Družba MAN bo popeljala prevozniško industrijo prihodnosti učinkovito in varno na ceste: Razvijamo inovativne rešitve, od asistence med vožnjo in povezanih konvojev tovornjakov do samovozečih tovornjakov

Avtomatizirana vožnja

Družba MAN se ukvarja z rešitvami, ki bodo zadovoljile jutrišnje zahteve strank: Od povezanih samovozečih konvojev tovornjakov preko avtomatiziranih vozil za zavarovanje gradbišč do samovozečih tovornjakov – družba MAN intenzivno raziskuje sisteme, s katerimi boste v prihodnosti vozili še učinkoviteje in varneje.

MAN nudi inovativne koncepte avtomatizacije

Prevoz prihodnosti je inteligenten, povezan, avtomatiziran: Inovativni koncepti tovornjakov postavljajo popolnoma nova merila učinkovitosti in varnosti med prevozom blaga. Nadaljnjo pot v smeri samostojno vozečih tovornjakov nakazujejo naši pilotni projekti: na primer preskusni zagon naše platooning tehnologije

in varnostnega vozila brez voznika MAN. Koncepta uporabljata najnovejše tehnologije za povezovanje in samostojno krmiljenje vozil, s katerimi želimo zmanjšati nevarnost nesreč in še nadaljnjo povečati učinkovitost cestnega prometa.

Avtomatizirana vožnja v povezanem konvoju tovornjakov prispeva k zmanjševanju emisij CO2 in večji varnosti v prometu.

Platooning pri družbi MAN

Avtomatizirana vožnja v povezanem konvoju tovornjakov omogoča varčevanje z gorivom in povečuje varnost v prometu.

Varnostno vozilo brez voznika znatno zmanjšuje ogroženost gradbene ekipe na avtocestnih premičnih gradbiščih.

Varnostno vozilo brez voznika

Tovornjak MAN brez voznika varuje premična gradbišča na avtocestah pred prometom.

Avtonomni tovornjaki v cestnem prometu: Praktični test »Hamburg TruckPilot«

Praktični test »Hamburg TruckPilot«

Družbi MAN in Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) preizkušata avtomatsko vozeče oz. samovozeče tovornjake med uporabo v realnih pogojih.

Inovativna platooning tehnologija v kolono poveže dva ali več tovornjakov. in tako omogoča zmanjševanje emisij CO2 in povečanje varnosti v prometu.

Platooning pri družbi MAN

Večja varnost in učinkovitost porabe goriva

Povezani tovornjaki na varni vožnji v zavetrju

Družba MAN skupaj s partnerji iz industrije in s področja raziskav spodbuja nadaljnji razvoj in praktično uporabo inovativne platooning tehnologije.

Kaj je platooning?

Pri platooningu tovornjakov vozita dve vozili ali več pri kratki razdalji varno eno za drugim. Vožnja v povezani koloni tovornjakov (»platoonu«) omogoča zmanjševanje emisij CO2 in večjo varnost v prometu.

Pri platooningu tovornjakov vozita dve vozili ali več pri kratko razdalji v povezani koloni (»platoonu«) varno eno za drugim.

Večja varnost in učinkovitost porabe goriva

Elektronsko povezane kolone tovornjakov nudijo nove možnosti za varčnejšo in učinkovitejšo vožnjo v cestnem tovornem prometu: vožnja v zavetrju omogoča celotnemu konvoju prihranek goriva do deset odstotkov. Ustrezno se zmanjša tudi količina emisij CO2.

Istočasno lahko povezava med vozili preko električne vlečene ojnice povečuje varnost v cestnem tovornem prometu, saj se krmilni sistemi vozil v koloni na vozne manevre prvega vozila odzivajo bolj zanesljivo in hitreje od človeka. Poleg tega tovornjaki, ki vozijo v razmaku približno 10 metrov, prav tako omogočajo tudi bistveno učinkovitejšo uporabo prometne infrastrukture.

MAN vodi pot

Da bi družba MAN lahko uresničila idejo o platooningu, je svoja znanja o sodobnih asistenčnih in krmilnih sistemih povezala z inovativno komunikacijo med vozili (»car to car«). Naša testna vozila so tako v konvoju uspešno premagala že na tisoče kilometrov.

Trenutno poklicni vozniki podjetja DB Schenker z našimi povezanimi tovornjaki redno opravljajo testne vožnje v realnih razmerah. Poleg tega v Nemčiji in Evropi podpiramo tudi raziskovanje in pripravo pravnih in organizacijskih pogojev za vsakdanjo rabo povezanih kolon tovornjakov v cestnem prometu. Tehnično bi bila vpeljava platooning koncepta v Evropi mogoča do leta 2020.

Tehnologija – kako deluje platooning?

Platooning je tehnični sistem, ki povezuje več tovornjakov v kolono. Temelji na sodobnih asistenčnih in krmilni sistemih ter komunikaciji med vozili (»car to car«). Ukazi preko varne brezžične povezave potujejo do vozil v koloni, od tu pa podatki nazaj do prvega vozila.

Pri vožnji po avtocesti od hitrosti približno 60 km/h naprej platooning sistem vzpostavi komunikacijo med vozili v koloni. Vozila se samodejno povežejo v konvoj (»platoon«). Razmik med povezanimi kombinacijami polpriklopnikov znaša 10 metrov oziroma gledano časovno pol sekunde vožnje. Vodeč tovornjak preko električne vlečene ojnice določa celotni koloni smer vožnje, hitrost in zaviranje.

Če v platoon vskoči zunanji udeleženec v prometu, nemudoma posreduje varnostni postopek: platoon se samodejno loči od sistema, vozniki pa prejmejo opozorilo. Takoj ko vozilo zopet zapusti prostor med tovornjaki, se platoon zopet strne. Če prometne razmere tako zahtevajo, se lahko vozniki kadar koli preprosto razidejo s povezano kolono tovornjakov.

Platooning projekt s podjetjem DB Schenker in Visoko šolo Fresenius

DB Schenker, MAN in Visoka šola Fresenius bodo vzpostavili razvojno partnerstvo za preizkušanje platooning tehnologije v realnih razmerah. S testnimi vožnjami na »Digitalnem avtocestnem preizkusnem poligonu« na avtocesti A9 med Münchnom in Nürnbergom partnerji praktično preizkušajo uporabo platooninga v transportni logistiki. V središču raziskav so predvsem spremembe in prednosti, ki jih tehnologija vnaša v voznikov vsakdan.

V okviru razvojnega partnerstva preizkušajo DB Schenker, MAN in Visoka šola Fresenius uporabo platooning tehnologije v običajnih pogojih.

Opis projekta

 • Znanstveno podprt projekt razvoja digitalno povezanih kolon tovornjakov
 • Projektni partnerji so podjetje DB Schenker (logistika), družba MAN (tehnologija) in Visoka šola Fresenius (raziskave)
 • Državno subvencioniranje v višini približno 2 milijonov evrov
 • Trajanje: 20 mesecev (od junija 2017 do januarja 2019)

Vozila

 • Standardna vozila serije MAN TGX za promet s kosovnim tovorom
 • Podvozja za sprejem izmenljive nadgradnje
 • Za prikolico se uporablja tandemsko osno podcevje.
 • Skupna teža 3-osnega zadnjega dela je 26 ton,
 • skupna teža celotne vlečne kombinacije je zasnovana za 40 ton.
 • Skupna dolžina skupine vozil znaša 18,75 metrov za priklopnike (zakonsko predpisano).
 • Zamenljivi zabojniki (2 na priklopnik) z dolžino 7,82 metrov, škatlastega načina gradnje z gladko površino in zaobljeni robovi.

O vozilu MAN TGX

Varnostna vozila brez voznika MAN varujejo premična gradbišča na odstavnih pasovih avtocest pred prometom.

Varnostno vozilo

MAN-ov tovornjak brez voznika varuje avtocestna gradbišča

Samovozeč, povezan tovornjak v vlogi varnostnega vozila

Na premičnih gradbiščih na avtocestah prihaja kljub vidnim opozorilnim napravam vedno znova do trčenj s hudimi posledicami. Samovozeče vozilo za varovanje bo v prihodnosti lahko znatno zmanjšalo nevarnost delavcev na gradbiščih

Avtomatsko vozeče varnostno vozilo brez voznika preko brezžične podatkovne povezave ohranja nenehen stik z delovnim vozilom, ki mu sledi.

Tovornjak MAN na varni razdalji popolnoma samostojno sledi gradbeni ekipi po odstavnem pasu avtoceste. MAN skupaj s sedmimi drugimi partnerji iz industrije in področja raziskav ter oblastmi v okviru raziskovalnega projekta »aFAS« razvija in preizkuša inovativno varnostno vozilo, ki svoje delo izpolnjuje brez prisotnega voznika.

Projektni partnerji so kot prototip opremili tovornjak MAN z obsežno senzoriko, programsko opremo za krmiljenje in varnostnim sistemom. Sistem kamer in radarski sistem nepretrgoma pregledujeta okolico. Dodatno samovozeči tovornjak brez voznika preko brezžične podatkovne povezave ohranja tudi stalen stik z delovnim vozilom, ki mu sledi. Njegovi sistemi tako vedno in v realnem času prejemajo podatke o pospeševanju ali zaviranju ter zavijanju prvega vozila.

Za to izjemno inovativno varnostno rešitev je podjetje MAN Truck & Bus prejelo nagrado Truck Innovation Award, ki jo je prvič podelila žirija International Truck of the Year v okviru kategorije lahkih gospodarskih vozil IAA 2018.

Za več informacij si preberite tudi tiskovne objave o projektu aFAS in nagradi Truck Innovation Award:
K tiskovni objavi družbe MAN o temi »Samovozeče varnostno vozilo na avtocestah«
K tiskovni objavi družbe MAN o temi »Projekt aFAS družbe MAN prejme prvo nagrado Truck Innovation Award«

Avtonomni tovornjak MAN v praktičnem testu »Hamburg TruckPilot« na terminalu Container Terminal Altenwerder (CTA) družbe HHLA

Avtomatsko vozeči in samovozeči tovornjaki med uporabo, specifično za kupce, na Hamburškem terminalu Container Terminal

Raziskovalni projekt za razvoj avtomatizacijskih rešitev v cestnem prometu

Realistična analiza in potrjevanje točnih zahtev za uvajanje uporabe, specifične za kupce, in integracija avtomatsko vozečih tovornjakov v povsem samodejnem procesu za ravnanje s kontejnerji – to je cilj partnerstva med družbama MAN in Hamburger Hafen und Logistik AG v okviru praktičnega testa »Hamburg TruckPilot«. Tako lahko s temi pomembnimi ugotovitvami za nadaljnji razvoj tehnologije za avtomatizacijo ustvarimo uporabniku prijazen sistem.

Avtonomno tovorno vozilo MAN v praktičnem testu »Hamburg TruckPilot« na terminalu Container Terminal Altenwerder (CTA) družbe HHLA

V prihodnost usmerjeno projektno partnerstvo med družbama MAN in Hamburger Hafen und Logistik AG

S praktičnim testom »Hamburg TruckPilot«, ki bo trajal do leta 2021, podjetje MAN Truck & Bus in družba Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) začenjata z zelo inovativnim raziskovalnim in preizkusnim projektom za razvoj avtomatizacijskih rešitev v cestnem prometu. V prihodnjih letih bomo preizkušali avtomatsko vozeče tovornjake med uporabo v realnih pogojih. Kot preizkusno okolje za praktični preizkus bosta služila terminal Container Terminal Altenwerder (CTA) družbe HHLA in 70-kilometrski del zvezne avtoceste A7.

Na začetku projekta sta predvideva dva prototipa tovornjakov, opremljena z ustreznimi sistemi elektronske avtomatizacije. Na avtocesti A7 morajo voziti povsem avtomatizirano in na terminalu Container Terminal Altenwerder izvajati povsem samostojno razkladanje in nakladanje.

Pri avtomatskem nakladanju lahko voznik zapusti vozilo in ta čas porabi kako drugače. Druge možne koristi vključujejo večjo učinkovitost s predvideno avtomatizirano vožnjo. Ta znatno zmanjša porabo goriva, lahko pozitivno vpliva na pretok prometa in izboljša tudi varnost.

Usposobljen varnostni voznik bo med preizkusnim obratovanjem vedno v vozilu in bo nadzoroval sisteme avtomatizacije. Če je potrebno, lahko na tak način posreduje in prevzame delo voznika.

V zvezi s temi si preberete tudi našo tiskovno objavo o projektu »Hamburg TruckPilot«:
K tiskovni objavi družbe MAN


Na voljo že danes: Asistenčni sistemi za več varnosti

Naši inovativni asistenčni sistemi vas zanesljivo podpirajo pri vožnji: Pomagajo vam pri boljšem obvladovanju kritičnih situacij v prometu in preprečevanju tveganja nesreč – tako na odprtih odsekih kot tudi v prometu s pogostim ustavljanjem in speljevanjem ali pri hitrem zaviranju.

MAN-ov napredni sistem zaviranja v sili EBA zmanjšuje tveganje naleta in tako tudi občutno zmanjšuje nevarnosti nesreč v cestnem prometu.

Napredni sistem zaviranja v sili

Nova generacija naprednih sistemov zaviranja v sili EBA (Emergency Brake Assist) zaradi avtomatizirane funkcije zaviranja v sili občutno zmanjšuje nevarnosti nesreč v cestnem prometu.

Tempomat z vzdrževanjem razdalje ACC Stop & Go samodejno uravnava hitrost tovornjaka in razdaljo do predvidenega prometa.

Tempomat z vzdrževanjem razdalje

Vozite varno – tudi v gneči ali počasnem prometu: MAN-ov ACC Stop & Go* (Adaptive Cruise Control) uravnava hitrost vašega tovornjaka samodejno in zanesljivo vzdržuje zadostno razdaljo do predvidenega prometa pred vami.

Sistem za vzdrževanje smeri vožnje MAN Lane Guard System vas zanesljivo opozori, če nenamerno zapeljete z voznega pasu, in tako skrbi za večjo varnost.

Pomoč pri menjavi pasov

Sistem za vzdrževanje smeri vožnje MAN Lane Guard System (LGS) preprečuje kritične situacije – zlasti med daljšimi in nočnimi vožnjami: Inteligentna pomoč pri menjavi pasov namesto vas nenehno spremlja pravilno vožnjo po voznem pasu.

*Na voljo za modele TGS in TGX z motorjem D26.


Tiskovne objave o avtomatizaciji

Avtonomni tovornjak MAN v praktičnem testu »Hamburg TruckPilot« na terminalu Container Terminal Altenwerder (CTA) družbe HHLA

Preskus na Hamburškem terminalu Container Terminal

Podjetje MAN Truck & Bus in družba Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) preizkušata avtomatsko vozeče in samovozeče tovornjake med uporabo v realnih pogojih. Preizkusno okolje je terminal Container Terminal Altenwerder (CTA) družbe HHLA in 70-kilometrski del nemške zvezne avtoceste A7.

Projekt aFAS družbe MAN prejme nagrado Truck Innovation Award 2018

Projekt aFAS družbe MAN v kategoriji lahkih gospodarskih vozil IAA 2018 prejme nagrado Truck Innovation Award

S svojim varnostnim vozilom brez voznika na avtocestah – kratica aFAS – ki je avtomatiziran varnostni tovornjak 4. stopnje – je podjetje MAN Truck & Bus osvojilo prvič podeljeno nagrado Truck Innovation Award.

Samovozeča varnostna vozila na avtocestah

München/Bergisch Gladbach, 28. Oktober 2016: Delavci avtocestne vzdrževalne službe in cestni delavci občasno delajo v tveganih razmerah.

Platooning in uporaba v logistiki: Družba MAN predala pilotna vozila podjetju DB Schenker

Raziskovalni projekt podjetij DB Schenker, MAN Truck & Bus in Visoke šole v Fresenius preizkuša povezane tovornjake za vsakodnevno uporabo v logistiki

Za razvoj povezanih kolon tovornjakov približno 2 milijona finančne podpore

Nemško zvezno ministrstvo za promet in digitalne infrastrukture (BMVI) podpira platooning projekt podjetja DB Schenker, družbe MAN in Visoke šole Fresenius // Prve testne vožnje bodo potekale spomladi 2018

Tovornjaki MAN M-PULSE

MAN M-PULSE: Trajnostna mobilnost in učinkovite transportne rešitve

Z inovacijskim geslom M-PULSE družba MAN, kot vizionarka in pionirka, zagotavlja odločilne impulze za transportni svet prihodnosti. Poudarek je na trajnostni mobilnosti, prihodnosti brez emisij in raziskavah ter uspešnem izvajanju učinkovitih in ekonomičnih transportnih rešitev.

Imate vprašanje?