Teknologi och kompetens

Körfältsassistent (LGS)

Körfältsassistent (LGS)
Lane Guard System

Ökad trafiksäkerhet med hjälp av körfältsövervakning

På långa och monotona sträckor finns det en risk att föraren tappar koncentrationen eller eventuellt somnar till någon sekund. Lane Guard System (LGS), körfältsassistenten, kontrollerar att fordonet hålls inom körfältet och ökar på så sätt både säkerheten och körkomforten. Om fordonet lämnar körfältet utan att först körriktningsvisarna aktiveras, varnas föraren av en ljudsignal.

Funktion och användning

En videokamera som sitter bakom vindrutan läser av körfältsmarkeringarna och fastställer sedan fordonets position i förhållande till körfältsgränsen. Om fordonet hamnar utanför körbanemarkeringen utan att en körriktningsvisare har aktiverats, varnas föraren av ett smattrande ljud från antingen vänster eller höger dörrhögtalare (beroende på vilken sida av vägen fordonet korsar markeringarna). Systemet aktiveras automatiskt vid hastigheter över 60 km/h och kan avaktiveras med hjälp av en vippströmbrytare. Varningen ljuder vid hastigheter under 75 km/h på körfältsmarkeringarnas innerkanter och vid hastigheter över 75 km/h på dess ytterkanter. Om varningsfunktionen inte är möjlig, t.ex. om det inte finns några körfältsmarkeringar, kan föraren se detta vid platsen för kontrollampor resp. på Highline-displayen.