MAN ProfiDrive® - Učinkovitost

Usposabljanje za varno vožnjo MAN ProfiDrive®

Usposabljanje za varno vožnjo

Usposabljanje za varno vožnjo in ravnanje v sili ter posredovanje teoretičnih, praktičnih in zakonskih osnov za izobraževanje o pravilnem vedenju v kritičnih situacijah med vožnjo.

Usposabljanje za učinkovitost MAN ProfiDrive®

Usposabljanje za učinkovitost

Teoretične in praktične vaje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje.Individualno svetovanje za izboljšano upravljanje tveganja v vašem podjetju.

Posebna usposabljanja MAN ProfiDrive®

Posebna usposabljanja

Posebna usposabljanja MAN ProfiDrive® naredijo razliko – ne glede na to, ali gre za terensko vožnjo, prevoz težkih tovorov ali upravljanje tveganja.

Osnovna usposabljanja MAN ProfiDrive®

Osnovna usposabljanja

Teoretično posredovanje zakonskih določil, direktiv in načinov vedenja v daljinskem prevozu blaga ter individualna usposabljanja neposredno v kabini vašega vozila.

Dodatna izobraževanja za voznike MAN ProfiDrive®

Dodatna izobraževanja za voznike

MAN ProfiDrive® nudi profesionalna in kvalificirana dodatna izobraževanja za voznike po nemškem zakonu o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® – usposabljanja voznikov od strokovnjakov za strokovnjake

Svet tovornega prometa je vedno zahtevnejši: Če se je do sedaj dober poklicni voznik odlikoval po varni in čim bolj gospodarni uporabi tovornega vozila, so dandanes vedno pogosteje v središču tudi zahteve strank, zakoni in direktive ter splošno znanje o tehnologiji vozila. Vsi ti dejavniki vedno na novo določajo poklicni vsakdan voznikov tovornih vozil, upraviteljev voznih parkov, učiteljev vožnje in izvedencev in jih postavljajo pred vedno nove izzive.

MAN ProfiDrive® nudi kvalificiran sistem usposabljanja, pri katerem so v središču potrebe voznika – in hkrati tudi zahteve podjetij. Ponudba pri tem zajema tako teoretično nadaljnje izobraževanje na osnovi nemškega zakona o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG) kot tudi profesionalna šolanja iz prakse za še varnejši in gospodarnejši voznikov vsakdan. Poleg tega bodo lahko vsi udeleženci izkoristili 30-letne izkušnje na področju posredovanja teoretičnega in praktičnega znanja glede varnosti in gospodarnosti v cestnem prometu.


Dodatno izobraževanje na osnovi nemškega zakona o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG)

Poklicni vozniki morajo vsakih pet let opraviti 35-urno nadaljnje izobraževanje, ki zajema skupaj pet izobraževalnih enot po 7 ur iz treh področij znanja: vedenje med vožnjo, predpisi ter prometna in okoljska varnost. Osnova pri tem je tako nemški zakon o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG) kot tudi pripadajoča uredba (BKrFQV). Oba določata vsebine teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki ga je treba izvesti.

MAN ProfiDrive® vam daje možnost, da opravite vse zakonsko predpisane ukrepe za nadaljnje izobraževanje, ki prispevajo k povečanju varnosti vozniškega osebja in zmanjšanju obremenitve okolja. Z veseljem vam svetujemo pri vseh vprašanjih glede ukrepov, kot so De-minimis, načrtovanje izobraževanja in njegova izvedba.

Področja znanja po nemškem zakonu o kvalifikaciji poklicnih voznikov (BKrFQG)

 • Področje znanja 1 – izboljšanje racionalnega vedenja med vožnjo na osnovi varnostnih pravil
 • Področje znanja 2 – upoštevanje predpisov
 • Področje znanja 3 – zdravje, prometna in okoljska varnost, storitve, logistika


Upravljalni sistemi MAN

Uvod v vozilo

Individualna razlaga in predstavitev najpomembnejših funkcij vozila

 • Spoznavanje tehnologije vozila
 • Varno upravljanje vseh komponent vozila


Nove tehnologije vozil

Tehnologija motornih vozil

Tehnologija vozila, upravljalni sistemi, novosti

 • Predstavitev in razlaga novosti na tehničnem področju
 • Osvežitev tehničnih osnov
 • Pravilno upravljanje tehnologije v vozilu
 • Gospodarna vožnja (teorija)

Vrsta seminarja: teorija


Digitalni tahograf

Socialni predpisi

Čas vožnje in mirovanja, digitalni tahograf, transportna dovoljenja in dokumenti

 • Razlaga zakonskih določil, direktiv in okvirnih pogojev za komercialni tovorni promet
 • Razlage funkcij tahografov
 • Pravilno ravnanje z vozniško kartico

Vrsta seminarja: teorija


MAN ProfiDrive® za tovorna vozila

Odgovornost podjetja

Prometna in okoljska varnost, kriminal, storitve, podoba in tržno okolje

 • Osnovno ravnanje, ki prispeva k pozitivni podobi podjetja
 • Senzibilizacija za tveganja v cestnem prometu
 • Nevarnost obmejnega kriminala in prevažanja nezakonitih priseljencev

Vrsta seminarja: teorija


Individualno usposabljanje voznikov motornih vozil

Spremljanje vožnje

 • Spremljanje voznikov med vožnjo
 • Individualno usposabljanje za vsako vrsto uporabe


MAN ProfiDrive® – učenje vožnje

Pregled prednosti izobraževanja MAN ProfiDrive®

 • Še gospodarnejša vožnja zaradi usposabljanja MAN ProfiDrive®, tudi za profesionalce
 • S pravilno uporabo regulacije hitrosti vožnje, intarderja, stopalke za plin in zavore lahko prihranite gorivo ter zmanjšate obrabo in stroške vzdrževanja.
 • Po opravljenem usposabljanju je mogoče prevoziti do 15 % večjo razdaljo v potisnem pogonu z minimalno porabo dizelskega goriva.
 • Če seštejete obrabo in porabo goriva, je mogoče stroške znižati do 30 %.

Gospodarni način vožnje

Usposabljanje za gospodarnost

Vožnja s poudarkom na varčevanju z gorivom, zmanjševanju obrabe in predvidevanju razmer

 • Fizikalne osnove gospodarnega načina vožnje
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje

Vrsta seminarja: praksa


Šola vožnje s tovornim vozilom MAN ProfiDrive®

Usposabljanje za gospodarnost PLUS

Vožnja s poudarkom na varčevanju z gorivom, zmanjševanju obrabe in predvidevanju razmer, vključno z enotedenskim preizkusom storitve Connected CoDriver

 • Fizikalne osnove gospodarnega načina vožnje
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje
 • Spoznavanje storitve Connected CoDriver za večjo trajnost (samo v povezavi z MAN TeleMatics®)

Vrsta seminarja: praksa


Upravljanje tveganja in učenje vožnje

Upravljanje tveganja

Analiza profila škode, ocena tveganja in izvedba izobraževalnih ukrepov

 • Analiza profila škode neposredno v vašem podjetju
 • Ocena tveganja in izvedba izobraževalnih ukrepov

Usposabljanje za varno vožnjo

Usposabljanje za varno vožnjo

Doživljanje fizike in dinamike vožnje

 • Opis fizikalnih sil med vožnjo, spoznavanje sistemov za pomoč pri vožnji
 • Praktične vaje za kritične situacije med vožnjo, kot so zaviranje v zavojih, izogibanje nenadnim oviram, zaviranje na klancih in spolzkem cestišču

Vrsta seminarja: praksa


Usposabljanje za zavarovanje tovora

Usposabljanje za zavarovanje tovora

Zakoni, določbe, sredstva za privezovanje in metode zavarovanja

 • Razlaga fizikalnih osnov zavarovanja tovora
 • Zakonska določila in varnostni predpisi
 • Posebnosti vozil, tovora in sredstev za privezovanje

Vrsta seminarja: teorija


Prva pomoč in usposabljanje za ravnanje v sili

Usposabljanje za ravnanje v sili

Ravnanje v nujnih primerih, zdravje na delovnem mestu

 • Pravilno vedenje v nujnih primerih, reševanje poškodovanih v nesreči
 • Osnove ergonomije, preprečevanje škode za zdravje
 • Posredovanje načel o uravnoteženi in zdravi prehrani
 • Učinki zdravil in drog

Vrsta seminarja: teorija

Terenska vožnja s tovornim vozilom MAN ProfiDrive®

Terenska vožnja

Varna vožnja z nizko obrabo na terenu

 • Opis fizikalnih sil med vožnjo in posebnosti terena
 • Razlaga posebnih funkcij vozila
 • Gospodarni način vožnje po terenu

Vrsta seminarja: praksa


Vožnja z dolgim tovornim vozilom

Vožnja z dolgim tovornim vozilom

 • Zakonski pogoji, potrebni za upravljanje dolgega tovornega vozila
 • Tehnično uvajanje
 • Možne so praktične vaje za vožnjo dolgega tovornega vozila


Posebno usposabljanje za voznike cistern

Usposabljanje za voznike cistern

Senzibilizacija za kritične situacije pri vožnji cisterne

 • Opis fizikalnih sil med vožnjo, spoznavanje sistemov za pomoč pri vožnji
 • Praktične vaje za kritične situacije med vožnjo, kot so zaviranje v zavojih ali izogibanje nenadnim oviram
 • Prilagojeno zahtevam za vožnjo cistern


Posebno usposabljanje za prevoz težkih tovorov

Usposabljanje za prevoz težkih tovorov

Tehnologija vozila, upravljalni sistemi, novosti

 • Predstavitev in razlaga novosti na tehničnem področju
 • Osvežitev tehničnih osnov
 • Podrobno tehnično uvajanje v posebnosti težkih vozil

Vrsta seminarja: teorija


Intenzivno usposabljanje

Intenzivno usposabljanje

Načelo "treniraj trenerja"

Tematski področji: gospodarnost in tehnologija motornih vozil

 • Večdnevno usposabljanje za dopolnitev obstoječega znanja na področju tehnologije vozil in gospodarnosti
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje

Tematsko področje: telematika

 • Večdnevno usposabljanje na temo analiza uporabe telematike MAN TeleMatics®
 • Šola vožnje za optimizacijo varnega in gospodarnega načina vožnje
 • Prepoznavanje in razumevanje prikaza podatkov o uporabi v analizi uporabe

Dodatna izobraževanja za učitelje vožnje

Dodatna izobraževanja za učitelje vožnje

Dodatna izobraževanja v skladu s členom 33a nemškega zakona o učiteljih vožnje (FahrlG)


Dodatna izobraževanja za izvedence

Dodatna izobraževanja za izvedence

Dodatna izobraževanja za aaP in aaS (član izpitne komisije in izvedenec)


Izobraževanja in dodatna izobraževanja za izobraževalno osebje

Izobraževanja in dodatna izobraževanja za izobraževalno osebje

V skladu z direktivami nemškega sveta za prometno varnost (DVR) za usposabljanje za varnost in terensko vožnjo