Underhåll och delar

MAN ServiceContracts – nu blir kostnader inte en variabel längre

Minska risken för reparationskostnader som plötsligt uppstår och avlasta dig själv och ditt team genom att lägga över planeringen av underhållsintervall och reparationstider på MAN. Det betyder att du effektivt kan sänka kostnaderna för din vagnpark och samtidigt öka effektiviteten avsevärt. Då kan du njuta av det extra svängrum som du då får och koncentrera dig fullt ut på din kärnverksamhet igen. Och det oavsett vilket MAN ServiceContract du bestämmer dig för – MAN har en lösning som passar alla dina krav. Bra att veta: Serviceavtalen från MAN gäller över hela Europa och på mer än 1 500 MAN-serviceverkstäder för att alltid kunna erbjuda dig fackkunnig personal och professionell hjälp.

MAN ServiceContract Comfort

MAN ServiceContract Comfort

Innehåller alla service- och inspektionsarbeten som anges i underhållsschemat för ditt fordon. Dessutom sköter MAN kontraktshanteringen åt dig och avlastar dig på det administrativa området. Dina garanti- och goodwillanspråk gäller naturligtvis fortfarande.

MAN ServiceContract ComfortPlus

MAN ServiceContract ComfortPlus

Ger dig hela serviceomfånget precis som MAN ServiceContract Comfort, men kompletterar dessutom detta med MAN drivlinegaranti. Den kan du vid behov även utöka till MAN helbilsgaranti.

MAN ServiceContract ComfortSuper

I underhålls- och reparationsavtalet ingår både samtliga service- och inspektionsarbeten inom ramen för det regelbundna underhållet liksom alla slitagereparationer och reparationer på hela fordonet. Fullserviceavtalet omfattar dock inte bara de kostnadsintensiva komponenterna i ditt fordon utan avlastar dig även administrativt genom att vi sköter avtalshanteringen.


Lika flexibel som dina krav – tillvalsprestationer i MAN serviceavtal

Fokusera på din kärnverksamhet. Resten tar vi hand om.

Lagstadgade åtgärder

 • omfattar alla de lagstadgade kontroller som ska garantera att ditt fordon fungerar optimalt
 • inkl. kontroll- och avgasbesiktning samt säkerhetskontroll

Påfyllningsmängder

 • Kontroll och påfyllning av vätskor och smörjmedel i ditt fordon mellan servicetillfällena enligt underhållsplan
 • Omfånget kan väljas individuellt

Håll dig alltid mobil – och det till fast pris och med enkel avtalshantering.

MAN skadeservice

 • Stöd av ett haverifordon
 • Engångssumma för körning till och från haveriet för MAN Service Mobile24
 • Övertagande av bärgningskostnaderna för transport till närmaste MAN-verkstad
 • Mobilitet över hela Europa till fast pris

Däckservice

 • Byte och montering när fordonets däck når minsta tillåtna mönsterdjup
 • Balanseringsarbeten
 • Övertagande av proportionella kostnader vid skador

Hämt-/avlämningsservice

 • Hämt-/avlämningsservice för servicetjänster vid lagstadgade kontroller och slitagereparationer av fordonet från överenskommen position till MAN-verkstad

Alla branscher har särskilda krav. Vi har lösningar som passar dem.

Kylaggregat

Beroende på vilket MAN-serviceavtal du har valt ingår följande prestationer:

 • Underhållsarbeten enligt tillverkarens föreskrifter
 • Slitagearbeten
 • Lagstadgade åtgärder
 • Finns för alla certifierade tillverkare

Bakgavellyft

Beroende på vilket MAN-serviceavtal du har valt ingår följande prestationer:

 • Underhållsarbeten enligt tillverkarens föreskrifter
 • Slitagearbeten
 • Lagstadgade åtgärder


Översikt över MAN-reparationer för drivlinan

Visa allaDölj alla