Upoznajte MAN

MAN Magazine

Novi MAN Magazine

Građevinska industrija cveta, a građevinski projekti postaju sve kompleksniji. Kako bi sav građevinski materijal na vreme stigao na cilj, potrebna je usavršena transportna logistika, a ona može da funkcioniše samo uz optimalno korišćenje kamiona. Saznajte kako se MAN kamioni zahvaljujući inovativnim tehnologijama ponašaju u praksi – na gradilištu, u rudarstvu i transportu u visokim planinama, kao i u mnogim drugim industrijama.

I ova sveska nudi uzbudljive i zabavne priče koje pokazuju šta je MAN i za šta se zalaže – za proizvode i usluge, usmerene na potrebe kupaca i tržišta, koji se odlikuju kvalitetom, pouzdanošću i ekonomičnošću.


MAN Magazine – izdanje 01/2019.

Čitajte MAN Magazine kao ePaper.

Čitajte sada