Teknik och kompetens

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

För transportföretag är det A och O att komma fram säkert och utan förseningar, även om vägförhållandena är dåliga. Mellan konventionell bakhjulsdrift och klassisk allhjulsdrift erbjuder MAN nu den innovativa, hydrostatiska framhjulsdriften HydroDrive® för mer drivkraft vid tillfällig terrängkörning. Som enda tillverkare på marknaden erbjuder MAN HydroDrive®-systemet för både fordon med manuell växellåda, samt för fordon med automatväxellåda.

I jämförelse med fordon med klassisk allhjulsdrift väger HydroDrive®-systemet upp till 750 kilo mindre och har lägre bränsleförbrukning. Dessutom ger en driven framaxel extra sidoföring – särskilt på vintern är detta en viktig säkerhetsaspekt.

Föraren bestämmer själv om den extra drivkraften med HydroDrive® ska kopplas till automatiskt eller manuellt när en högre drivkraft krävs.


Mer drivkraft i en handvändning

MAN HydroDrive® är det idealiska drivsystemet för situationer där ytterligare drivkraft behövs för framaxeln. Fordon med MAN HydroDrive® används främst vid tillfällig terrängkörning och för situationer där det behövs extra drivkraft på framaxeln.

Typiska körsituationer där MAN HydroDrive® används är till exempel:

  • Löst underlag på landsvägar och byggarbetsplatser
  • Halt väglag på grund av slask, is och snö
  • Vägsträckor med bergig terräng

MAN HydroDrive® visning
MAN HydroDrive® visning i centraldisplay

Vridreglage för MAN HydroDrive®
Vridreglage för MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Den hydrostatiska framaxeldriften kan kopplas till via vridreglaget även under körning med last. Från en hastighet av ungefär 28 km/h stängs den av automatiskt. Om hastigheten sjunker under 23 km/h slås den på automatiskt igen. Den aktiverade MAN HydroDrive® visas genom en kontrollampa i förardisplayen.

På MAN HydroDrive® sitter en hydraulpump på växellådans utgående axel som driver navmotorerna på framaxeln. Denna genialt enkla, robusta och servicevänliga teknik kan jämföras med konventionell bakhjulsdrift när det gäller bränsleförbrukning och slitage men ger samtidigt alla de fördelar som en traditionell framhjulsdrift erbjuder. Med hydrostatiska navmotorer behövs ingen fördelningsväxel som är typisk för framhjulsdrift. Vid vanlig körning med MAN HydroDrive® överförs kraften endast till bakhjulen och då är det inget motstånd från hydraulpumpen eller navmotorerna. Vid konventionell framhjulsdrift roterar framaxelns differential alltid med även om den är i frånkopplat läge.

Fördelarna med MAN HydroDrive®:

  • Lägre bränsleförbrukning
  • Vikt- eller nyttolastfördel på ca. 750 kg jämfört med klassisk allhjulsdrift
  • Fordonet behöver inte vara högt konstruerat, totalhöjd och tyngdpunkt bibehålls
  • Förbättring av körsäkerheten tack vare ökad dragkraft och spårning på löst underlag och vintriga vägförhållanden
  • Överföring av motorbromsverkning till framaxlarna och därmed en bättre bromskraftfördelning