Tovornjak  |  Motorji in komponente 

MAN-ovi sistemi za pomoč vozniku uspešni na testu: nižja poraba goriva, večja varnost

Evropski preizkus delovanja na terenu euroFOT potrjuje pozitivni vpliv MAN-ovih elektronskih sistemov za pomoč vozniku v cestnem prometu.

Preizkus delovanja na terenu je pokazal, da MAN-ovi sistemi za pomoč vozniku ne povečujejo le varnosti v prometu, temveč pozitivno vplivajo tudi na porabo goriva. Tovornjaki, ki so med preizkusom uporabljali samodejno uravnavanje varnostne razdalje (ACC), so namreč porabili skoraj dva odstotka manj dizelskega goriva. Preizkus je potekal v okviru štiriletnega evropskega raziskovalnega projekta, v katerem je MAN sodeloval s skupno 57 tovornjaki 21 avtoprevoznikov. Tovornjaki, ki so bili preizkušeni v evropskem daljinskem prometu, so bili opremljeni z MAN-ovim sistemom za samodejno uravnavanje varnostne razdalje in sistemom za vzdrževanje konstantne oddaljenosti vozila od roba voznega pasu ter so do konca preizkusa delovanja na terenu, ki se je končal junija letos, prevozili več kot 7,5 milijonov kilometrov. Med preizkusom se je preverjala učinkovitost elektronskih sistemov za pomoč vozniku v cestnem prometu glede na varnost, okolje, uporabo in sprejemljivost s strani voznikov. Preizkus je bil sestavljen iz treh delov: fazi priprave specifikacij, ki je vključevala testno preizkušanje, je sledil 16-mesečni preizkus delovanja na terenu. V tej fazi je bila opravljena analiza voznih lastnosti, najprej brez sistemov za pomoč vozniku, nato pa s sistemom za samodejno uravnavanja varnostne razdalje in sistemom za vzdrževanje konstantne oddaljenosti vozila od roba voznega pasu (LGS). Zbrani so bili tudi podatki o subjektivnih izkušnjah voznikov, ki so dali vpogled v vpliv in uporabnost teh sistemov pri vsakdanjem delu. Preizkus delovanja na terenu se je končal z analizo vpliva.

Za beleženje podatkov na cesti so bili tovornjaki opremljeni z zapisovalniki podatkov, ki so pošiljali podatke v osrednji strežnik projekta za nadaljnjo obdelavo. Zbrane podatke so nato analizirali in ocenili MAN-ovi strokovnjaki v sodelovanju z drugimi partnerji, ki so sodelovali pri tem projektu. Rezultati preizkusa delovanja na terenu in ocene voznikov so jasno pokazali pozitivni vpliv MAN-ovih sistemov za pomoč vozniku v cestnem prometu.

Rezultati preizkusa delovanja na terenu

Zahvaljujoč samodejnemu uravnavanju varnostne razdalje je bilo mogoče zmanjšati sunkovito zaviranje in nevarne situacije, kot je recimo nenadno umikanje za preprečevanje nesreče, za več kot 35 odstotkov. V povprečju se je število primerov, ko je bila razdalja do vozila spredaj kritična, prepolovilo. V primerih, ko samodejno uravnavanje varnostne razdalje ni bilo uporabljeno, je na približno 600 kilometrih običajne dnevne vožnje prišlo do šestih kritičnih situacij, s sistemom pa se je to število zmanjšalo le na eno. ACC prispeva tudi k okolju prijaznejši vožnji, saj se je poraba goriva vozil med preizkusom delovanja na terenu znižala za dva odstotka, medtem ko se je njihova povprečna hitrost zvišala za približno odstotek. Tudi uporaba sistema za vzdrževanje konstantne oddaljenosti vozila od roba voznega pasu je prepričala z boljšim držanjem smeri in boljšimi krmilnimi lastnostmi. Hkrati je LGS pozitivno vplival tudi na voznike, da so pri spreminjanju voznega pasu pogosteje uporabljali smernike.

Rezultati raziskave med vozniki

Rezultati raziskave med vozniki so potrdili pozitivne izsledke, do katerih so pripeljali podatki, zbrani pri preizkusih delovanja na terenu. 94 odstotkov voznikov je namreč menilo, da je samodejno uravnavanje varnostne razdalje bistveno izboljšalo varnost. 77 odstotkov vprašanih pa je navedlo, da je bila vožnja zaradi ACC-ja udobnejša. Večina voznikov, ki so sodelovali v raziskavi, je uporabljala ACC, kadarkoli je bilo to mogoče, zlasti na avtocestah in regionalnih cestah. Vozniki so ACC ocenili kot koristen tudi na cestnih odsekih s prepovedjo prehitevanja, pri nočni vožnji in vožnji v slabih vremenskih razmerah. Pri takšnih pogojih se je zelo izkazal tudi LGS. Pri nakupu novega tovornjaka je ACC ena od prvih stvari, ki si jo želi večina voznikov. Zato so vozniki, ki so sodelovali v raziskavi, samodejno uravnavanje varnostne razdalje izbrali za enega najpomembnejših sistemov za pomoč vozniku, ki bi ga tovornjak moral imeti.

Sistem za samodejno uravnavanje varnostne razdalje in sistem za vzdrževanje konstantne oddaljenosti vozila od roba voznega pasu sta že na voljo za težke tovornjake ter tudi turistične avtobuse znamk MAN in NEOPLAN, medtem ko je LGS na voljo pri novih lahkih in srednjih tovornih vozilih iz serije TG. MAN dragocena spoznanja iz preizkusa delovanja na terenu poleg tega uporablja tudi za optimizacijo in nadaljnji razvoj obstoječih sistemov za pomoč vozniku. Zbrani podatki so hkrati pomembni tudi za analiziranje zahtev za prihodnje projekte.

euroFOT (prvi obširnejši evropski preizkus delovanja sistemov za pomoč vozniku na terenu) je obsežen projekt preizkušanja aktivnih pametnih sistemov v vozilih, ki poteka po vsej Evropi. V sklopu projekta, ki se je začel maja 2008, je bilo več kot 1000 avtomobilov in tovornjakov opremljenih s številnimi pametnimi tehnologijami za učinkovitejšo, varnejšo in udobnejšo vožnjo. Pri tem raziskovalnem projektu je skupno sodelovalo 28 podjetij in ustanov v 10 različnih državah, kjer so preizkušali številne različne sisteme za pomoč vozniku, da bi ta lahko hitreje zaznal nevarnosti in bi se s tem povečala varnost na cesti.

Tovornjaki, ki so med preizkusom uporabljali samodejno uravnavanje var-nostne razdalje (ACC), so porabili skoraj dva odstotka manj dizelskega gori-va.

Uporaba sistema za vzdrževanje konstantne oddaljenosti vozila od roba voznega pasu je prepričala z boljšim držanjem smeri in boljšimi krmilnimi lastnostmi. Hkrati je LGS pozitivno vplival tudi na voznike, da so pri spreminjanju voznega pasu pogosteje uporabljali smernike.