MAN ServiceContracts - TCO-tjänster

MAN ServiceContracts – TCO-tjänster och besparingspotential

TCO-dator

Effektiv vagnparkshantering hänger alltid ihop med besparingar på kostnadssidan. Men det som avgör om man får framgång är framför allt en helhetssyn. I den dagliga verksamheten visar det sig nämligen att det ofta bara är engångskostnaderna för köpet som beaktas vid köp av ett fordon och att de senare följdkostnaderna inte tas med i beräkningen. Men just denna faktor är avgörande för ett fordons faktiska effektivitet eftersom inköpskostnaden bara utgör en liten del av den totala kostnaden, de så kallade Total Cost of Ownership (TCO). Ha därför alltid koll på alla kostnader under ditt fordons hela livslängd.

Med ett MAN-serviceavtal för lastbilar och bussar av märket MAN och NEOPLAN som är anpassat efter ditt företag kan du minska TCO med mer än 50 %. Dessutom blir du säkrare och mer ekonomisk när du är ute och kör eftersom du inte missar några verkstadsbesök och tack vare fasta serviceavgifter kan spara på underhålls- eller reparationskostnaderna – oberoende av aktuell arbetsåtgång. Då kan du inte bara lättare beräkna kostnaderna utan kan även planera tidsåtgången för en reparation bättre. Du kan också dra fördel av en avsevärt lägre bränsleförbrukning tack vare en fordonsteknik som alltid är optimalt inställd. Och för att göra det helt fulländat så sköter MAN även de administrativa hanteringen av samtliga reparations- och underhållsuppdrag åt dig. Det ger en mycket lägre tidsåtgång för beräkningar och dessutom bortfaller garanti- och goodwillförfrågningar.