Tehnologija i nadležnost

Uređaj protiv izletanja iz vozne trake (LGS)

Uređaj protiv izletanja iz vozne trake (LGS)
Uređaj protiv izletanja iz vozne trake

Veća sigurnost u saobraćaju pomoću nadzora tragova vožnje

Na dugim i monotonim trasama ili tokom noćnih vožnji dešava se da vozaču popusti pažnja ili da on na sekundu zaspi. Uređaj protiv izletanja iz vozne trake (LGS) nadzire pravilnu vožnju voznom trakom i brine se za povećanu sigurnost i veći komfor tokom vožnje. Ako se propisani trag vožnje promeni bez aktiviranja žmigavca, akustični signal upozorava vozač.a

Funkcija i korišćenje

Preko video kamere, koja je smeštena iza vetrobranskog stakla, beleže se linije markera traga vožnje i procenjuje se položaj vozila vezano za ograničenje tragova vožnje. Ako se prekorači marker na kolovozu, a da se ne aktivira žmigavac, vozač biva upozoren iz levog i desnog bočnog zvučnika na vratima pomoću “akustičnog signala za upozorenje ("Nagelbandrattern"). Sistem se automatski aktivira preko 60 km/h i može da se deaktivira preko obrtnog prekidača. Upozorenje usleđuje ispod 75 km/h na unutrašnjim ivicama i preko 75 km/h na spoljašnim ivicama markera traga vožnje. Ako upozorenja nisu moguća, npr. zbog pogrešnih markera traga vožnje, onda se to vozaču prikazuje na bloku kontrolnih lampica odnosno na Highline displeju.