MAN originaldelar

MAN originaldelar

MAN originaldelar är alltid det första valet.

De som väljer MAN får utvald och utmärkt kvalitet. Så varför ska du nöja dig med sämre reservdelar? MAN originaldelar ger dig säkerheten att ha den bästa kvaliteten. De tillverkas enligt MAN:s riktlinjer och kontrolleras noga för överensstämmelse med våra strikta kvalitetskrav och övertygar med överlägsen tillförlitlighet och ekonomi. Dessutom gäller garantin i tolv månader med universell räckvidd. Det är kvalitet som du kan lita på.

Logistik av delar, precis i tid.

Det finns i genomsnitt 8 000 originaldelar som är lätt åtkomliga på MAN servicecentra (inklusive för äldre modeller och specialfordon) så att väntetiden ska bli så kort som möjligt i händelse av fel. 95 procent av alla specialdelar som saknas levereras via MAN-inriktat European Logistic Center (ELC) till verkstaden som snabbast över natten. Du drar nytta av optimala logistikprocesser för förbättrad orderhantering och leveranstider och kortare väntetid i verkstäderna.

Dina fördelar:

  • MAN originaldelar enligt den senaste tekniken
  • MAN - kvalitet med den senaste tekniken
  • världsomspännande garanti för originaldelar
  • Lagerhållning av delar för alla typer av MAN-fordon – även för äldre modeller och specialfordon
  • Delar levereras över natten från European Logistic Center


Två års garantihantering på service och delar från MAN

Två års garantihantering på service och delar från MAN

Den två år långa garantihanteringen hos MAN Truck & Bus AG gäller för alla reparationer som utförts fr.o.m. 20171 på MAN-serviceverkstäder2 inkl. MAN-originalkomponenter, MAN-originalkomponenter ecoline samt MAN-originalkomponenter som monterats under reparationen. Prestationsomfånget är identiskt med det ett år långa garantiansvar som gällt hittills. Du hittar mer information i våra allmänna affärsvillkor.

Ladda ner blad

1 Se giltigheten för de allmänna affärsvillkoren.
2 MAN-serviceverkstäder och anslutna partner.