – lepsza dostępność pojazdów

MAN ServiceCare® – przegląd korzyści

  • Unikanie czasów przestoju dzięki proaktywnemu zarządzaniu konserwacją
  • Zoptymalizowane terminy konserwacji i napraw
  • Odciążenie Twojej dyspozycji
  • Zredukowane czasy przestoju


Transfer najważniejszych danych pojazdu poprzez MAN TeleMatics®

Warunkiem dla korzystania z MAN ServiceCare® jest wyposażenie pojazdu w sprzęt MAN TeleMatics® oraz uruchomienie pakietu usług BASIC. Niezbędne dane są przesyłane online do portalu danych konserwacyjnych MAN.

Transfer najważniejszych danych pojazdu poprzez MAN TeleMatics®

Portal danych konserwacyjnych MAN oferuje przegląd wszystkich danych konserwacyjnych pod kątem terminów, odcinków i zużycia, które następnie są automatycznie przekazywane pocztą elektroniczną do punktu obsługi serwisowej MAN.

Transfer najważniejszych danych pojazdu poprzez MAN TeleMatics®

W punkcie obsługi serwisowej MAN wszystkie niezbędne terminy konserwacji pojazdów są grupowane i rozplanowywane w sposób proaktywny, włącznie z zapewnieniem odpowiednich części oraz dostępnością personelu specjalistycznego.

Transfer najważniejszych danych pojazdu poprzez MAN TeleMatics®

Aby skrócić okresy przestoju i zoptymalizować konserwację punkt obsługi serwisowej MAN informuje klienta telefonicznie o planowanych terminach konserwacji i koordynuje z klientem ich przeprowadzanie.


Obniżenie kosztów eksploatacji i wzrost zysków

Aby zredukować koszty całkowite parku pojazdów, można w sposób ukierunkowany wykorzystać szereg zmiennych. Trzy z nich, uwzględniane w proaktywnym zarządzaniu konserwacją w ramach MAN ServiceCare®, obejmują łącznie ponad 50% TCO (Total Costs of Ownership). Wygenerowane w ten sposób oszczędności w połączeniu z pozostałymi usługami MAN umożliwiają dodatkową redukcję kosztów.

1) Koszty paliwa – można je obniżyć dzięki konsekwentnemu zarządzaniu konserwacjami i optymalnemu ustawieniu układów pojazdu.

2) Koszty administracji – można je zredukować poprzez przeniesienie zarządzania konserwacjami na punkt obsługi serwisowej MAN.

3) Koszty konserwacji i napraw – można je zmniejszyć obniżając ryzyko awarii i nieplanowanych napraw.

W celu optymalnego planowania terminów konserwacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa kalkulacji MAN oferuje innowacyjny pakiet MAN ServiceCare® oraz umowy serwisowe MAN z korzystnymi stawkami miesięcznymi.
Wskazówka: Przy zawieraniu umowy serwisowej MAN pakiet usług BASIC z analizą użytkowania pojazdu jest standardowo w zestawie.

Dalsze informacje na temat MAN ServiceContracts

Pakiety usług MAN TeleMatics® wspomagają efektywne obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji parku pojazdów, realizację potencjałów oszczędności oraz optymalizację wszystkich procesów transportowych. Już pakiet usług BASIC umożliwia bezpośredni dostęp do portalu danych konserwacyjnych MAN oraz oferowanych tam informacji do analizy użytkowania pojazdu. W razie potrzeby zakres funkcji można poszerzyć o szereg dodatkowych pakietów usług MAN.

Dalsze informacje na temat MAN TeleMatics®

Podczas gdy pakiety usług MAN TeleMatics® udostępniają dodatkowe analizy użytkowania pojazdów oraz raporty umożliwiające identyfikację potencjałów optymalizacji w eksploatacji pojazdów, usługa MAN ProfiDrive® oferuje możliwość profesjonalnego praktycznego szkolenia kierowców. Celem jest przy tym redukcja zużycia paliwa o 10% i przyjazna dla środowiska eksploatacja.

Dalsze informacje na temat MAN ProfiDrive®