Tehnologija & kompetence

Elektronski stabilizacijski program (ESP)

Elektronski stabilizacijski program (ESP)
Merilne veličine pri ESP

Sistemi za krmiljenje vozne dinamike

Če začne vozilo zanašati ali se prevračati, mora voznik bliskovito dojeti nevarno situacijo in reagirati, da ponovno pridobi nadzor nad vozilom. Sistem ESP nadzoruje vozno dinamiko vozila ter v primeru nevarnosti zanašanja ali prevračanja samodejno poseže v upravljanje motorja in v delovanje zavornega sistema. Sistem tako hitreje kot vsak izkušen voznik ovrednoti situacijo in kontrolirano zaustavi vozilo v okviru fizikalnih meja. S svojimi posegi lahko ublaži tipične okoliščine, ki pripeljejo do nezgode, kot so prehitra vožnja v ovinek, spolzka cesta, zaviranje v sili in nenadni izogibalni manevri, s tem pa prepreči nesrečo.

Funkcija in upravljanje

ESP obsega dve glavni funkciji: DSP (dinamični stabilizacijski program) in ROP (zaščita pred prevračanjem). DSP skrbi za stabilizacijo vozila predvsem pri nizkem tornem količniku (npr. v dežju, pri poledici in na snegu). Funkcija se aktivira, če pride do opazne razlike med smerjo vožnje, ki jo želi voznik in dejansko smerjo premikanja vozila. Funkcija Roll Over Prevention (ROP) zmanjša nevarnost prevračanja pri velikem tornem količniku na suhi cesti.


Z uporabo sistema ESP lahko preprečite 44 odstotkov vseh posamičnih nesreč s tovornjaki.

Naslednje velikosti se stalno merijo in primerjajo s trenutno vozno hitrostjo:

  • krmilni kot
  • prečni pospešek
  • Vrtilna hitrost okoli vertikalne osi