MAN ServiceContracts - Fördelar

MAN ServiceContracts betalar sig – översikt över dina fördelar

Det finns många skäl för att sluta ett MAN-serviceavtal: Utnyttja de mångsidiga fördelarna för att spara pengar, tid och nerver.

  • Bästa möjliga planerings- och beräkningssäkerhet med serviceavtal och fasta underhållsintervall och därmed bättre säkring av oförutsedda reparationer – även vid stigande ålder på fordonen.

  • Sänk bortfallsrisken och bränsleförbrukningen med optimalt inställd fordonsteknik med utbildad MAN-verkstadspersonal.

  • Hög säkerhet och bra återförsäljningsvärde och bästa möjliga fordonsskick med fackmässigt utfört underhåll och reparationer.

  • ”One stop shopping” sparar tid och avlastar administrationen – ett enda kontaltställe gör att fakturakontroll, garanti- och goodwillförfrågningar faller bort.

  • Spara in kostnader och säkerställ konstant användning med förebyggande reparationer vid standardverkstadsbesök.