Tehnologija & kompetence

Continuous Damping Control (aktivna stabilizacija nagiba)

Inteligentno blaženje v vseh položajih

Aktivna stabilizacija nagiba (CDC - Continuous Damping Control) izračunava potrebno silo blažilnikov v odvisnosti od obremenitve vozila in lastnosti vozišča, med zaviranjem in pospeševanjem, med vožnjo v ovinek in klancu.

Možgane sistema predstavlja krmilna naprava, ki elektromagnetno regulira proporcionalni ventil za določanje pretoka olja v blažilniku. Če je na ventilu večja napetost, se zmanjša pretok v blažilniku. Olje teče počasneje in blažilnik postane trši. Sistem izračuna in izkrmili dušilno silo vsakih 25 milisekund ter tako neprekinjeno sledi vozni situaciji.

Podatke za izračune zagotavljajo senzorji vozila za višino in tlak. Informacije za krmiljenje blažilnikov prihajajo tudi po vodilu CAN: pri natančnih izračunih se upoštevajo vozna hitrost, signal pojemka in pospeška, prečni pospešek in hitrost koles. CDC prilagodi osnovno blaženje normalnega stanja do milisekunde natančno na nove okoliščine.

Osnovna nastavitev dušenja je nastavljiva v dveh stopnjah, med katerima lahko voznik udobno izbira s klecnim stikalom. Dinamična stabilizacija obremenitev ima še dodatne prednosti: CDC zmanjša obrabo pnevmatik in skrbi za ohranitev cest.


Visoka raven varnosti, ugodnejše zavarovalne police

Sistem CDC skrbi za krajšo zavorno pot, volanski obroč reagira bolj neposredno, obnašanje vozila je udobno in prijazno vozniku. Tudi v primeru sile pomaga vozniku, da ohrani polni nadzor nad vozilom. Tovornjak s sistemom CDC zagotavlja visoko raven varnosti.

Nekatere zavarovalnice je ta koncept tako prepričal, da so ponudile cenejše police. Zlasti pri tovornjakih, kjer se pojavljajo različne obremenitve in se težišče premika, je stabilizacija nagibanja vozila pravi plus z vidikov stabilnosti, obnašanja med vožnjo v ovinek in varnosti. Tovor in vozilo sta tako izpostavljena manjšim obremenitvam, življenjska doba komponent se podaljša in nevarnost nesreče se občutno zmanjša.