Framtidens lastbil – MAN levererar långsiktiga koncept inom området för elektromobilitet.

MAN eTruck för ökad hållbarhet i distributionstrafiken

MAN eTruck kör framåt

MAN eTruck – Framtiden för transportverksamheten i innerstaden börjar nu

En vision blir verklighet: Morgondagens distributionstrafik i staden är tyst och utsläppsfri. Med den nya ellastbilen startar vi i en hållbar framtid.

MAN har sedan länge tagit ett ekologiskt ansvar och driver en tydlig färdplan med avseende på elektromobilitet. MAN har arbetat på nya koncept för leverans och avfallshantering sedan 2009. I synnerhet i städerna blir utmaningen att förena ett hälsosamt och drägligt klimat för invånarna med varu- och leveranstrafiken i innerstaden allt större.

I september 2016 presenterade MAN för första gången den nya MAN eTruck på IAA: ett TGS-trailerdragfordon med eldrift. Fem månader senare undertecknade MAN och Rådet för hållbar logistik (CNL) ett utvecklingspartnerskap. Denna överenskommelse var startskottet för införandet av MAN eTrucks i den medeltunga och tunga distributionstrafiken med en tillåten totalvikt på 18 till 26 ton.

eTGM har en räckvidd på upp till 200 kilometer.

Konceptfordon MAN eTruck

MAN eTruck

MAN eTruck uppfyller alla grundläggande krav på framtidens leveranstrafik i innerstaden. Den har samma nyttolast som modellerna med vanliga förbränningsmotorer och övertygar tyst och utsläppsfritt med sin prestanda.

Förutom den elektriska drivenheten drivs även extraenheter som servostyrning, luftkompressor och klimatanläggning elektriskt. Detta möjliggör en behovsberoende och energisnål styrning. Under bromsfasen omvandlas dessutom fordonets bromsenergi under körningen till elektrisk energi och förs därmed tillbaka till batterilagringen.

MAN lade grunden för eTruck redan 2012 med utvecklingen av hybridfordonet MAN Metropolis. Under många praktiska tillämpningar kunde värdefull Know-how om elektromobilitet samlas in. På IAA 2016 var det dags: MAN presenterade nu för första gången ett helelektriskt drivet trailerdragfordon för användning under nattleveranser, till exempel till livsmedelsmarknaden, i innerstaden. Under de följande månaderna byggde MAN ytterligare helelektriska konceptfordon på grundval av MAN TGM i viktklasserna 18 till 26 ton. Sedan 2018 testas MAN eTruck hos nio CNL-partnerföretag.

MAN eTruck med sin slogan

MAN eTruck

Den nya miljövänliga MAN eTruck kan beträffande nyttolast och effektivitet i varje avseende mäta sig med jämförbara modeller med förbränningsmotor. Den förenar klimatskydd med prestanda och är leveranstrafikens framtid i innerstaden.

  • Lokalt utsläppsfri (CO2 och NOx)
  • Mycket tyst
  • Samma nyttolast som en vanlig lastbil
  • Elmotor på 250 kW

Den nya tankningen: Ingenjör Stefan Fries demonstrerar laddningsmodulen.

Batteri

De kraftfulla litium-jonbatterierna från Volkswagen-koncernen levererar energin till MAN eTruck. De är placerade under förarhytten, över framaxeln och till vänster och höger på ramen beroende på räckviddskrav.

  • Laddas oftast upp under natten
  • Opportunity-Charging är möjlig: Snabb mellanladdning under rasterna eller vid lastning och avlastning
  • Maximal räckvidd upp till 200 km vid maximalt batteriantal
  • Extra batterier kan placeras på sidoramen
  • En display i hytten informerar föraren om batteriernas aktuella energiinnehåll

Kundvideo MAN TGS eTruck

Det säger våra kunder

Nya impulser för ditt företag: Detta förväntar sig våra kunder av de nya MAN eTrucks. Framför allt i städerna och tättbefolkade områden tillåter de helelektriskt drivna lastbilarna endast avsevärt flexiblare och längre användningstider. De förenar även effektiv distributionstrafik med urbant miljöskydd.

MAN eMobility

eMobility på MAN

Future starts now. Med den nya ellastbilen startar MAN i en hållbar och effektiv framtid.

Utvecklingspartnerskap med CNL

Ett utvecklingspartnerskap för hållbar logistik

Rådet för hållbar logistik (CNL) är ett unikt europeiskt initiativ från arton av de största österrikiska företagen inom handel, logistik logistiktjänster och produktion. Utvecklingspartnerskapet med CNL ger MAN en perfekt möjlighet att anpassa eTruck-konceptet till kundernas krav med hjälp av partiska erfarenheter. Och för att på så sätt vidareutvecklas till en framgångsrik serieproduktion. CNL planerar att från och med 2020 utöka användningen av eTrucks för distributionstrafiken i innerstaden och närområdena, för att aktivt bidra till minskade utsläpp i städerna.

Till testomfattningen hör MAN TGM 6x2-chassi med kylbilar, växelbehållare och dryckespåbyggnader samt en semitrailerkombination.

Representant för MAN Truck & Bus och ägaren av den nya MAN eTruck i fabriken i Steyr

Med ström

Bokstavligen - eftersom från och med nu är nio MAN eTrucks på väg i de österrikiska städerna Wien, Salzburg och Graz. Vid praktiska test i realistisk kundanvändning visar de hur framtidens miljövänliga City-logistik kan se ut redan nu.

Läs mer

MAN lastbil M-PULSE

MAN M-PULSE: Hållbar mobilitet och effektiva transportlösningar

Med innovationsmottot M-PULSE ger MAN som visionär och pionjär de avgörande impulserna för morgondagens transportvärld. I fokus står en hållbar mobilitet, en utsläppsfri framtid samt forskning och framgångsrikt genomförande av effektiva och ekonomiska transportlösningar.

Har du några fler frågor?