Teknologi och kompetens

Continuous Damping Control (aktivt stabiliseringssystem)

Intelligent stötdämpning i alla lägen

Continuous Damping Control (CDC) beräknar den energi som stötdämparna behöver vid bromsning eller acceleration, vid kurvtagning eller vid bergskörning. Hur mycket energi som krävs beror på hur fordonet är lastat och hur vägen ser ut.

En styrmekanism, systemets hjärna, reglerar elektromagnetiskt en proportionsventil som i sin tur bestämmer genomströmningsmängden på den olja som flyter i spjället. Om en högre spänning ligger på ventilen, reduceras passagen i spjället. Oljan flyter långsammare och dämpningen blir "hårdare". Systemet beräknar och reglerar dämpkraften var 25:e millisekund och läser på så sätt av hela körsituationen.

Höjd- och trycksensorer på fordonet förmedlar data för beräkningen. Även CAN-bussen förser dämparnas styrning med information: körhastighet, inbromsnings- och accelerationssignal, tväracceleration och hjulhastighet tas med i den precisa beräkningen. CDC justerar grundläggande dämpning av det normala tillståndet med millisekunders precision till de nya omständigheterna.

Standarddämpningen kan varieras i två lägen som föraren lätt kan välja mellan med hjälp av en vippströmbrytare. Den dynamiska stabiliseringen av lasten har fler fördelar: CDC minskar däckslitaget och skonar på så sätt vägarna.


Hög säkerhet, lägre försäkringsavgifter

CDC ser till att bromssträckan generellt sett alltid blir kortare, styrningen reagerar snabbare och fordonet uppför sig ändå bekvämt och välvilligt. Även i allvarliga situationer hjälper det föraren att behålla kontrollen. En lastbil med CDC gör att säkerheten blir högre.

Vissa försäkringsbolag är så övertygade om vårt koncept att de vill erbjuda lägre premier. Särskilt på lastbilar där last och tyngdpunkter skiljer sig mycket åt är fordonets stabiliseringssystem ett stort plus när det kommer till fordonets stabilitet, kurvhållning och säkerhet. Last och fordon skonas, komponenternas livslängd höjs betydligt och olycksrisken minskar.