Tovornjak  |  Storitve 

Pomoč pri upravljanju s floto MAN TeleMatics®

V današnjem času si lastnik prevozniškega podjetja želi vedno večji nadzor nad svojo floto vozil. Uporaba vozila, vzdrževanje, prikaz časa vožnje in mirovanja, prikaz položaja ipd. so le nekatere od storitev, ki jih je možno spremljati na tovornjaku in so dostopne s paketom MAN TeleMatics®.

Za lažje razumevanje povejmo, da je beseda »telematik« sestavljena iz besed telekomunikacija in računalništvo in kot taka združuje tehnologijo računalništva in telekomunikacij. Pri MAN-u, ki to storitev ponuja v novih vozilih, TeleMatics® zagotavlja bistvene podatke za optimiziranje uporabe vozil in omogoča preglednost prevozov. Storitev obsega vse od analize uporabe vozila in zgodovine poti, preko izmenjave besedilnih sporočil, pa vse do popolnega upravljanja naročil. Za uporabo storitev MAN TeleMatics® potrebujete le računalnik in povezavo s svetovnim spletom. Izmenjava podatkov med vozilom in centrom poteka po celotni Evropi s fiksnimi stroški preko signala GPRS. Pri nas je možno naročiti sistem v različnih paketih, kar omogoča uporabo različnih podatkov, ki pa se lahko prikazujejo tudi na pametnih mobilnih telefonih najnovejše generacije. Srce sistema je TBM modul, ki svoje podatke prikazuje preko osrednjega zaslona na armaturni plošči, ki med drugim omogoča tudi spremljanje radijskih postaj ali sledenje navigacijskemu sistemu. Poseben 7-palčni zaslon z modulom je možno vgraditi tudi v vsa starejša vozila in celo v vozila drugih blagovnih znamk.

MAN TeleMatics® bo serijsko vgrajen v vsa MAN-ova vozila, ki jih bodo poganjali novi Euro 6 motorji.

Sistem omogoča komunikacijo med glavnim računalnikom vozila in komu-nikacijsko enoto in nam vedno pošilja podatke o analizi uporabe vozila, s čimer se da optimizirati porabo in različne stroške. Prikaže tudi možne izboljšave v načinu vožnje in trenutni položaj vozila (na digitalnem zemljevidu). Ena od dobrih lastnosti sistema je tudi načrtovanje vzdrževanja. Sistem javlja, kdaj bi bilo dobro opraviti servis in ali je kakšen od vitalnih delov poškodovan in ga je potrebno zamenjati. V to imajo vpogled tudi v servisni delavnici in rezervni del lahko naročijo, še preden pride vozilo na servis, s čimer s skrajša čas obiska v servisni delavnici. Sistem pa omogoča tudi odčitavanje voznikove kartice, in sicer ne glede na to, kje se nahaja vozilo. Na ta način lahko disponent pridobi podatke o času vožnje do odmora in vozniku morebiti naloži še kakšno vožnjo pred odmorom. MAN TeleMatics® bo serijsko vgrajen v vsa MAN-ova vozila, ki jih bodo poganjali novi Euro 6 motorji.

Disponent je s pomočjo TeleMatica vedno v stiku z vozilom.

Sistem omogoča komunikacijo med glavnim računalnikom vozila in komuni-kacijsko enoto.

Poseben 7-palčni zaslon z modulom je možno vgraditi tudi v vsa starejša vozila in celo v vozila drugih blagovnih znamk.