Tehnologija i kompetencija

MAN TipMatic® ‒ nova generacija

Prebacivanje efikasnosti u veću brzinu: MAN TipMatic®

Nova generacija menjača MAN TipMatic® smanjuje potrošnju goriva i povećava udobnost vožnje. Sa individualno prilagođenim strategijama pokretanja i promene brzina, MAN za različite svrhe primene vozila, npr. u drumskom saobraćaju, prevoz teškog tereta, na terenu ili hitnim slučajevima, nudi odgovarajuće optimalnu pogonsku grupu. U zavisnosti od oblasti primene, postoje različite funkcije i programi menjanja stepeni prenosa. Funkcije menjača takođe su precizno prilagođene za kombinovanje sa motorima D08, D15, D26 i D38. Rukovanje ne zadaje nikakav napor i može se obaviti automatski ili ručno pomoću ručice sa tasterom na volanu. Ništa ne odvraća pažnju vozača koji se može potpuno koncentrisati na situaciju u saobraćaju.

Nove funkcije promene brzina za više komfora, efikasnosti i veću sigurnost

Novi programi menjanja stepena prenosa i dodatne funkcije menjača sistema MAN TipMatic® umanjuju potrošnju goriva i povećavaju komfor vožnje i bezbednost.

SmartShifting je nastao daljim razvojem funkcije SpeedShifting. Dok MAN TipMatic® kod funkcije SpeedShifting dozvoljava bržu promenu stepena prenosa između tri najveća (10, 11. i 12.), SmartShifting omogućava novo brže menjanje kod svih stepena prenosa. To znači da će se promena stepena prenosa brže obavljati npr. na uzbrdicama, vozilo će zadržati zamah, što će dovesti do manje potrošnje goriva.

Novitet je i motorna kočnica sa elektronskom regulacijom kod takozvanog sistema podrške pri povećanju stepena prenosa (HSU) koji naročito pri usponima omogućava veoma velike skokove pri menjanju do čak tri stepena prenosa. Nova je i logika stepena prenosa koja se prilagođava situaciji tokom vožnje. Ovaj softver proračunava optimalnu brzinu prenosa koristeći podatke poput položaja pedale za vožnju, mase vozila i izračunatog otpora tokom vožnje. Optimalna brzina u ovom slučaju nije nužno i najviša, već predstavlja idealni kompromis između brzine prenosa, udobnosti i trošenja materijala.

Idle Speed Driving omogućava udobnu vožnju pri broju obrtaja u praznom hodu. Pomoću ove funkcije vozač može vrlo precizno i udobno manevrisati kamionom ili savršeno voziti u gustom saobraćaju na auto-putu. Nakon pokretanja, vozilo se kreće sa nižim brojem obrtaja u praznom hodu okruglo 600 o/min, a vozač ne mora da pritiska pedalu gasa. Ukoliko obrtni moment motora nije dovoljan pri broju obrtaja u praznom hodu, MAN TipMatic® prebacuje u niži stepen prenosa. Čim vozač pritisne pedalu kočnice, spojnica se otvara.

MAN TipMatic® pruža optimalan izbor brzina pomoću funkcije prepoznavanja tereta. Pomoću ove funkcije se automatski određuje optimalna brzina pokretanja u zavisnosti od toga da li je vozilo prazno ili maksimalno opterećeno. Besprekorno pokretanje vozila takođe omogućuje veliki raspon menjača kao i softver za prepoznavanje nagiba.

Funkcija njihanja radi oslobađanja sistema MAN TipMatic® olakšava pokretanje u slučajevima kada je teretno vozilo zaglavljeno u snegu ili vlažnoj, nestabilnoj podlozi. Ova funkcija automatski bira odgovarajući stepen prenosa da bi se smanjio obrtni momenat pogonskih točkova i umanjilo proklizavanje. Vozač na ovaj način može lakše da „izvuče vozilo njihanjem“.


Programi menjanja stepena prenosa za svaku situaciju

Zasebni programi menjanja stepena prenosa sistema MAN TipMatic® nude povećanu bezbednost u različitim domenima upotrebe i smanjuju potrošnju goriva.

Sve otvoritiSve zatvoriti