SIMPLIFYING BUSINESS S MAN DIGITALSERVICES.
JEDNODUCHO GENIÁLNE – GENIÁLNE JEDNODUCHO.

Powered by RIO

Digitalizácia nie je možnosť, digitalizácia v oblasti prepravy a logistiky a logistika pomáha optimalizovať vaše podnikanie. Začnite s nami novú éru a využívajte obrovské výhody digitalizácie. Ide to jednoducho, pretože to robíme jednoduchým: Geniálne jednoduché a jednoducho geniálne.
S MAN DigitalServices – začnite teraz.

PRINÁŠAME DIGITALIZÁCIU NA CESTY.

Powered by RIO

Najlepší je originál.
Digitalizujeme MAN.

Všetko, čo robíme, je optimálne vyladené na vaše kamióny MAN. Tak to zostane aj v budúcnosti. Optimalizujeme všetky služby, ktoré môžeme digitalizáciou ešte zlepšiť. Aby bolo možné zapojiť do siete celý dopravný ekosystém, ako prvý výrobca úzko spolupracujeme s platformou RIO.

RIO je otvorená, od výrobcu nezávislá, na cloude založená digitálna platforma skupiny Volkswagen Truck & Bus a poskytuje vlastné riešenia Connected Supply Chain, ako aj služby a funkcie tretích strán. Cieľom je zvýšenie vášho profitu a šetrenie životného prostredia predchádzaním jazdám naprázdno. To najlepšie pre váš MAN.