MAN eTrucks testade i praktiken

Mer kostnadseffektiva, effektivare och miljövänligare godstransporter – med ellastbilar. Att det kan fungera bevisar MAN med MAN eTruck-projektet.

Över 200 gäster från näringsliv, politik och nationell samt internationell press deltog den 13 september 2018 på MAN:s fabrik i österrikiska Steyr, då MAN Truck & Bus som första europeiska nyttofordonstillverkare överräckte nycklarna till nio MAN eTrucks till kunderna. Joachim Drees, styrelseordförande i MAN Truck & Bus AG och hans styrelsekollega dr Ulrich Dilling, ansvarig för tillverkning och logistik, gav därmed startskottet för intensiva tester av eldrivna TGM:er i praktiken. I vagnparkerna hos Hofer KG, Metro Österreich, Quehenberger Logistics, Rewe Group, Magna Steyr, Schachinger Logistik, Spar Warenhandels KG, Stieglbrauerei och Gebrüder Weiss Transport und Logistik kommer fordonen under de kommande månaderna att testas minutiöst under autentiska förhållanden inom logistik- och transportbranschen.

Gemensamt förändra något

De nio företagen, för vilka eTrucks framöver kommer att susa genom städerna Wien, Salzburg och Graz, är medlemmar i organisationen "Council für nachhaltige Logistik" (Rådet för hållbar logistik, CNL). CNL är en unik europeisk sammanslutning av 18 av de viktigaste österrikiska företagen inom logistik, handel och tillverkning. Organisationen arbetar för att gemensamt göra landets transportsektor ännu mer hållbar.

I samband med den officiella överlämningen sätter MAN Truck & Bus ytterligare en milstolpe mot vägen till elektrifiering av distributionstrafiken i städerna, där utsläppsfria fordon med låg bullerbelastning spelar en allt viktigare roll. Genom att testa fordonen i CNL-medlemmarnas logistiska vardag framhäver MAN sin ansats att tillsammans med kunderna och med hjälp av deras erfarenheter ur praktiken utveckla hållbara logistiklösningar.

En renare och tystare framtid

Under överlämningsceremonin, som ägde rum på MAN:s tillverkningsanläggning för ellastbilar i Steyr, visade sig Joachim Drees vara övertygad om det gemensamma projektet med CNL: "Nu är vi där – den första ellastbilen från MAN rullar på vägarna och används i kundernas vardag. Från och med nu fraktar de till exempel drycker, livsmedel eller fordonskomponenter – helt utan lokala emissioner och nästan ljudlöst. Överlämnandet av våra första eTrucks är inte bara ett speciellt ögonblick inom samarbetsprojektet med CNL utan även för MAN:s 260-åriga företagshistoria."

Goda anledningar till MAN eTrucks

Sandra Stella, logistikchef på Hofer KG

Att arbeta CO2-neutralt är vårt motto

"Klimatskydd är sedan många år en grundläggande del av HOFER:s företagsfilosofi. Genom att använda en MAN eTruck sparar vi cirka 40 ton CO2 per år jämfört med en av våra lastbilar med vanligt drivsystem."
Sandra Stella, logistikchef på HOFER KG – filial i Stockerau utanför Wien

Arno Wohlfahrter, VD Metro Österreich – Wien

Affärsmodeller måste bli hållbara

"Sedan mer än ett år använder vi små elfordon för leveranser till restauranger i Wien, Graz, Linz och Salzburg – snabbt, flexibelt och hållbart. Därför valde vi att redan från början delta i MAN eTruck-projektet. Att använda en helelektrisk lastbil är nästa logiska steg i vårt framtidsinitiativ."
Arno Wohlfahrter, VD Metro Österreich – Wien

Christian Fürstaller, CEO och komplementär Quehenberger Logistics – Strasswalchen vid Salzburg

E-mobilitet är vår chans till förändring

"Som familjeföretag tänker vi på nästa generation och är övertygade om att vi i framtiden måste förändra citylogistiken, nämligen göra den emissionsfri och att köra utanför rusningstiderna. Vi förväntar oss att vi genom att använda MAN eTruck kan få erfarenheter som hjälper oss med denna förändring."
Christian Fürstaller, CEO och komplementär Quehenberger Logistics – Strasswalchen vid Salzburg

Jochen Geisendorfer, chef för den centrala logistikenheten på REWE Group – Wiener Neudorf utanför Wien

MAN är rätt samarbetspartner för oss

"Rewe har varit med i detta projekt ända från början eftersom temat är väldigt viktigt för oss. Vi ville dock inte ha någon prototyp som kör några testkilometer då och då, utan ett fullvärdigt fordon för användning i den dagliga verksamheten. Av denna anledning valde vi MAN, marknadsledande i Österrike."
Jochen Geisendorfer, chef för den centrala logistikenheten på REWE Group – Wiener Neudorf utanför Wien

Alfons Dachs-Wiesinger, logistikchef Magna Steyr – Graz

Vårt företag satsar på framtidens teknik

"Vi ser oss själva som en impulsgivare med samhällsansvar och strävar därför efter att ha en tillverkning som fullt ut tar hänsyn till miljön. Tack vare MAN eTruck tar nu även vår fabrikslogistik ett steg till i denna riktning."
Alfons Dachs-Wiesinger, logistikchef, Magna Steyr – Graz

Peter Overkamp, finanschef Schachinger Logistik Holding GmbH – Hörsching vid Linz

Elektromobilitet måste bli lönsamt

"Schachinger Group samlar sedan en tid tillbaka erfarenheter med eldrivna transport- och företagsfordon. Med MAN eTruck vill vi nu ta reda på hur en ekonomisk användning i tung trafik skulle kunna se ut."
Peter Overkamp, finanschef, Schachinger Logistik Holding GmbH – Hörsching vid Linz

Thomas Gerbl, VD Stieglbrauerei GmbH – Salzburg

Hållbarhet lönar sig

"MAN eTruck-projektet begeistrade oss omedelbart, eftersom vi är övertygade om att det krävs en vision för att bra saker ska kunna utvecklas ordentligt. Därför tänker och handlar vi enligt principen om kretsloppsekonomi. För även framtida generationer behöver mångfald och en livskraftig miljö för att kunna brygga och njuta av öl av toppklass."
Thomas Gerbl, VD Stieglbrauerei – Salzburg

Jürgen Bauer, chef för landtrafik på Gebrüder Weiss Transport und Logistik – Lauterach vid Bregenz

Lönsamhet och ekologi går hand i hand

"Vi kopplar samman östra och västra Österrike via systemtåglösningar, och vår egen vindkraftspark producerar mer energi än hela vår koncern förbrukar. Som ett ytterligare element för hållbar logistik fungerar MAN eTruck nu som ett perfekt komplement till vår logistik för första och sista milen."
Jürgen Bauer, chef, Gebrüder Weiss – Lauterach

Fritz Poppmeier, chef för expansion och detaljhandel SPAR Österreichische Warenhandels AG – Salzburg

Findammbelastning angår oss alla

"Fram till 2050 vill SPAR minska utsläppen av växthusgaser med 90 procent, och har därför redan nu ställt om största delen av vagnparken till Euro 6. Vi kommer att testa MAN eTruck i Graz eftersom belastningen med fint damm är särskilt hög där, och då vi med det emissionsfria fordonet direkt aktivt kan göra något för miljön och befolkningen."
Fritz Poppmeier, chef för expansion och detaljhandel, SPAR Österreichische Warenhandels AG – Salzburg