Tehnologija in znanje

MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Za avtoprevoznike je zelo pomembno, da blago na cilj pripeljejo varno in brez zamude tudi takrat, ko razmere na cesti niso optimalne. Podjetje MAN je običajni zadnji osni pogon in klasični pogon na vsa kolesa dopolnilo z inovativnim, hidrostatičnim sprednjim pogonom HydroDrive®, ki daje večjo vlečno moč cestnim vozilom z občasno vožnjo po terenu. Podjetje MAN, ki je edini proizvajalec na trgu, ponuja sistem HydroDrive® tako za vozila z ročnimi menjalniki, kot za vozila s samodejnimi menjalniki.

V primerjavi z vozilom s klasičnim pogonom na vsa kolesa je sistem HydroDrive® do 750 kilogramov lažji in porabi manj goriva. Poleg tega gnana sprednja prema zagotavlja dodatno bočno vodenje - še posebej pozimi je to z vidika varnosti zelo pomembno.

Voznik se sam odloči, ali se naj dodatna pogonska moč s sistemom HydroDrive® aktivira samodejno, ali pa jo ročno vklopi sam, ko je potrebna večja vlečna moč.


V trenutku je na voljo več vlečne moči

MAN HydroDrive® je idealen pogon za občasno vožnjo po terenu in za situacije, v katerih je potrebna dodatna vlečna moč na sprednji premi. Vozila s sistemom MAN HydroDrive® so v osnovi cestna vozila. Njihov spekter uporabe in funkcionalnost se s hidrostatičnim sprednjim pogonom razširja.

Tipične vozne situacije, v katerih lahko uporabite sistem MAN HydroDrive®, so naslednje:

  • neutrjene ceste, kot so podeželske ceste in poti na gradbiščih,
  • spolzke ceste zaradi blata, ledu in snega,
  • profili poti z gorsko topografijo

Prikaz sistema MAN HydroDrive®
Prikaz sistema MAN HydroDrive® na osrednjem zaslonu

Vrtljivo stikalo za sistem MAN HydroDrive®
Vrtljivo stikalo za sistem MAN HydroDrive®

MAN HydroDrive®

Hidrostatični sprednji pogon lahko z vrtljivim stikalom vključite tudi med vožnjo pod obremenitvijo. Od hitrosti vožnje 28 km/h naprej se ta samodejno izključi. Če pade hitrost pod 23 km/h, se ta spet samodejno vključi. Kontrolna luč na voznikovem zaslonu se prižge, ko je sistem MAN HydroDrive® aktiviran.

Sistem MAN HydroDrive® je sestavljen iz hidravlične črpalke pri izstopu menjalnika, ki napaja motorje pesta na sprednji premi. Genialna tehnologija, ki je enostavna, robustna in lahka za vzdrževanje, je glede porabe goriva in obrabe povsem primerljiva z običajnimi zadnjimi osnimi pogoni ter nudi vrsto prednosti v primerjavi s klasičnim pogonom na vsa kolesa. Z uporabo hidrostatičnih pogonov koles razdelilno gonilo, ki je tipično za vse klasične pogone na vsa kolesa, ni več potrebno. Poleg tega so med vožnjo po cesti s sistemom MAN HydroDrive® gnana la zadnja kolesa; hidravlična črpalka in pogoni koles ne ustvarjajo trenja. Nasprotno se pri pogonu na vsa kolesa vrtijo prenosni elementi pogona sprednjih koles tudi takrat, ko so izključeni.

Prednosti sistema MAN HydroDrive®:

  • Manjša poraba goriva
  • Približno 750 kg manjša teža oz. večja nosilnost v primerjavi s klasičnim pogonom na vsa kolesa
  • Visok način gradnje ni potreben, celotna višina ostane enaka in težišče cestnega vozila ostane nespremenjeno
  • Izboljšana varnost pri vožnji zaradi večje vlečne moči in stabilnosti smeri pri vožnji po neutrjeni cesti in v zimskih voznih razmerah
  • Pri vožnji s potisnim pogonom se zavorni učinek motorja prenese na sprednjo premo, s čimer se doseže boljša razdelitev zavorne moči