Tehnologija i nadležnost

MAN EfficientCruise®

Tempomat sa GPS podrškom

Nova generacija MAN EfficientCruise®

Tempomat MAN EfficientCruise sa GPS podrškom® obuhvata deonice puta sa uzbrdicama i nizbrdicama do tri kilometra unapred.Na taj način uvek može prilagoditi stepen i brzinu vožnje u pogledu ekonomičnosti.Prebacivanja u niži stepen prenosa će biti sprečena kada god je to logično.

MAN EfficientCruise® prekidač

Nova generacija MAN EfficientCruise® sada omogućava još veću prediktivnost tokom vožnje.Komforno dizajniran menjač brzina prilagođen je korisniku i ne samo da izbegava prekide vučne sile, već pruža vozaču harmonični osećaj vožnje.Njime se lako prilagođava željena brzina i podešava jedan od moguća četiri nivoa tolerancije brzine (ECO nivo I – IIII).Nivo I označava najmanje odstupanje od podešene brzine, dok nivo IIII označava najveće.Poslednji nivo omogućava maksimalnu uštedu goriva i idealan je za saobraćaj manjeg intenziteta na autoputevima i regionalnim putevima. ECO nivo se pritiskom na prekidač može u svakom trenutku tokom vožnje prilagoditi situaciji u saobraćaju.

MAN EfficientRoll ‒ inteligentna vožnja zahvaljujući aktivaciji s obzirom na situaciju u vožnji

Zahvaljujući inventivnoj tehnologiji kontrola vožnje je još inteligentnija pomoću GPS predviđanja.Ovde je MAN ponovo značajno povećao mogućnosti za uštedu goriva.Pri blagim spustovima menjač se sam automatski vraća na neutralno podešavanje „N“ – ali samo u slučajevima kada se potrošnja goriva zaista može umanjiti.Na taj način vozilo hvata zalet i gubi sporije na brzini nego kada je menjač ubačen u stepen prenosa.To znači da će ova intervencija zahvaljujući inteligentnom aktiviranju koristiti ređe ali efikasnije.

Inventivna MAN tehnologija ‒ dobitak za vozača i okolinu

Nova generacija MAN EfficientCruise® u kombinaciji sa tehnologijom MAN EfficientRoll štedi još više goriva od prethodne i čini vozilo izuzetno ekološki prihvatljivim u drumskom saobraćaju.Inteligentna intervencija tempomata uvećava faktor komfora za vozača pružajući mu optimalno rasterećenje.Na taj način vozač se u budućnosti može komfornije i bez gubitka vremena koncentrisati na svoj posao.