MAN originalni delovi

MAN originalni delovi

MAN originalni delovi su uvek prvi izbor.

Ko se odluči za MAN, bira odličan kvalitet. Zašto biste se kod rezervnih delova zadovoljili manjim kvalitetom? MAN originalni delovi pružaju vam sigurnost sa najboljim kvalitetom. Izrađeni su prema MAN smernicama i pomno ispitani na pridržavanje naših strogih standarda kvaliteta i pružaju najveću pouzdanost i ekonomičnost. Uz to dobijate garanciju od dve godine koja važi u celom svetu. To je kvalitet, na koji se možete osloniti.

Logistika za delove u pravo vreme.

Kako bi vreme zastoja u radu u slučaju štete bilo što kraće, u MAN servisnim centrima uvek je na raspolaganju u proseku 8.000 originalnih delova – takođe i za starije modele i specijalna vozila. 95% svih specijalnih delova koji nedostaju se zahvaljujući Evropskim logističkim centrima (ELC), koje je osnovao MAN, preko noći u najkraćem roku isporučuje u servisnu radionicu. Profitirajte od poboljšanog vremena prijema porudžbine i isporuke zahvaljujući optimalnim logističkim procesima kao i od kraćeg vremena zastoja u radu u servisnim radionicama.

Prednosti za vas:

  • MAN originalni delovi u skladu sa savremenom tehnikom
  • MAN kvalitet zahvaljujući najnovijoj tehnologiji
  • Garancija za originalne delove koja važi u celom svetu
  • Zaliha delova za sve tipove MAN vozila – takođe za starije modele i specijalna vozila
  • Snabdevanje delovima preko noći zahvaljujući Evropskim logističkim centrima (ELC)


Dvogodišnja garancija za MAN servis i delove

Dvogodišnja garancija za MAN servis i delove

Dvogodišnja garancija kompanije MAN Truck & Bus SE je važeća za sve popravke izvršene od 2017.1 u MAN servisnim centrima2, uključujući MAN originalne delove, MAN originalne delove ecoline i MAN originalni pribor, koji su ugrađeni tokom popravke. Obim usluge je jednak kao i kod do sada važeće jednogodišnje garancije. Dodatne informacije možete da pronađete u našim opštim uslovima poslovanja.

Preuzimanje flajera

1 Pogledajte važenje opštih uslova poslovanja.
2 MAN-ove servisne radionice i partneri.