MAN ProfiDrive® - Usługi

MAN ProfiDrive® – trening bezpiecznej jazdy

Trening bezpiecznej jazdy

Szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy i reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz przekazanie podstaw teoretycznych, praktycznych i ustawowych w ramach szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania w krytycznych sytuacjach podczas jazdy.

MAN ProfiDrive® – trening efektywności

Trening efektywności

Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne w zakresie optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy. Indywidualne doradztwo w zakresie optymalnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

MAN ProfiDrive® – trening specjalny

Trening specjalny

MAN ProfiDrive® Treningi specjalne dają korzyści – jazda terenowa, transport ciężki czy zarządzanie ryzykiem

MAN ProfiDrive® – trening podstawowy

Trening podstawowy

Wiedza teoretyczna w zakresie postanowień ustawowych, dyrektyw i sposobu postępowania w dalekobieżnym transporcie towarowym oraz indywidualne szkolenia w pojazdach uczestników.

MAN ProfiDrive® – dokształcanie kierowców

Dokształcanie kierowców

MAN ProfiDrive® oferuje specjalistyczne i profesjonalne szkolenia dla kierowców według ustawy o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® – treningi jazdy od profesjonalistów dla profesjonalistów

Świat transportu towarów skomplikowany jak nigdy dotąd: O ile do tej pory dobrego kierowcę zawodowego wyróżniało przede wszystkim bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja samochodu ciężarowego, o tyle obecnie w centrum znajdują się także potrzeby klienta, ustawy i wytyczne oraz ogólna wiedza na temat nowych technologii pojazdów. Wszystkie nazwane czynniki definiują wciąż na nowo zawodową codzienność kierowców samochodów ciężarowych, właścicieli parków samochodowych, instruktorów jazdy i rzeczoznawców, stawiając im stale nowe wyzwania.

MAN ProfiDrive® oferuje kwalifikowanysystem szkoleń, skupiony na potrzebach kierowcy, a jednocześnie uwzględniający wymagania przedsiębiorców. Zakres szkoleń obejmuje zarówno kształcenie teoretyczne w oparciu o ustawę o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG), jak i profesjonalne i praktyczne szkolenia mające na celu uczynienie pracy kierowcy jeszcze bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną. Ponadto wszyscy uczestnicy czerpią korzyści z ponad 30-letniego doświadczenia w przekazywaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat bezpieczeństwa i wydajności w ruchu drogowym.


Kształcenie w oparciu o ustawę o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG)

Kierowcy zawodowi posiadający prawo jazdy kategorii muszą co pięć lat odbywać kursy doszkalające trwające łącznie 35 godzin i obejmujące pięć modułów po 7 godzin w trzech zakresach tematycznych: charakterystyka jazdy, przepisy oraz bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo ekologiczne. Podstawę tutaj stanowi nie tylko ustawa o kwalifikacjach kierowców zawodowych (BKrFQG), lecz także tożsame z nią zarządzenie (BKrFQV). Oba dokumenty definiują treści, jakie muszą zostać przekazane za pomocą teoretycznych i praktycznych szkoleń.

MAN ProfiDrive® oferuje możliwość odbycia wszystkich wymaganych ustawowo działań dokształcających mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz redukcję zanieczyszczenia środowiska. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dot. działań wspomagających, takich jak de minimis, planu szkoleń i ich przeprowadzania.

Dziedziny wiedzy według BKrFQG

 • Dziedzina wiedzy 1 – Optymalizacja ekonomicznego sposobu jazdy na podstawie zasad bezpieczeństwa
 • Dziedzina wiedzy 2 – Stosowanie przepisów
 • Dziedzina wiedzy 3 – Zdrowie, bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo ekologiczne, usługi, logistyka


MAN systemy obsługi

Wprowadzenie dotyczące pojazdu

Indywidualne objaśnienie i przedstawienie najważniejszych funkcji pojazdu

 • Poznanie układów pojazdu
 • Bezpieczna obsługa wszystkich elementów pojazdu


Nowe technologie pojazdów

Urządzenia techniczne w pojeździe

Urządzenia w pojeździe, systemy obsługi, innowacje

 • Przedstawienie i objaśnienie innowacji technicznych
 • Odświeżenie podstaw technicznych
 • Prawidłowa obsługa urządzeń technicznych w pojeździe
 • Ekonomiczna jazda (teoria)

Rodzaj seminarium: teoria


Cyfrowy tachograf

Przepisy socjalne

Czasy jazdy i odpoczynku, cyfrowy tachograf, dokumenty i pozwolenia przewozowe

 • Objaśnienia postanowień ustawowych, dyrektyw i warunków ramowych w zakresie zawodowego transportu towarowego
 • Objaśnienie działania tachografu
 • Prawidłowa obsługa karty kierowcy

Rodzaj seminarium: teoria


MAN ProfiDrive® samochody ciężarowe

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo ekologiczne, przestępczość, usługi, wizerunek przedsiębiorstwa i warunki na rynku

 • Podstawowe zasady postępowania mające wpływ na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa
 • Wyczulenie na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Niebezpieczeństwo związane z przestępczością przygraniczną i przemytem nielegalnych imigrantów

Rodzaj seminarium: teoria


Trening indywidualny dla kierowców

Towarzyszenie kierowcy

 • Praktyczne szkolenie dla kierowców
 • Indywidualny trening dla każdego rodzaju eksploatacji


MAN ProfiDrive® – trening jazdy

Przegląd korzyści ze szkolenia MAN ProfiDrive®

 • Jeszcze bardziej ekonomiczna jazda dzięki treningowi MAN ProfiDrive® dla profesjonalistów
 • Oszczędzanie paliwa poprzez właściwe użycie regulacji prędkości jazdy (FGR), intardera, pedału przyspiesznika i hamulca oraz obniżanie poziomu zużycia i kosztów konserwacji
 • Po pomyślnym ukończeniu treningu możliwe jest wyłączne hamowanie silnikiem na 15% tras z minimalnym zużyciem oleju.
 • Sumując koszty zużycia i eksploatacji daje to do 30% oszczędności.

Ekonomiczny sposób jazdy

Trening ekonomicznego sposobu jazdy

Sposób jazdy oszczędzający paliwo, ograniczający zużycie i dbający o stan pojazdu

 • Podstawy fizyczne ekonomicznego sposobu jazdy
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy

Rodzaj seminarium: Praktyka


Ćwiczenia praktyczne w samochodzie ciężarowym MAN ProfiDrive®

Trening ekonomicznego sposobu jazdy PLUS

Sposób jazdy oszczędzający paliwo, ograniczający zużycie i dbający o stan pojazdu oraz tygodniowe szkolenie Connected CoDriver

 • Podstawy fizyczne ekonomicznego sposobu jazdy
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy
 • Poznanie rozwiązania Connected CoDriver na rzecz ekorozwoju (tylko w połączeniu z MAN TeleMatics®)

Rodzaj seminarium: Praktyka


Zarządzanie ryzykiem i trening jazdy

Zarządzanie ryzykiem

Analiza profilu szkód, ocena ryzyka i przeprowadzanie działań szkoleniowych

 • Analiza profilu szkód w przedsiębiorstwie klienta
 • Ocena ryzyka i przeprowadzanie działań szkoleniowych

Trening bezpiecznej jazdy

Trening bezpiecznej jazdy

Fizyka i dynamika jazdy

 • Wiedza z zakresu sił fizycznych podczas jazdy, poznanie systemów wspomagania
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie krytycznych sytuacji podczas jazdy, jak hamowanie na zakręcie, wymijanie pojawiających się nagle przeszkód, hamowanie na spadkach i na śliskiej nawierzchni

Rodzaj seminarium: Praktyka


Trening w zakresie zabezpieczenia ładunku

Trening w zakresie zabezpieczenia ładunku

Ustawy, przepisy, zapięcia mocujące i metody zabezpieczenia ładunku

 • Objaśnienie podstaw fizycznych zabezpieczenia ładunku
 • Postanowienia ustawowe i przepisy bezpieczeństwa
 • Cechy szczególne rożnych rodzajów pojazdów, ładunków i zapięć mocujących

Rodzaj seminarium: teoria


Pierwsza pomoc i reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Zachowanie w sytuacjach awaryjnych, zdrowie w miejscu pracy

 • Prawidłowe postępowanie w razie sytuacji awaryjnych, pomoc rannym w razie wypadku
 • Podstawy ergonomii, zapobieganie szkodom na zdrowiu
 • Przekazanie podstaw zrównoważonego i zdrowego odżywiania
 • Działanie leków i narkotyków

Rodzaj seminarium: teoria

Trening na drogach terenowych w samochodzie ciężarowym MAN ProfiDrive®

Trening na drogach terenowych

Bezpieczna i ograniczająca zużycie jazda w terenie

 • Wiedza na temat sił fizycznych podczas jazdy i specyfiki terenu
 • Objaśnienie specjalnych funkcji pojazdu
 • Ekonomiczny sposób jazdy w terenie

Rodzaj seminarium: Praktyka


Trening jazdy długim samochodem ciężarowym

Trening jazdy długim samochodem ciężarowym

 • Wymogi ustawowe uprawniające do prowadzenia długiego samochodu ciężarowego
 • Wdrożenie techniczne
 • Możliwe są praktyczne ćwiczenia jazdy uwzględniające specyfikę długiego samochodu ciężarowego


Trening specjalny dla cystern samochodowych

Trening dla cystern samochodowych

Wyczulenie na krytyczne sytuacje podczas jazdy cysterną samochodową

 • Wiedza z zakresu sił fizycznych podczas jazdy, poznanie systemów wspomagania
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie krytycznych sytuacji podczas jazdy, jak hamowanie na zakręcie czy wymijanie pojawiających się nagle przeszkód
 • Szkolenie specjalnie dostosowane do specyfiki cystern samochodowych


Trening specjalny dla transportu ciężkich ładunków

Trening dla transportu ciężkich ładunków

Urządzenia w pojeździe, systemy obsługi, innowacje

 • Przedstawienie i objaśnienie innowacji technicznych
 • Odświeżenie podstaw technicznych
 • Szczegółowe wdrożenie techniczne w zakresie specyfiki pojazdów do przewozu ciężkich ładunków

Rodzaj seminarium: teoria


Trening intensywny

Trening intensywny

Zasada Train the Trainer

Zakresy tematyczne: Ekonomiczność i urządzenia techniczne w pojeździe

 • Kilkudniowe szkolenie w celu uzupełnienia posiadanej wiedzy w zakresie techniki pojazdu i ekonomiczności
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy

Zakres tematyczny: Telematyka

 • Kilkudniowe szkolenie w zakresie analizy użytkowania za pomocą MAN TeleMatics®
 • Ćwiczenia jazdy w celu optymalizacji bezpiecznego i ekonomicznego sposobu jazdy
 • Rozpoznanie i interpretacja danych eksploatacyjnych w analizie użytkowania

Dokształcanie instruktorów jazdy

Dokształcanie instruktorów jazdy

Dokształcanie według § 33a ustawy o nauce jazdy (FahrlG)


Dokształcanie rzeczoznawców

Szkolenia dla rzeczoznawców

Szkolenia dla urzędowo zarejestrowanych kontrolerów i rzeczoznawców


Kształcenie i dokształcanie personelu szkoleniowego

Kształcenie i dokształcanie trenerów

Według wytycznych Niemieckiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (DVR) w zakresie treningu bezpiecznej jazdy i jazdy terenowej