Upplev MAN

MAN Magazine

Nya MAN Magazine

Byggnadsindustrin glöder. Byggprojekten blir alltmer komplexa. Sofistikerad transportlogistik krävs för att allt byggmaterial ska kunna levereras i tid. Och detta fungerar nu med optimal användning av lastbilar. Upplev hur lastbilar från MAN bevisar sig i praktisk användning tack vare innovativ teknik: på byggarbetsplatsen, inom gruvindustrin, vid transport i höga berg och flera andra branscher.

Även detta nummer innehåller spännande och underhållande historier om MAN och vad företaget står för: produkter och tjänster som är anpassade efter kundens behov och marknad och som förenar kvalitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.


MAN Magazine - Utgåva 01/2019

Läs MAN Magazine som e-papper.

Läs nu