MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Med oss utnyttjar du fördelarna med alternativ drift både enkelt och ekonomiskt

Boka ett möte med en expert

Komplett rådgivning för en framgångsrik omställning till alternativa drivsystem

Från den första ellastbilen till hantering av en integrerad sammanställd fordonsflotta – en omställning mot alternativ drift innebär flera frågor. 360°-rådgivningstjänsten från MAN Transport Solutions ger dig tillförlitliga svar. På ett kompetent och förståeligt sätt.

Nätverksanalys och användningskoncept

Verksamhetsanalys och mobilitetskoncept

Vi analyserar är-tillståndet för ditt företag och din flottanvändning. Baserat på alla påverkande faktorer tar vi fram ett anpassat mobilitetskoncept för en kostnadseffektiv omställning till e-mobilitet – steg för steg.

Användningsplanering och laddningsinfrastruktur

Laddningsinfrastruktur och energiförsörjning

Tillsammans med er planerar vi uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen, simulerar laddningsprocesserna och tar fram den strategi för energiförsörjning som passar er verksamhet bäst.

Flottintegrering och underhåll

Omställning till e-mobilitet och flottintegrering

Vi ger råd om användning och underhåll av dina elfordon, ger dig stöd vid utbildning av din personal och står till förfogande för din serviceverkstad som kompetent partner.

Dina krav – vår lösning för dig

Håller min verksamhet sig på banan?

Jag måste kunna lita på att mitt fordon är mobilt – ända till sista kunden i slutet av varje körning. Klarar ett elfordon överhuvudtaget det?

Precisa analyser in i minsta detalj

Vi kontrollerar om och hur en omställning till e-mobilitet är möjlig och meningsfull för dig. Vi simulerar sträckor och räckvidder och jämför kostnaderna med nyttan för dig.

Vilken laddningsteknik behöver jag?

Restauranger, bryggerier och livsmedelsaffärer förlitar sig på att vi levererar när vi har lovat det. Hur säkerställer jag att fordonsbatterierna är tillräckligt laddade för att klara alla körningar?

Individuellt optimerad laddningsstrategi

Vi utvecklar ett verksamhetsspecifikt koncept för laddningsinfrastruktur och anläggningens utformning. Vi tar fram laddningsscheman och kontrollerar möjligheterna till besparingar när det gäller el.

Jag vill leverera framtidssäkert!

Mina kunder kräver snabba och miljövänliga leveranser – helst dygnet runt och över hela staden.

Emissionsfri mobilitet även med en blandad fordonsflotta

Vi optimerar era leveransvägar med hänsyn till helelektriska fordon i fordonsflottan. Och vi hjälper dig att utnyttja fördelarna med e-mobilitet: Till dessa hör även att man får köra avgiftsfritt i miljözoner och inte behöver ta hänsyn till förbud mot nattrafik.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Vi tar hand om din framtidssäkra mobilitet

Våra MAN Expertteam ger dig stöd med allt. Vi går igenom alla relevanta frågor med dig in i minsta detalj. Vi finns här för dig – från första informationen till en lyckad omställning.

En omställning till eldrivna fordon är bara meningsfull om räckvidden och transportkapaciteten räcker till. Framför allt i stadstrafik kör många fordon inte längre än 80 till 120 km. Om den genomsnittliga dagliga körsträckan ligger inom detta område är e-mobilitet ett smart alternativ. För en tillförlitlig utsaga om användningsmöjligheterna och lönsamheten måste du dock ta hänsyn till flera faktorer.

Centrala faktorer som påverkar när det gäller e-mobilitet

Visa allaDölj alla

Att ställa om till e-mobilitet handlar om mer än att bara byta ut ett eller flera fordon. Det är insteget till framtidens mobilitet – med alla dess fördelar. Elfordon leder dock till en rad olika förändringar i er verksamhet: Alltifrån ruttplanering och daglig laddning till körsätt och verkstadsutrustning. Därför är det viktigt att både medarbetarna och serviceverkstaden är väl förberedda.

I samarbete med MAN Academy utbildar vi dina anställda så att de kan använda elfordonen optimalt. Vi informerar dig om möjliga risker och korrekt hantering av elfordon i händelse av en olycka eller en defekt. Dessutom står vi vid serviceverkstadens sida som kompetent partner inom allt som har med arbete på elfordon att göra.

Huruvida just du kan uppnå besparingar genom att byta till e-mobilitet jämfört med ett konventionellt drivet fordon, beror till stor del på hur strömförsörjningen är utformad. Vi kontrollerar alla möjligheter för dig för kostnadsoptimering. Till exempel hur man kan använda elköp vid särskilda tider med låg kostnad och undvika belastningstoppar med uppdelad laddning. Eller hur man kan optimera elkostnaderna genom att använda och lagra egengenererad energi för att t.ex. ladda fordonsbatterierna.

En annan nyckelkomponent när det gäller e-mobilitet är fordonets batteri. Att det är i gott skick och presterar väl är avgörande för en kostnadseffektiv drift av en eldriven fordonsflotta.

Med tilltagande ålder minskar alla batteriers kapacitet och effekt, vilket inte går att undvika. Faktorer som hur batteriet används, underhålls och laddas har dock en avgörande påverkan på hur snabbt och i vilken omfattning batteriets kapacitet avtar. Optimerad batterihantering är därför en integrerad del av våra koncept för omställning till e-mobilitet.

Utrustad med rätt laddningsteknik blir er anläggning en optimal bas för elfordonen: Om batterierna laddas efter avslutat skift är en räckvidd på upp till 200 km garanterad nästa dag (enligt NEFZ). Ytterligare sträckor på samma dag klarar en MAN eTruck om den laddas i en snabbladdningsstation under t.ex. lunchrasten. Med kombinationsuttaget CCS med upp till 150 kW laddström kan batteriet laddas upp helt på max. två timmar.

Nya MAN eTruck

Den nya miljövänliga MAN eTruck kan beträffande nyttolast och effektivitet i varje avseende mäta sig med jämförbara modeller med förbränningsmotor. Den förenar klimatskydd med prestanda och är leveranstrafikens framtid i innerstaden.

Mer om MAN eTruck

Har du några fler frågor?

Våra MAN Expertteam hjälper dig att få ut mesta möjliga av fördelarna med alternativa drivsystem. Boka ett möte med din personliga MAN Transport Solutions-expert med en gång.

Framtidens mobilitet genom staden med MAN

MAN eTGE

Den nya MAN eTGE

Den första helt elektriska skåpbilen från MAN: Utsläppsfri och tyst hör den hemma i alla miljözoner och är en vinst för varje stad. Dessutom är MAN eTGE lika tillförlitlig och rymlig som sina beprövade MAN skåpbilskollegor.

MAN eTGM

Den nya MAN Lion's City G

Med sin innovativa gasmotor MAN E18 skapar vår nya stadsbuss mer livskvalitet i städerna: Den ger betydligt lägre CO2-utsläpp och bullernivåer. Dessutom kan den enkelt integreras i befintliga verksamhetsprocesser.

MAN CitE

Nya MAN Lion's City E

En buss som rullar utsläppsfritt och tyst genom staden är inte längre bara en vision: Den första helelektriska stadsbussen från MAN förenar miljöskydd och lönsamhet.