Vagnpark av MAN TG fordon på urban motorväg

Distributionstrafik

MAN Lastbilar levererar mycket och för med sig allt – med en stor nyttolastfördel och enastående effektivitet i innerstaden.

MAN Lastbil för distributionstrafik - Levererar mer än bra argument.

Den som vill komma fram i den täta storstadstrafiken måste vara flexibel även vid full last. MAN Lastbilar bemästrar med lätthet dessa utmaningar. Eftersom de kombinerar hög nyttolast med låg förbrukning och är enastående effektiva i innerstaden.

MAN hög nyttolast

Hög nyttolast

Med dess höga nyttolast ökar våra MAN Lastbilar din omsättning.

MAN bäst effektivitet i innerstaden

Bäst effektivitet i innerstaden

Korta axelavstånd; styrbara stödaxlar och en upp till 16,5 m mindre vändradie underlättar manövreringen i den täta stadstrafiken.

MAN:s miljövänliga motorer

Miljövänliga motorer

De nya MAN-motorerna minskar inte bara din bränsleförbrukning. Eftersom de även kan tankas med biodiesel är de dessutom ytterst miljövänliga.

Upptäck de olika användningsområdena

Styckegodstransport: MAN TGL med skåpbyggnation i bostadsområdet bredvid floden
Styckegods

MAN Lastbilar för styckegodstransport är ett stort stycke av effektivitet.

Till MAN:s distributionsfordon för styckegods
Livsmedelstransport: MAN TGS kyltrailer vid leveransen till parkeringsplatsen
Livsmedel

MAN Lastbilar för livsmedelstransport är helt i din smak.

Till MAN:s kylfordon
Dryckestransport: MAN TGM bryggarbil framför matstället
Dryck

MAN Lastbilar är ordentligt skärpta när det gäller dryckestransport.

Till MAN:s bryggarbilar
Vätske- och gastransport: MAN TGS tankfordon på landsvägen i lantlig omgivning
Vätskor och gaser

MAN Lastbilar för vätske- och gastransport är fulltankade med intelligenta idéer.

Till MAN:s tank- och silofordon

Har du några fler frågor?

Då får du gärna kontakta oss! Fler detaljer hittar du dessutom i vårt mångsidiga informationsmaterial.

Ytterligare användningsområden

Är du inte enbart verksam inom distributionstrafiken utan även inom andra områden? Då kan även MAN:s fordonslösningar för följande användningsområden vara intressanta för dig.

Fjärrtrafik: MAN TGX semitrailer på vägen med bergen i bakgrunden

Fjärrtrafik

MAN Lastbilar för fjärrtrafik sänker onödiga kostnader på lång sikt.

Vägarbeten och betong: MAN TGS tippflak på byggarbetsplatsen i solnedgången

Byggnation och betong

MAN Lastbilar för bygg- och betongbranschen är gjorda för de riktigt tuffa jobben.

Jord- och skogsbruk: MAN TGS jordbrukslastbil i lantlig omgivning

Jord- och skogsbruk

MAN Lastbilar för jord- och skogsbruk skördar framgångar och kör in stora vinster åt dig.