MAN originalni delovi

MAN originalni delovi

MAN originalni delovi su uvek prvi izbor.

Ko se odluči za MAN, bira odličan kvalitet. Zašto biste se kod rezervnih delova zadovoljili manjim? MAN originalni delovi pružaju vam sigurnost vožnje sa najboljim kvalitetom. Izrađeni su prema MAN smernicama i pomno ispitani na pridržavanje naših strogih standarda kvaliteta i pružaju najveću pouzdanost i ekonomičnost. Uz to dobijate garanciju od dvanaest meseci koja važi u celom svetu. To je kvalitet, na koji se možete osloniti.

Logistika za delove u pravo vreme.

Kako bi vreme stajanja u slučaju štete bilo što kraće, u MAN servisnim centrima uvek je na raspolaganju u proseku 8.000 originalnih delova – takođe i za starije modele i specijalna vozila. 95% svih delova koji nedostaju i specijalnih delova se zahvaljujući Evropskom logističkom centru (ELC), koji je osnovao MAN, preko noći u najkraćem roku isporučuje u servisnu radionicu. Profitirajte od poboljšanog vremena prijema porudžbine i isporuke zahvaljujući optimalnim logističkim procesima kao i od kraćeg vremena stajanja u servisnim radionicama.

Prednosti za vas:

  • MAN originalni delovi u skladu sa savremenom tehnikom
  • MAN kvalitet zahvaljujući najnovijoj tehnologiji
  • Garancija za originalne delove koja važi u celom svetu
  • Zaliha delova za sve tipove MAN vozila – takođe za starije modele i specijalna vozila
  • Snabdevanje delovima preko noći zahvaljujući Evropskom logističkom centru (ELC)


Dvogodišnja garancija za MAN servis i delove

Dvogodišnja garancija za MAN servis i delove

Dvogodišnja garancija kompanije MAN Truck & Bus AG je važeća za sve popravke izvršene od 2017.1 u MAN servisnim centrima2, uključujući MAN originalne delove, MAN originalne delove ecoline i MAN originalni pribor, koji su ugrađeni tokom popravke. Obim usluge je jednak kao i kod do sada važeće jednogodišnje garancije. Dodatne informacije možete da pronađete u našim opštim uslovima poslovanja.

Preuzimanje flajera

1 Pogledajte važenje opštih uslova poslovanja.
2 MAN-ove servisne radionice i partneri.