Teknologi och kompetens

Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)

Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)
Mätningar vid ESP

System för reglering av gångdynamik

Om det uppstår en situation där risken för sladd är stor eller där fordonet riskerar att välta måste föraren reagera blixtsnabbt så att han/hon får kontroll över fordonet igen. ESP övervakar ständigt fordonets gångdynamiska tillstånd och ingriper automatiskt i motorstyrningen och bromssystemet när det föreligger risk för sladd eller när fordonet riskerar att välta. Programmet kan, t.o.m. snabbare än vana förare, uppskatta situationen och hålla fordonet kontrollerat inom de fysiska gränser som situationen kräver. Detta medför minskad olycksfallsrisk vid vanliga olycksfallssituationer som t.ex. vid för snabb kurvtagning, hal körbana, nödbromsningar och snabba undanmanövrer.

Funktion och användning

ESP har två huvudfunktioner: DSP (dynamiskt stabilitetsprogram) och ROP (vältskydd). DSP ser huvudsakligen till att fordonet är stabilt då friktionen är låg (t.ex. vid vått underlag samt på snö och is). Programmet griper huvudsakligen in när det uppstår en märkbar skillnad mellan den faktiska riktning som fordonet rör sig i och den riktning som föraren vill att fordonet ska röra sig. Roll Over Prevention (ROP) (vältskydd) minskar risken för att fordonet ska välta när friktionen är hög vid torr körbana.


Genom att utrusta med ESP kan 44 procent av alla singellastbilsolyckor undvikas.

Följande variabler mäts kontinuerligt och jämförs med den aktuella fordonshastigheten:

  • styrvinkel
  • tväracceleration
  • girvinkelhastighet ( Rotationshastighet hos fordonet kring den vertikala axeln)