MAN för effektivt och säkert ut transportbranschens framtid på vägarna: Vi utvecklar innovativa lösningar - från assisterad körning och ihopkopplade lastbil-följebilar till autonom lastbil

Automatiserad körning

MAN arbetar på morgondagens kundlösningar: Från sammankopplade lastbilskonvojer, till automatiserat körande skyddsfordon på byggarbetsplatser till autonomt körande lastbilar - MAN forskar intensivt om system som ska hjälpa dig att köra effektivare och säkrare i framtiden.

Innovativa automatiseringskoncept hos MAN

Framtidens transport är intelligent, sammankopplad, automatiserad: Innovativa lastbilkoncept sätter helt nya måttstockar avseende och effektivitet och säkerhet vid godstrafiken. Den fortsatta vägen mot autonomt körande lastbilar visas i vårt pilotprojekt: till exempel testkörningen av MAN Platooning-teknologin

och den förarlöst körande MAN-skyddsfordonet. Båda koncepten använder de senaste teknikerna för sammankopplingen och självstyrningen av fordon, för att minska olycksriskerna och ytterligare öka lönsamheten för trafiken.

Den automatiserade körningen sammankopplad lastbilskonvoj bidrar till att minska CO2-utsläppen och öka trafiksäkerheten

Platooning hos MAN

Den automatiserade körningen i en sammankopplad lastbilskonvoj sparar bränsle och ökar trafiksäkerheten.

Det förarlösa skyddsfordonet minskar avsevärt risken för byggnadsarbetarna på rörliga vägarbeten på motorvägarna

Förarlöst skyddsfordon

En förarlöst körande MAN lastbil skyddar de rörliga vägarbetena på motorvägarna mot den flytande trafiken.

Autonom lastbil i vägtransporten: Praktiskt test

Praktiskt test "Hamburg TruckPilot"

MAN och Hamburger Hafen Logistik AG testar den automatiserat och autonomt körande lastbilen under realanvändning.

Den innovativa platooning-teknologin sammankopplar två eller flera lastbilar till en konvoj. På så sätt bidrar de till att minska CO2-utsläppen och öka trafiksäkerheten

Platooning hos MAN

Högre säkerhet och bränsleeffektivitet

Sammankopplade lastbilar på säker luftströmkörning

Tillsammans med partners från industri och forskning driver MAN vidareutvecklingen och den praktiska användningen av den innovativa platooning-teknologin framåt.

Vad är Platooning?

Vidlastbilsplatooning kör två eller flera lastbilar säkert på kort avstånd från varandra. Körningen som sammankopplad lastbilskonvoj (platoon) bidrar till att minska CO2-utsläppen och öka trafiksäkerheten.

Vid lastbilsplatooning kör två eller flera lastbilar som sammankopplad konvoj (platoon) säkert på kort avstånd från varandra.

Ökad säkerhet och bränsleeffektivitet

Elektroniskt kopplade lastbilskonvojer öppnar nya möjligheter för en mer ekonomisk och effektivare körning i godstrafiken. Luftströmkörningen möjliggör en bränslebesparing på upp till tio procent för hela konvojen. På motsvarande sätt minskas även CO2-utsläppet.

Samtidigt kan anslutningen av fordon via den elektroniska vagnstången öka trafiksäkerheten i trafiken. Eftersom styrelementet på följebilarna reagerar pålitligare och snabbare än en människa på lånefordonets körmanövrar. Lastbilarna som kör med ett kort avstånd på ca 10 meter möjliggör dessutom en avsevärt effektivare användning av trafikinfrastrukturen.

MAN kör framåt

För att kunna förverkliga idén om platooning kombinerade MAN sin kompetens inom de befintliga assistans- och styrsystemet ombord med innovativ Car-to-Car-kommunikation. Våra testfordon har på så sätt redan framgångsrikt tillryggalagt tusentals kilometer i konvojen.

Våra sammankopplade lastbilar genomgår för närvarande regelbundna testkörningar med professionella förare från DB Schenker under realdrift. Parallellt stöder vi i Tyskland och Europa forskningen och förberedelsen av juridiska och organisatoriska förutsättningar för den dagliga användningen av sammankopplade lastbilskonvojer i trafiken. Tekniskt är det tänkbart att platoon-konceptet ska kunna införas i Europa år 2020.

Teknologi - så fungerar platooning

Platooning är ett tekniskt system som kopplar ihop flera fordon med en lastbilskonvoj. Den baseras på befintliga tekniska förarassistans- och styrsystem samt en Car-to-Car-kommunikation. Via en säker radioanslutning returneras styrkommandon till de efterföljande fordonen och deras data till följebilen.

Platooning-systemet upprättar Car-to-Car-kommunikationen mellan konvojerna från cirka 60 km/h vid körning på motorvägar. Fordonen sammanförs automatiserat till en platoon. Avståndet mellan de kopplade trailerkombinationerna uppgår till 10 meter respektive cirka en halv sekunds körtid. Via den elektroniska vagnstången anger nu den ledande lastbilen körriktningen, hastigheten och bromsmanövrerna för hela konvojen.

Om en annan trafikant skär in i konvojen ingriper en säkerhetsrutin omedelbart: Konvojen upplöses automatiskt av systemet, förarna varnas. Så snart som fordonet har lämnat området mellan lastbilarna igen dras konvojen ihop igen. På samma sätt kan förarna när som helt lämna den sammankopplade lastbilskonvojen om trafiksituationen kräver det.

Platooning-projekt med DB Schenker och Hochschule Fresenius

DB Schenker, MAN och Hochschule Fresenius startar sitt utvecklingspartnerskap för att testa platooning under realtidsdrift. Med testkörningar på "Digitalt testfält motorväg" på A9 mellan München och Nürnberg undersöker parterna den praktiska användningen av platooning i transportlogistiken. Huvudfokus för forskningen är framför allt förändringar och fördelar för förarnas vardag.

Inom ramen för ett utvecklingspartnerskap testar DB Schenker, MAN och Hochschule Fresenius användningen av platooning-teknologin under vardagliga förhållanden.

Projektbeskrivning

 • Projekt med vetenskapligt stöd för utvecklingen av digitalt sammankopplade lastbilskonvojer
 • DB Schenker (logistik), MAN (teknologi) och Hochschule Fresenius (forskning) är projektpartners
 • Statligt bidrag på cirka 2 miljoner euro
 • Varaktighet: 20 månader (juni 2017 till januari 2019)

Fordonen

 • Standardfordon i byggserien MAN TGX för godstrafiken
 • Chassi för infästning av växelflak
 • Tandemaxelfordon används som släpvagn.
 • Total vikt på den treaxlade motorvagnen är 26 ton
 • Total vikt på den totala dragkombinationen är utformad för 40 ton.
 • Total längd på de två fordonskombinationerna är 18,75 meter för fordonståg (lagstadgad).
 • Växelbehållare (2 per fordonståg) med en längd på 7,82 meter, lådkonstruktion med jämn yta och rundade kanter.

Till MAN TGX

Ett förarlöst körande MAN skyddsfordon säkrar de rörliga vägarbetena på vägrenen på motorvägarna mot den flytande trafiken

Skyddsfordon

En förarlöst körande MAN lastbil kan skydda vägarbetena på motorvägarna

Självkörande, sammankopplad lastbil som skyddsfordon

På rörliga vägarbeten på motorvägarna förekommer det ödesdigra påkörningar bakifrån trots iögonfallande varningsanordningar. Ett autonomt körande skyddsfordon kan avsevärt minska risken för medarbetare i byggplatsteamet

Det förarlöst automatiserat körande skyddsfordonet har kontinuerlig kontakt med arbetsfordonet via en trådlös dataanslutning.

Helt självständigt följer MAN Truck byggteamet på motorvägens vägren på ett säkert avstånd. Inom ramen för forskningsprojektet "aFAS" utvecklar och testar MAN, tillsammans med sju partners från industri, forskning och myndigheter, ett innovativt skyddsfordon som kan utföra sina uppgifter utan förare.

Som prototyp har projektparterna utrustat en MAN lastbil med omfattande sensorer, styrprogram och säkerhetssystem. Kamera- och radarsystem skannar kontinuerligt omgivningen. Dessutom har den autonoma lastbilen ständig kontakt med arbetsfordonet via en trådlös dataanslutning. Därigenom är systemet alltid och i realtid informerat om alla accelerations- och bromsförlopp samt varje styrrörelse på lånefordonet.

För den höginnovativa säkerhetslösningen fick MAN Truck & Bus utmärkelsen Truck Innovation Award, som delades ut för första gången av International Truck of the Year-juryn inom ramen för IAA Nutzfahrzeuge 2018.

Läs även våra pressmeddelanden om aFAS-projektet och Truck Innovation Award:
Till MAN pressmeddelandet "Förarlöst skyddsfordon på motorvägarna"
Till MAN pressmeddelandet "MAN aFAS får det första Truck Innovation Award"

Autonom MAN-lastbil under praktiskt test

Automatiserat och autonomt körande lastbil under kundspecifik användning på Hamburger Container Terminal

Forskningsprojekt för utveckling av automatiseringslösningar i trafiken

Realistisk analys och validering av exakta krav på kundspecifik användning och integrering av autonomt körande lastbilar i den helautomatiska behållarhanteringsprocessen – det är målet för partnerskapet mellan MAN och Hamburger Hafen och Logistik AG inom ramen för det praktiska testet "Hamburg TruckPilot". På så sätt kan viktig kunskap för vidareutvecklingen av automatiseringstekniken till ett system genereras.

Autonom MAN-Truck under praktiskt test

Framåtblickande projektpartnerskap mellan MAN och Hamburger Hafen och Logistik AG

Med det praktiska testet "Hamburg TruckPilot" fram till 2021 startar MAN Truck & Bus och Hamburger Hafen och Logistik AG (HHLA) ett höginnovativt forsknings- och testprojekt för utveckling av automatiseringslösningar i trafiken. Under de kommande åren ska autonomt körande lastbilar testas under realanvändning. HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) och en cirka 70 kilometer lång teststräcka på motorväg A7 ska användas som testmiljö för det praktiska testet.

Projektramen förutser till en början två prototyplastbilar utrustade med motsvarande elektroniska automatiseringssystem. De ska fullständigt automatiserat klara av starten på motorvägen A7 och sedan helt autonomt kunna hantera avlastningen och lastningen på Container Terminals Altenwerder.

Vid en autonom lastning kan föraren lämna fordonet och använda tiden på annat sätt. Ytterligare potentiella fördelar ligger i effektivitetsökningen genom den framåtblickande automatiserade körningen. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, kan påverka trafikflödet positivt och dessutom förbättra säkerheten.

En utbildad säkerhetsförare kommer alltid att vara i fordonet under testkörningen och övervaka automatiseringssystemet. Denne ingriper vid behov och övertar körningen.

Läs även vårt pressmeddelande om projektet "Hamburg TruckPilot":
Till MAN pressmeddelandet


Tillgängliga redan i dag: Assistanssystem för högre säkerhet

Våra innovativa assistanssystem stöder dig pålitligt under körningen: De hjälper dig att bättre behärska trafiksituationer och undvika olycksrisker - på öppna vägar som i Stop & Go-trafiken eller i en nödbromssituation.

MAN nödbromsassistanssystemet EBA minimerar risken för en påkörningsolycka och minskar därigenom avsevärt olycksrisken i trafiken

Nödbromsassistanssystem

Den nya generationen av vårt nödbromsassistanssystem EBA (Emergency Brake Assist) minskar avsevärt olycksrisken i trafiken tack vare den automatiserade nödbromsfunktionen.

Den avståndsreglerade farthållaren ACC Stop & Go reglererar automatiskt lastbilens hastighet och avståndet till förutsedd trafik.

Avståndsreglerad farthållare

Kör säkert - även i bilkön eller i den trögflytande trafiken: MAN ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) reglerar automatiskt hastigheten på din lastbil och håller ett tillräckligt avstånd till den framförvarande trafiken.

MAN Lane Guard System varnar dig tillförlitligt om du oavsiktligt lämnar körfältet och sörjer för en ökad säkerhet

Körfältsassistent

Med MAN Lane Guard System (LGS) undviker du kritiska situationer - i synnerhet på långa sträckor och under körningar på natten: Vår intelligenta körfältsassistent övervakar kontinuerligt att fordonet håller sig i körfältet.

*Tillgängligt för modellerna TGS och TGX med D26-motor.


Pressmeddelanden om automatisering

Autonom MAN-lastbil under praktiskt test

Praktisk test på Hamburger Container Terminal

MAN Truck & Bus och Hamburger Hafen och Logistik AG (HHLA) testar automatiserat och autonomt körande lastbil under realanvändning. HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) och en cirka 70 kilometer lång teststräcka på den tyska motorvägen A7 ska användas som testmiljö.

MAN aFAS erhåller Truck Innovation Award 2018

MAN aFAS erhåller Truck Innovation Award på IAA Nutzfahrzeuge 2018

Med sitt förarlösa skyddsfordon på motorvägarna – kort aFAS – en automatiserad säkerhetslastbil nivå 4 - har MAN Truck & Bus vunnit sitt första Truck Innovation Award.

Förarlöst skyddsfordon på motorvägarna

München/Bergisch Gladbach, 28 oktober 2016: Arbetare för motorvägsunderhåll och vägarbetare arbetar då och då under hög risk.

Platooning under logistikanvändning: MAN överlämnar pilotfordon till DB Schenker

Forskningsprojekt från DB Schenker, MAN Truck & Bus och Hochschule Fresenius testar sammankopplade lastbilar under logistikvardagen

Bidrag på cirka 2 miljoner euro för utveckling av sammankopplade lastbilskonvojer

Tyska myndigheten för trafik och digital infrastruktur (BMVI) sponsrar platooning-projekt av DB Schenker, MAN och Hochschule Fresenius//de första testkörningarna startar under våren 2018

MAN lastbil M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.

Har du fler frågor?