Tehnologija i nadležnost

Elektronski sistem stabilnosti (ESP)

Elektronski sistem stabilnosti (ESP)
Merne veličine kod ESP

Sistem za regulaciju dinamike u vožnji

Ako vozilu preti opasnost od proklizavanja ili prevrtanja, vozač mora brzinom svetlosti da shvati da je u opasnosti i da odmah reaguje, da bi ponovo uspostavio kontrolu nad vozilom. ESP stalno nadzire dinamičko stanjevozila tokom vožnje i automatski aktivira menadžment motora u slučaju kada postoji pretnja od proklizavanja i prevrtanja. Stoga je on u prilici da brže nego sam obučeni vozač proceni situaciju i da kontroliše vozilo u okviru fizičkih granica. Tipične konstelacije za nesreće kao prebrza vožnja, klizav kolovoz, prinudna kočenja i hektični manevri za skretanje mogu da se ublaže i da se smanji opasnost od nesreće.

Funkcija i korišćenje

ESP obuhvata obe glavne funkcije DSP (dinamički program stabilnosti) i ROP (zaštita od prevrtanja). DSP zapravo brine za stabilizaciju vozila kada je vrednost trenja niska (na primer kadaje kolovoz vlažan, zaleđen ili pod snegom). U osnovi se on aktivira samo onda, kada između pravca kretanja koji želi vozač i stvarnog kretanja vozila nastaje primetna razlika. Roll Over Prevention (ROP) redukuje opasnost od prevrtanja kada je vrednost trenja na suvom kolovozu visoka.


Opremom koja uključuje ESP može se izbeći 44 procenta svih pojedinačnih nezgoda sa teretnim vozilom.

Sledeće veličine se stalno mere i porede sa trenutnom brzinom vožnje:

  • Ugao volana
  • Poprečno ubrzanje
  • Okretna brzina (okretna brzina vozila oko okretne osovine)